Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Procedurile de Judecata » O instanta nationala nu este obligata sa suporte cheltuielile efectuate de un martor audiat la cererea sa de instanta dintr-un alt stat membru

O instanta nationala nu este obligata sa suporte cheltuielile efectuate de un martor audiat la cererea sa de instanta dintr-un alt stat membru

  Publicat: 21 Feb 2011       3789 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Procedurile de Judecata  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In acest caz, obtinerea de probe dintr-un alt stat membru nu trebuie sa conduca la lungirea procedurilor nationale
Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 [1] prevede ca in cazul in care o instanta dintr-un stat membru (instanta solicitanta) cere instantei competente dintr-un alt stat membru (instanta solicitata) sa efectueze un act de cercetare – spre exemplu, sa audieze un martor – aceasta din urma instanta executa cererea in conformitate cu dreptul sau national.

Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

Conform dreptului irlandez, martorul are obligatia sa se prezinte in fata instantei numai daca in prealabil i-a fost platita o despagubire pentru cheltuielile de transport (``viaticum`` ).
In anul 2009, domnul WeryA„ski a formulat la SA…d Rejonowy dla Warszawy AšrodmieA›cia (tribunal districtual din Varsovia, Polonia) o actiune impotriva Mediatel 4B spolka z o.o., fostul sau angajator, pentru repararea unui prejudiciu in temeiul unui contract de neconcurenta. In cadrul acestei proceduri, instanta poloneza a solicitat instantei irlandeze Dublin Metropolitan District Court audierea unui martor . Instanta irlandeza solicitata a conditionat audierea martorului de plata, de catre instanta poloneza solicitanta, a unei despagubiri de 40 de euro care trebuie acordata martorilor in conformitate cu dreptul irlandez.
Instanta poloneza solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca este obligata sa suporte cheltuielile efectuate de martorul audiat de instanta irlandeza fie sub forma unui avans, fie sub forma rambursarii acestor cheltuieli .
In ceea ce priveste plata catre instanta solicitata a unui avans pentru despagubirile cuvenite martorului, Curtea subliniaza ca posibilitatea de a refuza executarea cererii privind indeplinirea unui act de cercetare trebuie limitata la situatii exceptionale definite in mod strict. Din aceasta rezulta ca motivele pentru care executarea unei asemenea cereri poate fi refuzata sunt cele enumerate in mod exhaustiv in regulament. Acesta din urma nu prevede totusi cerinta platii unui avans pentru audierea martorului. Instanta solicitata nu avea, asadar, dreptul de a conditiona audierea martorului de plata anticipata a unui avans din despagubirea cuvenita acestuia din urma. In consecinta, instanta solicitanta nu era obligata sa plateasca un asemenea avans .
In ceea ce priveste rambursarea de catre instanta solicitanta a despagubirilor cuvenite martorilor, regulamentul prevede ca executarea unei cereri privind indeplinirea unui act de cercetare nu da dreptul la rambursarea taxelor sau a cheltuielilor.
In aceasta privinta, Curtea precizeaza ca prin ``taxe`` trebuie sa se inteleaga sumele percepute de instanta pentru activitatea sa, in timp ce prin ``cheltuieli`` trebuie sa se inteleaga sumele platite de instanta unor terti in cursul procedurii, in special expertilor sau martorilor. Rezulta ca despagubirile platite unui martor audiat de instanta solicitata intra sub incidenta notiunii de cheltuieli in sensul Regulamentului nr. 1206/2001.

Curtea aminteste ca scopul acestui regulament consta in obtinerea simpla, eficienta si rapida a probelor intr-un context transfrontalier. In consecinta, obtinerea de probe de catre o instanta a unui stat membru intr-un alt stat membru nu trebuie sa conduca la prelungirea procedurilor nationale.
Prin urmare, instantei solicitante ii revine obligatia de rambursare numai daca una dintre exceptiile prevazute de regulament are vocatia de a se aplica. Totusi, despagubirile cuvenite martorilor nu sunt mentionate in acest context.
Curtea concluzioneaza asadar ca o instanta solicitanta nu are obligatia de a plati instantei solicitate un avans pentru despagubirea cuvenita martorului audiat sau de a rambursa aceasta despagubire .MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Instanta nationala are obligatia de a solutiona cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.


1 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de probe in materie civila sau comerciala (JO L 174, p. 1, Editie speciala, 19/vol. 3, p. 138)
Citeşte mai multe despre:    Cheltuieli de transport    Viaticum    Martor    Contract de neconcurenta    Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneComentează: O instanta nationala nu este obligata sa suporte cheltuielile efectuate de un martor audiat la cererea sa de instanta dintr-un alt stat membru
Alte Titluri

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:Jurisprudenţă

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Neintrunirea cumulativa a elementelor raspunderii patrimoniale a salariatului. Pagube incadrate in riscul normal al serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 2851 din 31.05.2016

Continutul sintagmei "cheltuieli de judecata". Reprezentarea prin consilier juridic a uneia dintre partile in proces
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2016

Raspunderea proprietarului pentru fapta animalului. Criterii de apreciere a daunelor morale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 824 din 06 aprilie 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila