Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Operatorii care exploateaza instalatii in apropierea unei zone poluate pot fi prezumati raspunzatori pentru poluare

Operatorii care exploateaza instalatii in apropierea unei zone poluate pot fi prezumati raspunzatori pentru poluare

  Publicat: 12 Mar 2010       3746 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


In plus, autoritatile nationale pot conditiona dreptul operatorilor de a utiliza propriile terenuri de realizarea lucarilor de refacere a mediului impuse

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Directiva privind raspunderea pentru mediul inconjurator1 prevede, in ceea ce priveste anumite activitati enumerate in anexa II la aceasta directiva, ca operatorul a carui activitate a cauzat o dauna asupra mediului sau o amenintare iminenta de producere a unei asemenea daune raspunde pentru aceasta. Operatorul trebuie astfel sa ia masurile de reparare necesare si sa isi asume cheltuielile aferente.
Rada portului Augusta, situata in regiunea Priolo Gargallo (Sicilia), este afectata de fenomene recurente de poluare a mediului care au inceput sa se manifeste in anii a€™60, cand a fost creat polul Augusta-Priolo-Melilli ca pol petrolier. De atunci, numeroase intreprinderi, active in sectorul hidrocarburilor si al petrochimiei, s-au instalat si s-au succedat in aceasta regiune.
Printr-o serie de decizii succesive, autoritatile administrative italiene au impus intreprinderilor riverane radei portului Augusta obligatii de eliminare a poluarii constatate in regiunea Priolo, declarata a€˛sit de interes national in vederea reabilitariia€¯.
Intreprinderile Raffinerie Mediterranee (ERG) Spa, Polimeri Europa Spa, Syndial Spa, precum si ENI Spa au sesizat instantele italiene cu actiuni impotriva acestor decizii administrative. Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (Tribunalul Administrativ Regional din Sicilia, Italia), care trebuie sa se pronunte asupra acestor cauze, a adresat Curtii de Justitie mai multe intrebari referitoare la aplicarea principiului a€˛poluatorul platestea€¯.Cauza C-378/08
Instanta italiana urmareste sa afle in special daca principiul a€˛poluatorul platestea€¯ se opune unei reglementari nationale care permite autoritatii competente sa impuna unor operatori, datorita proximitatii instalatiilor acestora cu o zona poluata, masuri de reparare a daunelor aduse mediului, fara sa fi efectuat in prealabil o ancheta privind evenimentul aflat la originea poluarii si fara sa fi stabilit nici existenta unei fapte culpabile a operatorilor, nici existenta unei legaturi de cauzalitate intre acestia si poluarea constatata.
In hotararea pronuntata astazi, Curtea a ajuns la concluzia ca directiva privind raspunderea pentru mediul inconjurator nu se opune unei reglementari nationale care permite autoritatii competente sa prezume existenta unei legaturi de cauzalitate intre anumiti operatori si o poluare constatata, si aceasta in temeiul proximitatii instalatiilor acestora cu zona de poluare. Cu toate acestea, conform principiului a€˛poluatorul platestea€¯, pentru a prezuma o asemenea legatura de cauzalitate, aceasta autoritate trebuie sa dispuna de indicii plauzibile care pot fundamenta prezumtia acesteia, precum proximitatea instalatiei operatorului cu poluarea constatata si corespondenta dintre substantele poluante gasite si compusii utilizati de operator in cadrul activitatilor sale.
In plus, autoritatea competenta nu este obligata sa dovedeasca existenta unei fapte culpabile a operatorilor ale caror activitati sunt considerate responsabile pentru daunele aduse mediului. In schimb, revine acestei autoritati sarcina de a cerceta in prealabil originea poluarii constatate, respectiva autoritate dispunand in aceasta privinta de o marja de apreciere cu privire la procedurile, la mijloacele care trebuie utilizate si la durata unei astfel de cercetari.Cauzele conexate C-379/08 si C-380/08
Instanta italiana solicita sa se stabileasca daca directiva privind raspunderea pentru mediul inconjurator permite o modificare substantiala a masurilor de reparare a daunelor aduse mediului care au fost deja executate sau care au facut obiectul unui inceput de executare . In plus, aceasta instanta urmareste sa afle daca directiva se opune unei reglementari nationale care conditioneaza exercitarea dreptului operatorilor de a utiliza propriile terenuri de realizarea lucrarilor impuse.
In hotararea pronuntata Curtea a ajuns la concluzia ca autoritatea competenta are posibilitatea sa modifice substantial masurile de reparare a daunelor aduse mediului care au fost stabilite in urma unei proceduri contradictorii desfasurate in colaborare cu operatorii in cauza si care au fost deja executate sau au facut obiectul unui inceput de executare . Totusi, in vederea adoptarii unei astfel de decizii, aceasta autoritate trebuie:
a€¢ sa asculte operatorii, cu exceptia cazului in care urgenta situatiei mediului impune o actiune imediata a autoritatii competente;
a€¢ sa invite, in special, persoanele pe terenul carora trebuie sa se aplice aceste masuri sa isi prezinte observatiile, de care aceasta va tine seama si
a€¢ sa indice in cuprinsul deciziei motivele care justifica alegerea sa, precum si, dupa caz, pe cele care sunt de natura sa justifice ca o examinare detaliata nu se impunea sau nu a putut fi efectuata, ca urmare a€“ de exemplu a€“ a urgentei situatiei mediului.
De asemenea, Curtea considera ca directiva privind raspunderea pentru mediul inconjurator nu se opune unei reglementari nationale care permite autoritatii competente sa conditioneze exercitarea dreptului operatorilor de a utiliza propriile terenuri de realizarea lucrarilor de refacere a mediului impuse, chiar in conditiile in care terenurile mentionate nu ar fi vizate de aceste lucrari, deoarece au facut obiectul unor masuri anterioare de a€˛reabilitarea€¯ sau nu au fost niciodata poluate. Cu toate acestea, o astfel de masura trebuie sa fie justificata de obiectivul de a impiedica agravarea situatiei mediului sau, in aplicarea principiului precautiei, de obiectivul prevenirii aparitiei sau a reaparitiei altor daune aduse mediului pe terenurile operatorilor, adiacente intregului tarm care face obiectul masurilor de reparare mentionate.MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Este de competenta instantei nationale sa solutioneze cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Poluare    Poluatori    Hidrocarburi    Italia

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020