Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de asistenta juridica. Clauza „quota litis”

Contract de asistenta juridica. Clauza „quota litis”

  Publicat: 19 Jul 2011       32821 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Potrivit art. 135 -(1) din Statutul profesiei de avocat care a intrat in vigoare de la data de 01.01.2005 „Este interzis avocatului sa-si fixeze onorariile in baza unui pact „de quota litis".

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate procedurala prevazuta de lege, prin care, in cursul judecatii, o terta persoana este introdusa in cauza,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In aliniatul 2 al acestui articol pactul "de quota litis" este definit ca fiind o conventie incheiata intre avocat si clientul sau, inainte de solutionarea definitiva a unei cauze, conventie care fixeaza exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, in functie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii constau intr-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare .
Din analiza acestui text de lege rezulta ca, pentru ca o conventie sa fie calificata ca fiind un pact de " quota litis", este necesar sa fie indeplinite mai multe conditii si anume: sa fie stabilita inainte de solutionarea, definitiva a unei cauze; conventia sa priveasca totalitate onorariilor avocatului, iar plata sa se efectueze indiferent de rezultatul judiciar al cauzei.

Prin cererea inregistrata la 2006 reclamantul G. I. I. D a chemat in judecata pe paratul Cabinet Individual de Avocat, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a clauzei contractuale mentionate in articolul 5 din contractul de asistenta juridica nr. 2 din 13.01.2003.
In motivarea actiunii a aratat ca la data de 13.01.2003, mandatarul lui, avocat D D a incheiat cu Cabinetul Individual Avocat contractul de asistenta juridica nr. 2, contract in care la art. 5 s-a trecut mentiunea ca in cazul in care se va castiga de avocat bunul ce a format obiectul procesului, beneficiarul contractului de asistenta juridica urma sa plateasca 10% din valoarea bunului castigat.
S-a invederat ca aceasta clauza are caracterul unei clauze ``quota litis``, prohibita de lege, prin aceasta cabinetul de avocatura incercand sa eludeze legea si sa-i prejudicieze grav interesele.
In drept si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 135 din Statul Profesiei de Avocat.
La data de 13.02.2006 parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii.
In motivarea cererii a aratat ca in baza contractului de asistenta juridica nr. 2/2003, a fost aparator al reclamantului in dosar nr. 1364/2003 si timp de 1 an si 10 luni, i-a reprezentat interesul acestuia, in urma procesului dobandind in natura teren in suprafata de 1023 m.p., aflat pe strada Unirii, in valoare de 6.335.456.400 lei ROL, iar pentru diferenta de 89,90 m.p., care nu s-a putut reconstitui in natura, a obtinut acordarea despagubiri in suma de 559.800.000 lei ROL.
In baza acestui contract, cabinetul a depus eforturi profesionale sustinute fata de obiectul cauzei, iar contractul s-a incheiat cu conditia stabilita in art. 5 din acest contract .
S-a mai invederat ca timp de 3 ani nu s-a invocat nulitatea contractului de asistenta juridica, dispozitiile art. 5 nu se incadreaza in dispozitiile art. 135, respectiv pactul de ``quota litis`` care este interzis prin Statutul profesional, intrucat acest statut a intrat in vigoare ulterior incheierii si producerii efectului contractului de asistenta .
La data de 10.03.2006 D .D. a formulat cerere de interventie in interesul reclamantului.
In motivarea cererii, intervenientul a aratat ca a fost mandatat de catre reclamant sa-i reprezinte interesele in dosar nr. 1364/2003 al Tribunalului Dolj si a angajat-o pe sora sa, avocat A. P. pentru sustinerea procesului, iar cand a fost incheiat contractul de asistenta, a fost introdusa clauza nr. 5 alin. 3, pentru a-i impresiona pe cei cu care s-au judecat si pentru a-i determina sa lase liber terenul revendicat pentru a nu fi obligati la cheltuieli de judecata foarte mari.
S-a mai aratat ca adevarata vointa a lor nu a fost ca aceasta clauza sa fie pusa in executare, ci doar sa fie utilizata in raporturile cu detinatorul terenului.
S-a mai invederat ca art. 5 din contractul de asistenta este un pact de ``quota litis`` si este prohibita de lege, avocatul titular al cabinetului respectiv incercand, prin aceasta clauza, sa eludeze legea si sa-i eludeze grav interesele.
La data de 22.03.2006 Cabinetul Individual Avocat a formulat intampinare la cererea de interventie, prin care a solicitat respingerea cererii de interventie .
In motivare, a reluat motivele expuse prin intampinarea depusa la termenul din data de 13.02.2006.
La data de 05.05.2006, intervenientul a formulat o precizare la cererea de interventie, prin care a solicitat sa se constate nulitatea contractului de asistenta juridica, in sensul ca aceasta clauza nu reprezinta vointa reala a partilor semnatare a contractului.
S-a aratat ca aceasta clauza are un caracter fictiv si a fost inserata cu scopul de a determina societatea detinatoare a imobilului de a accepta o negociere administrativa pentru restituirea terenului.
S-a mai invocat ca onorariul achitat avocatului a fost de 80.000.000 lei ROL si nu 10.000.000 lei ROL, cat figureaza in contractul de asistenta .
La data de 07.07.2006, reclamantul a formulat precizari privind cauza nulitatii absolute a actului juridic ce priveste lipsa consimtamantului sau la a insera clauza nr. 5 din contractul de asistenta juridica, intre el, prin mandatar si Cabinetul de Avocatura, nefiind niciodata purtata vreo discutie cu privire la perceperea unui procent de 10% din valoarea bunului, ce a format obiectul contestatiei intemeiate pe dispozitiile L. 10/2001.
In scop probator, au fost luate interogatorii reclamantului si intervenientului, la propunerea paratului, si paratului, la propunerea reclamantului, prin intermediul instantei de judecata .Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
La data de 13.01.2003, intre reclamant, prin procurator D. D., pe de o parte si paratul Cabinet Individual de Avocatura , pe de alta parte a fost incheiat contractul de asistenta juridica avand ca obiect reprezentarea reclamantului la Tribunalul Dolj, in dosar nr.1360/2003, de L.g 10/2001.
Analizand clauzele inserate in cuprinsul contractului instanta mai retine ca potrivit art. 5 din acest contract, in situatia in care obiectul contractului reprezinta revendicare si dosarul se va castiga de aparator, atunci clientul este obligat a plati avocatului un onorariu de 10% din valoarea bunului castigat sau a valorii castigate, iar in situatia in care nu se achita onorariul de la aliniatul 3 din prezentul contract, acesta este titlu executoriu si se va putea trece la executarea silita.
In partea finala a contractului, instanta mai constata ca acest contract a fost semnat de Cabinet, prin reprezentantul sau legal si de reclamant prin procurator D. D.
Din inscrisurile depuse la dosar, instanta mai constata ca acest contract de asistenta a fost incheiat pentru a promova actiunea intemeiata in baza L. 10/2001 privind restituirea terenului proprietatea reclamantului in suprafata de 1155m.p., pe care acesta il detine din fosta proprietate a autorului sotiei sale (actiune promovata la data de 24.01.2003).
Aceasta cauza a fost solutionata prin sentinta civila nr. 364/08.10.2004 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosar nr. 1364/CIV/2003, sentinta prin care a fost admisa actiunea si s-a dispus restituirea in natura a terenului in suprafata de 1063,47 m.p., situat in Craiova, str. Unirii, nr. 135 - 139 (147), judetul Dolj si obligarea la contravaloare pentru diferenta de 89,90 m.p., sentinta ramasa definitiva la data de 15.06.2005.
Analizand petitul cererii de chemare in judecata si a cererilor de interventie asa cum au fost completate si precizate, instanta retine ca s-au invocat ca motive de nulitate a conventiei inserate in art.5 din contractului de asistenta, lipsa consimtamantului pe de o parte si natura juridica de pact ``quota litis`` a acesteia.
In ceea ce priveste primul motiv de nulitate respectiv lipsa consimtamantului instanta retine urmatoarele:
Prin consimtamant se intelege exteriorizarea hotararii de a incheia un act juridic civil, respectiv acordul de vointa al partilor de a incheia acte juridice bilaterale sau multilaterale.
Pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii, respectiv sa provina de la o persoana cu discernamant, sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa fie exteriorizat si sa nu fie alterat de nici un viciu de consimtamant.
Din cuprinsul procurii autentificate sub nr. 2072/25.07.2002 se constata ca reclamantul l-a imputernicit pe intervenientul D .D., -care la aceea data era si avocat colaborator la Cabinet Individual De Avocatura- pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea realizarii mandatului, constand in reprezentarea intereselor sale in privinta restituirii terenului, in partea finala fiind inserata mentiunea ca mandatarul va semna pentru el si in numele sau oriunde va fi nevoie, semnatura fiindu-i opozabila.
In speta, intervenientul mandatar a incheiat cu Cabinetul de Avocatura , contractul de asistenta nr. 2/13.01.2003, mandatarul avand in vedere la incheierea contractului, si relatia de rudenie cu avocatul titular al cabinetului, acest aspect fiind un argument in plus pentru alegerea acestui cabinet in vederea reprezentarii in instanta a intereselor mandantului.
Din raspunsurile la interogatoriu coroborate si cu inscrisurile depuse de parata instanta constata ca la data de 10.09.2002 a fost notificat APAP Bucuresti, in privinta restituirii terenului, notificare inregistrata sub nr. 371/N/2002.
In partea finala a notificarii s-a precizat ca, daca nu se va raspunde la aceasta notificare, urmeaza a fi actionati in judecata, aceasta notificarea fiind urmata de demersul juridic finalizat cu sentinta civila nr. 382/2002, pronuntata de tribunalul Dolj, dosar nr. 7982/CIV/2002, prin care .
Desi reclamantul prin raspunsul la interogatoriu luat de parat a specificat ca nu a avut cunostinta despre existenta clauzei inserate la punctul nr. 5, din contract, ulterior prin raspunsul la interogatoriu, luat de intervenientul D D a specificat ca, a luat cunostinta de aceasta clauza, care insa a fost inserata pentru a determina unitatea detinatoare a imobilului sa restituie imobilul de buna voie , astfel ca din aceste raspunsuri contradictorii se poate deduce atitudinea nesincera a reclamantului.
Din raspunsul la interogatoriu al intervenientului instanta mai retine ca acesta nu a recunoscut ca a incheiat si alte contracte cu aceasta clauza, insa din inscrisurile depuse la dosar respectiv, contractul de asistenta nr. 87/09.08.2002 se constata ca acest contract are inserata o clauza asemanatoare, contract semnat de acelasi reclamant, reprezentat prin procurator D D.
Totodata din inscrisurile depuse la dosar se mai retine ca reclamantul a promovat actiune privind restituirea terenului care a fost finalizata prin sentinta civila nr. 364/08.10.2004 pronuntata de Tribunalul Dolj, in dosar nr. 1364/CIV/2003, sentinta prin care a fost admisa actiunea si s-a dispus restituirea in natura a terenului in suprafata de 1063,47 m.p., situat in Craiova, str. Unirii, nr. 135 - 139 (147), judetul Dolj si obligarea la contravaloarea diferentei de 89,90 m.p., sentinta ramasa definitiva la data de 15.06.2005.
Instanta mai constata ca dupa ce aceasta sentinta a ramas irevocabila, partile au incheiat procesul verbal de negociere nr.4760/06.10.2005, astfel ca nu este sustinuta afirmatia partilor privind scopul clauzei, care ar fi fost inserata in vederea determinarii restituirii terenului de buna voie, intrucat protocolul s-a incheiat dupa ce hotararea a ramas irevocabila, iar la dosar nu se afla niciun inscris din care ar reiesi ca in demersurile, pe care le-a intreprins reclamantul prin procurator a adus la cunostinta unitatii detinatoare existenta acestei clauze in contract .
In consecinta pentru aceste considerente instanta constata ca in speta nu se poate retine lipsa consimtamantului reclamantului privind efectele juridice a acestei clauze, argument care nu se poate invoca cu atat mai mult cu cat procuratorul reclamantului are pregatire juridica, fiind de profesie avocat si colaborator in avea perioada a Cabinetului de avocatura, astfel ca, acesta avand pregatire adecvata a putut aprecia care sunt consecintele juridice pe care le produce o astfel de clauza, prin urmare neputandu-se retine ca a lipsit consimtamantul reclamantului, in privinta efectelor juridice a acestei clauze .
Cu privire la a doua cauza de nulitate a conventiei inserate la art.5 din contractul de asistenta juridica si anume natura acesteia de pact `` quota litis`` instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 135 -(1) din Statutul profesiei de avocat care a intrat in vigoare de la data de 01.01.2005 ``Este interzis avocatului sa-si fixeze onorariile in baza unui pact ``de quota litis".
In aliniatul 2 al acestui articol pactul "de quota litis" este definit ca fiind o conventie incheiata intre avocat si clientul sau, inainte de solutionarea definitiva a unei cauze, conventie care fixeaza exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, in functie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii constau intr-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare .
Din analiza acestui text de lege rezulta ca, pentru ca o conventie sa fie calificata ca fiind un pact de " quota litis", este necesar sa fie indeplinite mai multe conditii si anume: sa fie stabilita inainte de solutionarea, definitiva a unei cauze; conventia sa priveasca totalitate onorariilor avocatului, iar plata sa se efectueze indiferent de rezultatul judiciar al cauzei.
Analizand conventia partilor consemnata in clauza nr.5 din dosar, instanta retine ca aceasta a fost inserata anterior inceperii procesului de restituire a imobilului, cu ocazia incheierii contractului de asistenta, nr.2/12.01.2003, demers judiciar solutionat prin sentinta civila nr. 364/08.10.2004, pronuntata de Tribunalul Dolj, in dosar nr. 1364/CIV/2003.
Totodata conventia partilor consta in plata unei cote de 10% din valoarea imobilului, numai in situatia castigarii cauzei, respectiv a dosarului nr.1364/2003, de catre aparator, din contract reiesind ca la data incheierii contractului a fost fixat onorariu fix de 10.000.000 lei Rol, care a fost achitat catre cabinet, aspect recunoscut de intervenient prin raspunsul la interogatoriu.
In consecinta instanta constata ca in speta conventia inserata in clauza nr.5 din contractul de asistenta, nu intruneste conditiile de pact ``quota litis``, fiind o conventiei incheiata de parti sub conditia suspensiva.
Prin conditie suspensiva se intelege acel eveniment viitor si nesigur ca realizare de a carui indeplinire depinde nasterea drepturilor subiective civile si a obligatiilor corelative (art. 1017 C.civ.).
In speta instanta constata ca dreptul paratei de a solicita indeplinirea obligatiei a luat nastere la data cand a fost castigat procesul, respectiv data de 08.10.2004, obiectul contractului fiind reprezentarea reclamantului la Tribunalul Dolj, la aceeasi data luand nastere si obligatia de achita acest onorariu de 10% din valoarea imobilului castigat.
Faptul ca ulterior castigarii acestui proces reclamantul a incheiat cu unitatea detinatoare a imobilului o intelegere prin care acesta a renuntat partial la drepturile castigate prin sentinta civila nr. nr. 364/08.10.2004, pronuntata de Tribunalul Dolj, in dosar nr. 1364/CIV/2003, nu mai avea relevanta juridica asupra efectelor acestei clauze, cauza fiind castigata ca urmare a competentei profesionale, cunostintelor juridice adecvate, abilitatilor practice specifice avocatului titular al cabinetului si diligentei cu care acesta si-a indeplinit mandatul dobandit prin contractul de asistenta .
Pentru motivele expuse instanta constata ca in speta conventiei partilor inserata in clauza nr.5 din contract, nu intruneste conditiile prevazute in art.135 -(1) din Statutul profesiei de avocat, pentru a putea fi calificata pact de ``quota litis``.
In consecinta avand in vedere ratiunile expuse instanta constata ca actiunea este neintemeiata si urmeaza sa o respinga.
Pronuntata de: Judecatoria Craiova - Sentinta civila 2450 din 02.03.2007


Citeşte mai multe despre:    Contract de asistenta juridica    Pactul de quota litis    Avocati    Judecatoria Craiova    Statul Profesiei de Avocat    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Contestatie impotriva procesului-verbal intocmit de executorul judecatoresc
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Hotarare nr.923 din data 10.03.2010

Actiune civila avand ca obiect obligarea in solidar a paratilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamant in dosare penale
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Decizie nr. 247 nr. 02.03.2012

Conflict negativ de competenta. Instanta competenta sa solutioneze cererea de intoarcere a executarii silite
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VI-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.3 din 11.01.2012

Contract de asistenta juridica. Onorariu de succes. Rezolutiune
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila 13292 din 11.11.2008Articole Juridice

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro