Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Autoritatea judiciara care aresteaza inculpatul nu poate, in principiu, sa refuze predarea acestuia

Autoritatea judiciara care aresteaza inculpatul nu poate, in principiu, sa refuze predarea acestuia

  Publicat: 16 Nov 2010       4961 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Penal  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Instanta nationala care emite un mandat european de arestare este abilitata sa constate ca o hotarare pronuntata anterior in ordinea sa juridica nu priveste aceleasi fapte ca cele vizate in mandatul sau

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act adoptat de organele de stat,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Decizia-cadru1 privind mandatul european de arestare urmareste sa simplifice si sa accelereze procedurile de predare intre statele membre, inlaturand complexitatea si riscurile de intarziere inerente procedurilor politice si administrative de extradare prin instituirea unui sistem de libera circulatie a deciziilor judiciare intemeiat pe principiul recunoasterii reciproce. Mecanismul mandatului european de arestare se bazeaza pe un grad ridicat de incredere intre statele membre. Punerea in aplicare a acestuia nu poate fi suspendata decat in caz de incalcare grava si persistenta de catre unul dintre statele membre a principiilor enuntate de Carta drepturilor fundamentale. Pe de alta parte, autoritatea judiciara a statului membru de executare a mandatului de arestare refuza executarea acestuia atunci cand din informatiile aflate la dispozitia sa rezulta ca persoana cautata a fost judecata definitiv intr-un stat membru pentru aceleasi fapte . In plus, in cazul in care autoritatea judiciara de executare considera ca informatiile comunicate de statul membru emitent sunt insuficiente pentru a-i permite sa decida predarea, aceasta solicita informatii suplimentare autoritatii care a emis mandatul.
Domnul Gaetano Mantello a fost condamnat in 2005 de Tribunale di Catania (Tribunalul din Catania, Italia) pentru posesie ilegala de cocaina destinata revanzarii. Ulterior, acesta a executat efectiv 10 luni si 20 de zile de detentie .
In 2008, acelasi tribunal a emis un mandat european de arestare impotriva sa pentru fapta de a fi participat a€“ intre 2004 si 2005 a€“ la un trafic de stupefiante in grup organizat in mai multe orase italiene, precum si in Germania.
La sfarsitul anului 2008, luand cunostinta de mandatul de arestare prin intermediul Sistemului de Informatii Schengen (SIS), autoritatile germane au dispus arestarea domnului Mantello. Tribunale di Catania a€“ in calitatea sa de autoritate judiciara emitenta a mandatului a€“ a informat Oberlandesgericht (curte de apel regionala) din Stuttgart ca hotararea pronuntata in 2005 nu se opunea executarii mandatului.
Oberlandesgericht s-a adresat totusi Curtii de Justitie, solicitand sa se stabileasca daca se poate opune executarii acestui mandat de arestare in temeiul principiului ne bis in idem, in masura in care, in opinia sa, la momentul anchetei care a condus la condamnarea domnului Mantello pentru detinere de cocaina, organele de ancheta italiene dispuneau de probe suficiente pentru a incepe urmarirea pentru trafic de stupefiante in banda organizata. In interesul anchetei, acestea din urma nu ar fi comunicat informatiile si probele care se aflau in posesia lor judecatorului de instructie si nici nu ar fi solicitat la acea data urmarirea penala pentru aceste fapte .

Sesizata in primul rand cu privire la interpretarea notiunii a€˛aceleasi faptea€¯, Curtea constata ca interpretarea retinuta in jurisprudenta referitoare la Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen2 este valabila si in contextul deciziei-cadru. Cu toate acestea, Curtea considera ca, in realitate, incertitudinile instantei de trimitere privesc mai degraba notiunea de a€˛hotarare definitivaa€¯. Astfel, prezenta cauza ridica problema daca imprejurarea ca organele de ancheta dispuneau, in momentul pronuntarii hotararii asupra posesiei de stupefiante (in 2005), de elemente de proba referitoare la participarea inculpatului la organizatia criminala, insa nu le-au supus aprecierii Tribunale di Catania pentru a nu afecta buna desfasurare a anchetei, ar permite sa se considere ca exista deja o decizie care poate fi asimilata unei hotarari definitive pentru faptele expuse in acest mandat de arestare .
Curtea arata ca o persoana cautata este considerata ca a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte in cazul in care, in urma unei proceduri penale, actiunea publica s-a stins in mod definitiv sau persoana este achitata definitiv. Acest caracter a€˛definitiva€¯ al unei hotarari depinde de dreptul statului membru in care a fost pronuntata hotararea respectiva. In consecinta, o decizie care, potrivit dreptului statului membru care a initiat urmarirea penala, nu stinge definitiv actiunea publica la nivel national pentru anumite fapte nu constituie, in principiu, un impediment procedural in calea inceperii sau a continuarii urmaririi penale, pentru aceleasi fapte, in unul dintre statele membre ale Uniunii.
In cazul in care, ca raspuns la o solicitare de informatii formulata de autoritatea judiciara de executare, autoritatea care a emis mandatul de arestare a constatat in mod expres, in temeiul dreptului sau national, ca hotararea precedenta pronuntata in ordinea sa juridica nu este o hotarare definitiva care sa se refere la faptele vizate in mandatul sau, autoritatea judiciara de executare nu poate, in principiu, sa refuze executarea mandatului european de arestare.MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Este de competenta instantei nationale sa solutioneze cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.


1 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre (JO L 190, p. 1, Editie speciala, 19/vol. 6, p. 3).

Citeşte mai multe despre:    Asistenta lingvistica    Drepturi procedurale    Mandatul european de arestare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Noi reglementari europene ref. dreptul la informare in cadrul procedurilor penale. Directiva 2012/13/UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Asociatiile de consumatori au dreptul de a fi audiate, in cadrul procedurii administrative a Comisiei de examinare a unei concentrari, sub rezerva indeplinirii a doua conditii
Sursa: EuroAvocatura.ro