Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Termenul de motivare a apelului in procesul penal

Termenul de motivare a apelului in procesul penal

  Publicat: 22 Nov 2015       21530 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Drept Penal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Potrivit dispozitiilor art. 409 Cod proc.pen., impotriva Sentintei penale pot declara apel:
a) procurorul referitor la latura penala si latura civila;
b) inculpatul, in ceea ce priveste latura penala si latura civila;
c) partea civila, in ceea ce priveste latura penala si latura civila, si partea responsabila civilmente, in ceea ce priveste latura civila, iar referitor la latura penala, in masura in care solutia din aceasta latura a influentat solutia in latura civila;
d) persoana vatamata, in ceea ce priveste latura penala;
e) martorul, expertul, interpretul si avocatul, in ceea ce priveste cheltuielile judiciare, indemnizatiile cuvenite acestora si amenzile judiciare aplicate;
f) orice persoana fizica ori juridica ale carei drepturi legitime au fost vatamate nemijlocit printr-o masura sau printr-un act al instantei, in ceea ce priveste dispozitiile care au provocat asemenea vatamare.
Pentru persoanele de la lit. b) f) apelul poate fi declarat si de catre reprezentantul legal ori de catre avocat, iar pentru inculpat, si de catre sotul acestuia.

Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra integritatii corporale sau sanatatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
A fost promulgat la 11.09.1865
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Legea de procedura penala, prin dispozitiile art. 410 Cod proc.pen., prevede si termenul in care se poate declara apel, respectiv:


- procurorul, persoana vatamata si partile din proces, pot declara apel in termen de 10 zile, daca legea nu dispune altfel, si curge de la comunicarea copiei minutei;


- martorul, expertul, interpretul si avocatul, in ceea ce priveste cheltuielile judiciare, indemnizatiile cuvenite acestora si amenzile judiciare aplicate, pot declara apel de indata dupa pronuntarea incheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare, indemnizatiilor si amenzilor judiciare si cel mai tarziu in 10 zile de la pronuntarea sentintei prin care s-a solutionat cauza;


- persoana fizica ori juridica ale carei drepturi legitime au fost vatamate nemijlocit printr-o masura sau printr-un act al instantei poate declara apel in termen de 10 zile si curge de la data la care acestea au aflat despre actul sau masura care a provocat vatamarea .


Desi art. 412 Cod proc. pen. in vigoare stipuleaza in mod expres elementele pe care trebuie sa le contina cererea scrisa de declarare a apelului, in privinta motivarii in fapt si in drept a apelului Codul de procedura penala dispune in alin. 4 doar ca ``apelul se motiveaza in scris, aratandu-se motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza".


Pentru a putea concluziona asupra termenului in care trebuie depuse la instanta motivele de apel, in continuare vom expune pe scurt evolutia reglementarilor in privinta termenului de depunere a motivelor de apel.


Astfel, in art. 374 alin. 1 din Codul de procedura penala 1968 se prevedea in mod expres termenul in care se putea si trebuia motivat apelul, respectiv: "motivele de apel se formuleaza in scris, prin cererea de apel sau printr-un memoriu separat, care trebuie sa fie depus la instanta de apel cel mai tarziu pana in ziua judecatii. Motivele de apel se pot formula si oral in ziua judecatii."


In varianta initiala a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala ce avea sa intre in vigoare la 01 februarie 2014, se prevedea in cuprinsul art. 412 alin. 4 ca ``Motivele de apel, consemnate in scris, vor cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la alin. (1) (adica numarul dosarului, data si numarul sentintei sau incheierii atacate; denumirea instantei care a pronuntat hotararea atacata; semnatura persoanei care declara apelul), si:


a) motivele de nelegalitate sau de netemeinicie invocate;


b) un scurt rezumat al cauzei;


c) faptele si imprejurarile care nu au fost elucidate si probele pe care se intemeiaza criticile hotararii apelate si care urmeaza a fi prezentate ori solicitate instantei de control la primul termen fixat pentru judecarea apelului;


d) formularea exacta a cererilor pentru indreptarea pretinselor nelegalitati ori netemeinicii ale hotararii atacate si reparatia solicitata."


In alin. 5 al art. 412 Cod proc. pen. se stipula in mod expres ca "motivele de apel se depun la instanta de apel pana cel mai tarziu cu 3 zile inainte de primul termen de judecata, dar nu mai devreme de 5 zile de la comunicarea hotararii."


Prin Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial, Partea 1 la 14 august 2013, a fost modificat continutul art. 412, fiind eliminate dispozitiile alin. 4 si 5 astfel cum au fost propuse initial, ramanand doar alin. 4 care stipuleaza si la momentul actual ca ``apelul se motiveaza in scris, aratandu-se motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza."


Analizand evolutia reglementarilor expuse mai sus, fara a exista un termen expres prevazut de lege pentru depunerea motivelor de apel, vom putea concluziona motivele de apel de fapt si de drept vor putea fi depuse fie odata cu cererea scrisa de declarare a apelului la instanta la care se ataca hotararea, fie printr-un memoriu separat ce va putea fi depus, in scris, la instanta de apel, cel mai tarziu pana in ziua judecatii.


Prin intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 412 alin. 4 Cod proc.pen. s-a inlaturat posibilitatea motivarii orale a apelului in ziua judecatii.


Legea nu prevede insa nicio sanctiune pentru nerespectarea termenului de depunere a motivelor de apel, potrivit art. 417 alin. (2)Cod. proc. pen.instanta de apel fiind obligata ca, in afara de temeiurile invocate si cererile formulate de apelant, sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept.


Cu alte cuvinte, in situatia in care apelul a fost doar declarat prin cererea scrisa in termenul de 10 zile prevazut de art. 410 Cod. proc.pen. si nu au fost depuse motivele de apel nici prin cererea de declarare a apelului si nici printr-un memoriu separat cel mai tarziu pana in ziua judecatii la instanta de apel, instanta de control judiciar va examina in mod obligatoriu cauza sub toate aspectele de fapt si de drept .Asa cum s-a retinut in doctrina de specialitate, motivarea apelului prezinta importanta pentru determinarea limitelor apelului. Limitarea apelului - caracterulpartialal acestuia - trebuie sa rezulte insa, neindoielnic, fie explicit din declaratia de apel, fie implicit din motivarea apelului; in caz de indoiala, se va considera atacat intregul dispozitiv sau, cu alte cuvinte, se va socoti ca ne aflam in fata unui apel total.

Volonciu Nicolae; colectiv, Noul Cod de Procedura Penala comentat din 20-oct-2014, Editura Hamangiu, Bucuresti;


T. Pop, Drept procesual penal, vol. IV, Tipografia Nationala S.A., Cluj, 1948, p. 343, apud V. Papadopol, C. Turianu, op. cit., p. 33.Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, colaborator Cabinet de avocat Predut Marius-Catalin
Citeşte mai multe despre:    termen depunere motive apel    penal    art. 412    motivare apel penal   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Transmiterea unei boli venerice de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a unei fapte ce poate constitui infractiune
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neinlaturarea raspunderii disciplinare de o hotarare penala de achitare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost atacata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019