din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2077 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie

  Publicat: 08 May 2021       1395 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
O asemenea obligatie nu poate fi exclusa pentru simplul fapt ca, la un moment dat, un vehicul inmatriculat nu este apt sa circule din cauza starii sale tehnice

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Varietate a contractului de asigurare ce se distinge prin aceea ca asiguratul/contractantul se obliga sa plateasca prima de asigurare, iar asiguratorul isi asuma obligatia de a plati,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Elementele de intrare in procesul de productie, in activitatile economice in general, reprezentand conditiile necesare si suficiente pentru desfasurarea acestui proces din care rezulta bunuri economice.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Autovehiculul dotat cu un grup propulsor
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

La 7 februarie 2018, Powiat Ostrowski (Districtul Ostrow, Polonia), colectivitate locala poloneza, a devenit proprietar pe cale judiciara, in temeiul unei decizii de confiscare, a unui vehicul inmatriculat in Polonia. Ca urmare a notificarii acestei decizii, la 20 aprilie 2018, districtul a asigurat vehiculul incepand cu urmatoarea zi lucratoare a administratiei, si anume luni, 23 aprilie 2018. Avand in vedere starea tehnica defectuoasa a acestuia, Powiat Ostrowski a decis ca vehiculul sa fie trimis la casare, in vederea distrugerii. Pe baza certificatului eliberat de centrul de casare, radierea vehiculului a avut loc la 22 iunie 2018.


La 10 iulie 2018, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Fondul de Garantare a Asigurarilor, Polonia) a aplicat Powiat Ostrowski o amenda de 4 200 zloti polonezi (PLN) (aproximativ 933 de euro) pentru neindeplinirea obligatiei de a incheia un contract de asigurare de raspundere civila auto pentru acest vehicul pentru perioada 7 februarie-22 aprilie 2018.


Powiat Ostrowski a sesizat SA�d Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunalul Districtual din Ostrow Wielkopolski), cu o actiune in constatarea faptului ca, in perioada in litigiu, acesta nu avea obligatia de a asigura vehiculul. Instanta mentionata a solicitat Curtii sa stabileasca existenta unei obligatii de a incheia un contract de asigurare de raspundere civila1 pentru un vehicul inmatriculat intr-un stat membru, care se afla pe un teren privat, nu este apt sa circule din cauza starii sale tehnice si, ca urmare a deciziei proprietarului sau, este destinat distrugerii.


Prin hotararea pronuntata Curtea a statuat ca incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila auto este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat intr-un stat membru, in cazul in care acest vehicul nu a fost retras in mod legal din circulatie, in conformitate cu reglementarea nationala aplicabila.


Aprecierea Curtii


In primul rand, Curtea arata ca incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila auto este, in principiu, obligatorie pentru un vehicul inmatriculat intr-un stat membru, care se afla pe un teren privat si este destinat distrugerii ca urmare a deciziei proprietarului sau, chiar daca, la un moment dat, acest vehicul nu este apt sa circule din cauza starii sale tehnice.


In aceasta privinta, Curtea aminteste ca notiunea de ``vehicul`` 2 este obiectiva si independenta de utilizarea care se da sau care se poate da vehiculului in cauza ori de intentia proprietarului sau a unei alte persoane de a-l utiliza in mod efectiv.


Or, starea tehnica a unui vehicul poate varia in timp, iar eventuala reparare a acestuia depinde de factori subiectivi, precum vointa proprietarului sau a detinatorului acestuia de a efectua sau de a solicita efectuarea reparatiilor necesare si disponibilitatea bugetului necesar in acest scop. In consecinta, daca simplul fapt ca, la un moment dat, un vehicul nu este apt sa circule ar fi suficient sa il lipseasca de calitatea sa de vehicul si sa il excepteze de la obligatia de asigurare, caracterul obiectiv al acestei notiuni de ``vehicul`` ar fi repus in discutie. In plus, obligatia de asigurare3 nu este legata de utilizarea vehiculului ca mijloc de transport la un moment dat, nici de chestiunea daca vehiculul in discutie a cauzat prejudicii.


Prin urmare, obligatia de asigurare nu poate fi exclusa pentru simplul fapt ca, la un moment dat, un vehicul inmatriculat nu este apt sa circule din cauza starii sale tehnice si, prin urmare, nu este apt sa cauzeze un prejudiciu, chiar daca este astfel de la transferul dreptului de proprietate asupra sa. De asemenea, intentia proprietarului sau a unei alte persoane de a distruge vehiculul nu permite in sine sa se considere ca acesta isi pierde calitatea de ``vehicul`` si este exceptat in acest mod de la obligatia de asigurare. Astfel, calificarea drept ``vehicul`` si domeniul de aplicare al obligatiei de asigurare nu pot depinde de acesti factori subiectivi, deoarece s-ar aduce de asemenea atingere previzibilitatii, stabilitatii si continuitatii obligatiei mentionate, a carei respectare este totusi necesara pentru a asigura securitatea juridica.


In al doilea rand, Curtea statueaza ca obligatia, de principiu, de a asigura un vehicul inmatriculat intr-un stat membru, care se afla pe un teren privat si este destinat distrugerii de catre proprietarul sau, chiar daca, la un moment dat, nu este apt sa circule din cauza starii sale tehnice, se impune, pe de o parte, pentru a asigura protectia victimelor accidentelor rutiere, avand in vedere ca interventia organismului de despagubire a pagubelor materiale sau a vatamarilor corporale cauzate de un vehicul neasigurat4 este prevazuta numai in cazurile in care incheierea asigurarii este obligatorie.


Astfel, aceasta interpretare garanteaza ca victimele mentionate sunt, in orice caz, despagubite fie de asigurator, in temeiul unui contract incheiat in acest scop, fie de organismul de despagubire in cazul in care vehiculul implicat in accident nu a fost asigurat sau atunci cand acest vehicul nu a fost identificat. Pe de alta parte, ea permite sa se asigure in cea mai mare masura posibila respectarea obiectivului care urmareste garantarea liberei circulatii atat a vehiculelor care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul Uniunii, cat si a persoanelor care se afla la bordul acestora. Astfel, doar atunci cand se asigura o protectie solida a potentialelor victime ale accidentelor rutiere se poate cere statelor membre5 sa se abtina de la efectuarea unui control sistematic al asigurarii vehiculelor care intra pe teritoriul lor de pe teritoriul unui alt stat membru, ceea ce este esential pentru a garanta aceasta libera circulatie .


In al treilea rand, Curtea precizeaza ca, pentru ca un vehicul sa fie exceptat de la obligatia de asigurare, acesta trebuie sa fie retras in mod oficial din circulatie, in conformitate cu reglementarea nationala aplicabila. Astfel, desi inmatricularea unui vehicul certifica in principiu capacitatea de a circula a acestuia si, prin urmare, de a fi utilizat ca mijloc de transport, un vehicul inmatriculat poate fi, in mod obiectiv, definitiv inapt sa circule din cauza starii sale tehnice defectuoase.


Constatarea acestei incapacitati de a circula si cea a pierderii calitatii sale de ``vehicul`` trebuie efectuate insa in mod obiectiv. In aceasta privinta, desi radierea inmatricularii vehiculului poate constitui o astfel de constatare obiectiva, dreptul Uniunii6 nu prevede modul in care un vehicul poate fi retras in mod legal din circulatie. Prin urmare, aceasta retragere poate fi constatata, potrivit reglementarii nationale aplicabile, in alt mod decat prin radierea inmatricularii vehiculului in cauza.


Hotararea in cauza C-383/19 Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


1 Articolul 3 primul paragraf din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de raspundere civila auto si controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi (JO 2009, L 263, p. 11).


2 Articolul 1 punctul 1 din Directiva 2009/103.


3 Articolul 3 primul paragraf din Directiva 2009/103.


4 Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2009/103.


5 Articolul 4 din Directiva 2009/103.


6 Directiva 2009/103.

Citeşte mai multe despre:    contract de asigurare de raspundere civila auto    RCA    CJUE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Decizia C.C.R. nr. 830/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 28/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Odata dovedita fapta ilicita si vinovatia, rezultatul daunator si legatura de cauzalitate se prezuma. Raspundere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1399/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Anularea de catre instanta a deciziei de suspendare a raporturilor de munca. Repunerea salariatei in situatia anterioara concedierii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 3381 din 21.06.2016