Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei

  Publicat: 06 Apr 2022       11924 citiri       Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Demisia este modalitatea prin care inceteaza contractul individual de munca exclusiv din initiativa salariatului, ci nu a angajatorului, conform art. 81 din Codul muncii.


Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

In aceasta situatie, demisia nu trebuie motivata de salariat si nici aprobata de angajator, acesta avand obligatia sa inregistreze demisia si sa ia act de manifestarea unilaterala de vointa a salariatului.


De principiu, atunci cand salariatul isi manifesta vointa in sensul incetarii contractului individual de munca prin demisie, acesta are obligatia de a respecta termenul de preaviz convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere .


Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.


Asadar, pe toata durata termenului de preaviz, salariatul are obligatia de a se prezenta la locul de munca si de a-si indeplini atributiile in mod corespunzator.


Prin exceptie, salariatul nu are obligatia de a respecta acest termen de preaviz, putand, asadar, demisiona fara preaviz, in baza art. 81 alin. 8 din Codul muncii.


In aceasta situatie, salariatul are obligatia de a-si motiva demisia si de a arata in concret, obligatiile asumate prin contractul individual de munca pe care angajatorul nu si le-a respectat, vatamand astfel anumite drepturi esentiale ale salariatului (spre exemplu: nu au fost achitate drepturile salariale, nu au fost asigurate conditiile pentru desfasurarea activitatii).


Totusi, daca salariatul nu motiveaza demisia sau invoca motive care nu sunt apte sa releve o nerespectare a obligatiilor contractuale de catre angajator, regula este ca salariatul are obligatia de a respecta termenul de preaviz stabilit in contract si de a se prezenta la locul de munca pana la expirarea termenului de preaviz.


Ce risca salariatul daca, desi avea obligatia de a respecta termenul de preaviz, dupa inregistrarea demisiei sau pe parcursul termenului de preaviz, nu se mai prezinta la locul de munca?


In aceasta situatie, angajatorul are urmatoarele posibilitati, care nu se exclud intre ele:


- pe de-o parte, poate proceda la cercetarea disciplinara a salariatului pentru absentele nemotivate inregistrate, intrucat termenul de preaviz nu impiedica efectuarea unei cercetari disciplinare;


In cazul in care dupa parcurgerea cercetarii disciplinare prealabile potrivit dispozitiilor art. 251 si urmatoarele din Codul muncii se constata ca salariatul a savarsit o abatere disciplinara grava, acesta poate fi sanctionat cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .


Astfel, incetarea contractului individual de munca va opera ca urmare a concedierii salariatului pentru motive disciplinare, ci nu ca urmare a inregistrarii demisiei.


- pe de alta parte, angajatorul are posibilitatea de a se adresa instantei de judecata cu o cerere prin care sa solicite obligarea salariatului la repararea prejudiciului pe care acesta l-a cauzat prin nerespectarea termenului de preaviz.


In aceasta situatie, apreciem ca nu este suficient a se dovedi ca salariatul nu s-a mai prezentat la locul de munca pana la expirarea termenului de preaviz, ci trebuie dovedit prin probatoriul administrat care este prejudiciul concret, real si efectiv produs angajatorului, respectiv cum a afectata activitatea acestuia prin nerespectarea de catre salariat termenului de preaviz.


De precizat faptul ca in dreptul francez, daca salariatul nu respecta termenul de preaviz, datoreaza angajatorului o despagubire egala cu salariul pe care laar fi primit daca ar fi executat in continuare contractul de munca . De asemenea, salariatului i se poate aplica o sanctiune penala.


Bineinteles, pe durata in care salariatul nu se prezinta la locul de munca, angajatorul nu are obligatia de a-i achita acestuia drepturile salariale, figurand absent.

Citeşte mai multe despre:    Dialogurile MCP    Codul muncii    avocat dreptul muncii    demisie    demisie fara preaviz    sanctionare disciplinara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020