Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Plangere contraventionala. Circulatie rutiera. Prezenta martorilor la incheierea procesului-verbal

Plangere contraventionala. Circulatie rutiera. Prezenta martorilor la incheierea procesului-verbal

  Publicat: 27 Jul 2010       13641 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In prezenta cauza, in care constatarea contraventiei s-a facut cu aparatura electronica de inregistrare respectiv cu mijloace tehnice certificate si omologate, prezenta unui martor nu este necesara asa cum statueaza si dispozitiile alin. 3 ale art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002.

In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sanctiune civila care consta in desfiintarea retroactiva a unui act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Plangere contraventionala. Circulatie rutiera. Prezenta martorilor la incheierea procesului-verbal
In prezenta cauza, in care constatarea contraventiei s-a facut cu aparatura electronica de inregistrare respectiv cu mijloace tehnice certificate si omologate, prezenta unui martor nu este necesara asa cum statueaza si dispozitiile alin. 3 ale art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002.


Prin Sentinta civila nr. 4128 din 06.12.2007 pronuntata de Judecatoria Bistrita s-a admis plangerea contraventionala formulata de petentul B.S.I., ca fiind intemeiata si in consecinta s-a dispus anularea Procesului-verbal de contraventie seria BN nr. C1667706 incheiat la 13.08.2007 de I.P.J. Bistrita-Nasaud si a sanctiunii amenzii de 156 lei aplicata, ca nelegale.Impotriva acestei hotarari a formulat recurs agentul constatator I.P.J. Bistrita-Nasaud.Recursul este fondat.Referitor la exceptia tardivitatii recursului invocata de catre intimat, se constata ca este nefondata in conditiile in care potrivit dovezii de comunicare a hotararii pronuntate de catre instanta de fond aceasta a fost comunicata I.P.J. B.N. la 20 decembrie 2007, iar recursul a fost inregistrat la instanta la data de 03 ianuarie 2008, cu respectarea termenului de 15 zile prevazut de dispozitiile art. 301 Cod Procedura Civila.In ceea ce priveste inadmisibilitatea recursului invocata de intimat, deoarece sunt invocate in drept dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod Procedura Civila, iar motivele de casare sunt numai cele prevazute la art. 304 pct. 1-5, Tribunalul retine ca in solutionarea cauzei instanta nu este tinuta in aplicarea dispozitiilor legii de temeiurile invocate de reclamant, apelant, recurent, etc., ci in solutionarea recursului instanta este tinuta de dispozitiile art. 312 Cod Procedura Civila, potrivit caruia se poate admite recursul, se poate respinge, anula ori constata perimarea lui, iar in situatia admiterii recursului, hotararea atacata poate fi modificata sau casata, in tot sau in parte, in functie de modul in care instanta de fond a solutionat pricina. De aceea, Tribunalul apreciaza ca desi recurentul a solicitat casarea hotararii instantei de fond, nimic nu impiedica sa pronunte o decizie de modificare in tot sau in parte a hotararii instantei de fond .Referitor la solicitarea intimatului inscrisa in intampinare de obligare a recurentei sa depuna certificatul de verificare metrologica a aparatului Radar cu care a fost inregistrat, cererea este considerata inadmisibila de catre instanta in conditiile in care acesta nu a formulat recurs impotriva hotararii instantei de fond . Mai mult, prin Decizia nr. 150/2008 Curtea Constitutionala analizand exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 a statuat ca nu este motiv de nulitate a procesului-verbal atunci cand acesta nu contine datele de identificate a mijloacelor tehnice cu ajutorul carora se constata contraventiile la regimul circulatiei pe drumurile publice, un asemenea demers fiind apreciat ca un adaos la lege, motiv pentru care exceptia a fost respinsa ca inadmisibila.In ce priveste fondul recursului, Tribunalul retine ca prin procesul-verbal de contraventie seria BN nr. C1667706 incheiat la 13.08.2007 de I.P.J. Bistrita-Nasaud, s-a aplicat petentului B.S.I. sanctiunea amenzii de 156 lei, in temeiul art. 100 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 108 alin. 1 lit. b pct. 2 din acelasi act normativ, constand in aceea ca in ziua de 20.03.2007 ora 12:02, pe DN 17 in localitatea Livezile a condus autoturismul cu nr. B 672411003 si a fost inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza de 74 km./h., depasind cu 25-30 km./h. viteza maxim admisa pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.Constatarea contraventiei nu s-a facut prin constatarea directa de catre agentul constatator, ci s-a facut prin mijloace tehnice certificate, respectiv in temeiul inregistrarii cu aparatul Radar, fiind inregistrat pe caseta video. In aceasta situatie, sunt aplicabile dispozitiile art. 109 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 195/2002 modificata, potrivit carora constatarea contraventiilor se face cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei, proces-verbal care poate fi incheiat si in lipsa contravenientului mentionandu-se aceasta in procesul-verbal fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori .Este reala sustinerea petentului prin intampinare ca martorii despre care fac vorbire dispozitiile alin. 3 ale art. 109 vizeaza faptele contraventionale si nu confirmarea imprejurarii lipsei contravenientului, a refuzului acestuia sau a imposibilitatii lui de a semna procesul-verbal de constatare si sanctionare asa cum cer dispozitiile art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.De aceea instanta apreciaza ca in prezenta cauza jurisprudenta C.E.D.O. invocata de catre petentul-intimat nu isi are aplicabilitate. In respectiva cauza, care viza savarsirea unei contraventii din cele prevazute de dispozitiile art. 2 din Legea nr. 61/1991 si vizau incalcarea unor norme de convietuire sociale, a linistii si ordinii publice, sanctionate la acel moment cu amenda sau inchisoare contraventionala s-a constatat lipsa prezumtiei de legalitate si veridicitate a faptelor constatate in procesul-verbal de catre agentul constatator, care nu a fost de fata la savarsirea pretinsei contraventii si a intocmit procesul-verbal doar in temeiul relatarilor primite din partea unui martor .In prezenta cauza, in care constatarea contraventiei s-a facut cu aparatura electronica de inregistrare respectiv cu mijloace tehnice certificate si omologate prezenta unui martor nu este necesara asa cum statueaza si dispozitiile alin. 3 ale art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002.In ceea ce priveste motivul de nelegalitate al procesului-verbal de constatare si sanctionare retinut de catre instanta de fond pentru anularea lui si anume incalcarea alin. 1 si 3 ale art. 19 din O.G. nr. 2/2001, respectiv incheierea procesului-verbal in lipsa petentului situatie ce nu a fost adeverita de un martor semnatar, ca o conditie de forma ceruta de lege pentru valabilitatea actului, Tribunalul il apreciaza ca fiind neintemeiat urmand a fi inlaturat, deoarece nu este o neregularitate care sa conduca la nulitatea actului .In acest sens s-a pronuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie intrunita in Sectii Unite prin Decizia nr. 22/2007, atunci cand a statuat ca situatiile in care nerespectarea anumitor cerinte la intocmirea procesului-verbal de contraventie atrag intotdeauna nulitatea actului sunt strict determinate prin reglementarea data in cuprinsul art. 17 din O.G. nr. 2/2001, iar toate celelalte neregularitati in intocmirea procesului-verbal inclusiv cele prevazute in art. 19 din O.G. nr. 2/2001, pot atrage cel mult anulabilitatea procesului-verbal, dar numai in situatia in care s-a pricinuit partii o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului.Pentru considerentele aratate, Tribunalul urmeaza ca in temeiul art. 312 Cod Procedura Civila sa admita recursul declarat de catre intimatul I.P.J. B.N. ca fiind intemeiat, sa modifice in intregime hotararea pronuntata de catre instanta de fond in sensul respingerii ca fiind neintemeiata a plangerii formulata de petent impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare, care va fi mentinut in intregime (judecator Parauan Ioan).


Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 167/2008


Citeşte mai multe despre:    Codul Rutier    Codul Rutier 2010    OUG 195/2002    OG 2/2001    Probe    Martori    Proces verbal
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Inculpat care are o culpa in proportie de 50 la suta in producerea accidentului,
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizie Nr. 1897 din 25.09.2012Articole Juridice

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Telefonul mobil - sursa de tragedii in trafic. Propunerile MAI de modificare a Codului Rutier
Sursa: Irina Maria Diculescu

Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil o incalcare a dreptului la proprietate privata?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cazuri in care trebuie sustinut testul de verificare la cunoasterea regulilor de circulatie
Sursa: EuroAvocatura

Amenda rutiera necomunicata in termen de 1 luna de la aplicare, se prescrie
Sursa: EuroAvocatura.ro