Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Cetatenii UE care nu si-au exercitat niciodata dreptul de libera circulatie nu pot invoca cetatenia Uniunii pentru a regulariza sederea sotului lor care provine dintr-o tara terta

Cetatenii UE care nu si-au exercitat niciodata dreptul de libera circulatie nu pot invoca cetatenia Uniunii pentru a regulariza sederea sotului lor care provine dintr-o tara terta

  Publicat: 05 May 2011       3976 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Atat timp cat aceste persoane nu sunt private de dreptul de circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre, situatia lor nu prezinta niciun fel de legatura cu dreptul Uniunii

Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

Dreptul Uniunii permite sotului unui resortisant al unui stat membru care are resedinta legala pe teritoriul unui alt stat membru sa ramana cu acesta chiar daca nu are cetatenia unui stat al Uniunii.
Shirley McCarthy, resortisant al Regatului Unit, are si cetatenia irlandeza. Aceasta s-a nascut si a avut intotdeauna resedinta in Regatul Unit, fara sa-si fi exercitat vreodata dreptul de libera circulatie si sedere pe teritoriul altor state membre ale Uniunii.
Dupa ce s-a casatorit cu un resortisant jamaican, doamna McCarthy a solicitat pentru prima data eliberarea unui pasaport irlandez, pe care l-a si obtinut. Ulterior, aceasta, in calitate de cetatean irlandez care dorea sa locuiasca in Regatul Unit conform dreptului Uniunii, a solicitat autoritatilor britanice eliberarea unui permis de sedere. La randul sau, sotul acesteia a solicitat eliberarea unui document de sedere conform dreptului Uniunii in calitate de sot al unui cetatean al Uniunii. Cererile le-au fost respinse cu motivarea ca doamna McCarthy nu-si putea intemeia sederea pe dreptul Uniunii si nu putea invoca acest drept pentru a regulariza sederea sotului sau, intrucat nu-si exercitase niciodata dreptul de circulatie si de sedere in alte state membre decat Regatul Unit.
Supreme Court (Curtea Suprema, Regatul Unit), sesizata cu solutionarea litigiului, solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca doamna McCarthy poate sa invoce normele dreptului Uniunii avand ca obiect facilitarea circulatiei persoanelor pe teritoriul statelor membre.
Prin hotararea pronuntata Curtea precizeaza, mai intai, ca Directiva privind libera circulatie a persoanelor1 determina in ce mod si in ce conditii cetatenii europeni pot sa-si exercite dreptul de libera circulatie pe teritoriul statelor membre. Astfel, directiva priveste deplasarea sau sederea unei persoane intr-un alt stat membru decat cel al carui cetatean este.
In aceasta privinta, Curtea aminteste ca, in conformitate cu un principiu de drept international reafirmat in Conventia pentru apararea drepturilor omului2, cetatenii Uniunii care au resedinta in statul membru ai carui cetateni sunt - precum doamna McCarthy - beneficiaza de o sedere neconditionata in statul respectiv. Curtea constata asadar ca directiva nu poate avea vocatia de a se aplica acestor persoane .
De asemenea, Curtea precizeaza ca imprejurarea ca un cetatean al Uniunii are cetatenia mai multor state membre nu inseamna ca acesta si-a exercitat dreptul de libera circulatie . Astfel, Curtea statueaza ca directiva nu este aplicabila situatiei doamnei McCarthy. In ceea ce il priveste pe sotul doamnei McCarthy, Curtea constata ca, intrucat nu este sotul unui cetatean al unui stat membru care si-a exercitat dreptul de libera circulatie, nici acesta nu poate beneficia de drepturile conferite de directiva.
In continuare, Curtea aminteste ca o persoana - precum doamna McCarthy - care este resortisant al cel putin unui stat membru se bucura de statutul de cetatean al Uniunii si, prin urmare, are posibilitatea de a se prevala, inclusiv fata de statul membru de origine, de drepturile aferente unui astfel de statut si in special de dreptul de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre.
Cu toate acestea, neluarea in considerare de catre autoritatile nationale a cetateniei irlandeze a doamnei McCarthy pentru a i se recunoaste un drept de sedere in Regatul Unit nu afecteaza in niciun mod dreptul acesteia de a ramane in Regatul Unit sau dreptul de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre. De asemenea, decizia autoritatilor nationale nu are nici efectul de a o priva pe doamna McCarthy de beneficiul efectiv al esentei celorlalte drepturi aferente statutului sau de cetatean al Uniunii.
In consecinta, Curtea raspunde ca, in lipsa unor masuri nationale care ar avea drept efect sa o priveze de beneficiul efectiv al esentei drepturilor ce decurg din statutul sau de cetatean al Uniunii sau sa impiedice exercitarea dreptului sau de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre, situatia doamnei McCarthy nu prezinta niciun element de legatura cu dreptul Uniunii si intra exclusiv sub incidenta dreptului national. In aceste imprejurari, doamna McCarthy nu isi poate intemeia sederea in Regatul Unit pe drepturi aferente cetateniei europene.


(P) Librarie Juridica (Drept comunitar)


1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, rectificare in JO L 229, p. 35, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 56).
2 Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Libera circulatie    Uniunea Europeana    Cetatenia europeana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Datele cu caracter personal pot fi transferate catre o tara terta daca aceasta din urma asigura un nivel adecvat de protectie a acestor date
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei