Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Un stat membru poate interzice conditionarea incheierii unui contract de furnizare de servicii de telecomunicatii de incheierea unui alt contract de catre utilizatorul final

Un stat membru poate interzice conditionarea incheierii unui contract de furnizare de servicii de telecomunicatii de incheierea unui alt contract de catre utilizatorul final

  Publicat: 12 Mar 2010       2562 citiri        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Totusi, o reglementare nationala care, in afara anumitor exceptii si fara a tine seama de imprejurarile specifice din speta, interzice orice oferta comuna, este incompatibila cu dreptul Uniunii privitor la protectia consumatorilor

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseste produsul ca parte a unei operatii sau activitati
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Potrivit unei legi poloneze din 2004 privind telecomunicatiile, in scopul de a proteja utilizatorul final, presedintele UrzA…d Komunikacji Elektronicznej (autoritatea poloneza de comunicatii electronice) poate sa oblige un operator de telecomunicatii care dispune de o putere semnificativa pe piata cu amanuntul sa nu impuna utilizatorului final subscrierea la servicii care ii sunt inutile.
Prin decizia din 28 decembrie 2006, presedintele UKE a somat Telekomunikacja Polska SA w Warszawie (TP) sa inceteze incalcarile constatate, constand in conditionarea incheierii unui contract de acces la internet de banda larga a€žneostrada tpa€ť de incheierea unui contract de servicii de telefonie.
Avand in vedere ca actiunile formulate impotriva acestei decizii au fost respinse, TP a introdus un recurs in casatie la Naczelny SA…d Administracyjny (Curtea Suprema Administrativa, Polonia). Aceasta instanta a sesizat Curtea de Justitie cu privire la compatibilitatea cu directivele care formeaza cadrul de reglementare comun pentru comunicatiile electronice1 a unei reglementari nationale care interzice tuturor operatorilor de a lega intre ele serviciile pe care le presteaza, fara evaluarea gradului de concurenta existent pe piata si independent de pozitia acestora pe piata .
Curtea subliniaza mai intai ca obiectivul Directivei-cadru este de a crea un cadru armonizat pentru reglementarea serviciilor de comunicatii electronice, a retelelor de comunicatii electronice, a infrastructurilor si a serviciilor asociate. Directiva mentionata prevede in special sarcini pentru autoritatile de reglementare nationale (ARN) care analizeaza pietele relevante in sectorul comunicatiilor electronice si apreciaza daca aceste piete sunt efectiv concurentiale. In cazul in care o piata nu este efectiv concurentiala, ARN in cauza impune obligatii de reglementare ex ante intreprinderilor puternice de pe aceasta piata .
In continuare, Curtea arata ca Directiva privind serviciul universal urmareste asigurarea de servicii de buna calitate accesibile publicului in toata Uniunea, printr-o concurenta si o oferta efective, si tratarea cazurilor in care nevoile utilizatorilor finali nu sunt indeplinite in mod satisfacator de catre piata . In acest scop, directiva stabileste drepturile utilizatorilor finali si obligatiile corespunzatoare intreprinderilor care furnizeaza retele si servicii de comunicatii electronice accesibile publicului. Statele membre se asigura ca intreprinderile desemnate stabilesc conditiile aplicabile astfel incat abonatul sa nu fie nevoit sa plateasca pentru facilitatile sau serviciile care nu sunt necesare sau cerute de serviciul solicitat.


In acest context, Curtea apreciaza ca o reglementare care interzice in mod general si nediscriminatoriu vanzarile legate nu aduce atingere competentelor ARN in cauza de a defini si analiza diferitele piete de comunicatii electronice. Reglementarea respectiva nu afecteaza nici competenta ARN de a impune, dupa efectuarea unei analize a unei piete, obligatii de reglementare ex ante intreprinderilor puternice de pe aceasta piata .
Desi, in mod cert, in exercitarea sarcinilor lor, ARN trebuie sa sustina interesele cetatenilor Uniunii prin asigurarea unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor, nu este mai putin adevarat ca Directiva-cadru si Directiva privind serviciul universal nu prevad o armonizare completa a aspectelor privitoare la protectia consumatorilor.
In consecinta, Curtea apreciaza ca o reglementare nationala prin care se interzice ca o intreprindere sa conditioneze incheierea unui contract de furnizare de servicii de telecomunicatii de incheierea de catre utilizatorul final a unui contract de furnizare a altor servicii, in scopul de a proteja utilizatorii finali, nu este interzisa de Directiva-cadru si de Directiva privind serviciul universal.
In ceea ce priveste reglementarea Uniunii referitoare la protectia consumatorilor, si anume in special Directiva privind practicile comerciale neloiale2, Curtea aminteste ca aceasta se opune unei reglementari nationale care, in afara anumitor exceptii si fara a tine seama de imprejurarile specifice din speta, interzice orice oferta comuna pe care un vanzator o face unui consumator .
Cu toate acestea, Curtea precizeaza ca, avand in vedere faptul ca deciziile in litigiu din actiunea principala au intervenit inainte de data expirarii termenului de transpunere a directivei mentionate, aceasta nu se aplica actiunii principale decat de la data respectiva, si anume de la 12 decembrie 2007.


1 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva cadru) (JO L 108, p. 33, Editie speciala, 13/vol. 35, p. 195) si Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, p. 51, Editie speciala, 13/vol. 35, p. 213).MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Este de competenta instantei nationale sa solutioneze cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Polonia    Telecomunicatii    Parlamentul European

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei