din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1654 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie impotriva procesului-verbal intocmit de executorul judecatoresc

Contestatie impotriva procesului-verbal intocmit de executorul judecatoresc

  Publicat: 04 Oct 2012       9950 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.11/204/2010 contestatoarea SMD a formulat in contradictoriu cu intimatii SM si SC contestatie la executare impotriva procesului verbal intocmit de BEJ RCC in dosarul de executare nr.507/2009 prin care s-au stabilit cheltuielile ocazionate cu executarea silita, fiind contestat doar cuantumul onorariul ui de avocat in suma de 1762 lei.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Copiere intr-un registru special, de transcrieri si inscrieri, a actelor juridice, cu unele exceptii prevazute de lege, prin care se transmite proprietatea asupra unui imobil,
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Depasire a legalitatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Cristian Brian - membru al Parlamentului Romaniei.

In motivarea contestatiei debitoarea contestatoare a aratat ca in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.1685/30.04.2009 pronuntata de Judecatoria Campina in dosarul nr.4964/204/2008 prin care fost obligata la plata sumei de 2000 lei reprezentand cheltuieli de judecata - onorariu de avocat, s-a declansat executarea silita la cererea creditorilor intimati.
A mai aratat contestatoarea ca executorul judecatoresc a fixat un onorariu de 200 lei plus 38 lei TVA, total 238 lei pentru o multitudine de operatiuni respectiv: intocmire proces verbal, emitere somatie, notare somatie in CF, transcriere somatie in CF, redactarea adresei si emitere dispozitii de poprire, iar creditorul pentru o cerere adresata executorului judecatoresc prin intermediul avocatului sau, la care anexeaza titlul executoriu, pretinde de aproape 8 ori mai mult, iar obligarea sa la plata onorariului de avocat in valoare de 1762 lei reprezinta un abuz de drept, solicitand cenzurarea acestuia de catre instanta de judecata .
In drept actiunea a fost intemeiata pe dispa.rt.399 al.3, 400 si art.404 rap.la art.273 al.3 cod proc.civila.
Intimatii creditor SM si SC au formulat intimpinare prin care au solicitat respingerea contestatiei la executare aratand ca legea limiteaza maximal doar onorariul executorului judecatoresc si nu onorariul unui avocat , aflat in exercitarea atributiilor sale de consultanta juridica iar pe de alta parte debitoarea nu a respectat dispozitivul titlului executoriu , fiind necesara declansarea executarii silite. Totodata dosarul de executare silita contine 3 cereri de executare respectiv poprire, executare silita mobiliara si executare silita imobiliara care se taxeaza diferit si separat.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca in ceea ce priveste cuantumul onorariului avocatial sunt aplicabile , de principiu, dispozitiile dreptului comun cu privire la cheltuielile de judecata . In conf.cu disp.art.274 alin.3 cod pr.civila , judecatorii au dreptul sa micsoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevazute in tabloul onorariilor minimale, ori de cate ori vor constata motivat ca sunt nepotrivit de mici sau de mari , fata de valoarea pricinii sau munca indeplinita de avocat.
Acest text este aplicabil si in faza executarii silite , dat fiind ca legea recunoaste creditorului posibilitatea de a executa silit sumele reprezentand cheltuielile de executare, astfel cum sunt individualizate in procesul verbal de catre organul de executare, insa nu poate lipsi debitorul de calea de atac impotriva modului in care acestea au fost stabilite si a cuantumului acestora.
Acest drept procedural al creditorului, de a obtine executarea silita a cheltuielilor de executare in baza procesului verbal intocmit de executorul judecatoresc , nu poate scapa controlului instantei de judecata . Potrivit art.721 cod proc.civila drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege , iar partea care foloseste aceste drepturile in chip abuziv raspunde pentru pagubele pricinuite,
Instanta constata ca imputernicirea avocatiala emisa in baza contractului de asistenta juridica nr.49/19.08.2009 a fost data pentru activitati le prev.de art.3 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in fata BEJ Rosu Cristian Cornel.
In conditiile in care cuantumul debitului de recuperat era de 2000 lei ,intimatii SM si SC pretind un onorariu de avocat de 1762 lei in conditiile in care avocatul acestora a formulat doar o cerere adresata executorului judecatoresc la care anexeaza titlul executoriu si prin care solicita executarea silita a sumei de 2000 lei, in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.1685/30.04.2009.
Instanta nu poate exclude faptul ca acordarea de asistenta juridica presupune si consultanta acordata partii inaintea depunerii cererii sau asistarea acesteia cu ocazia intocmirii actelor de procedura in fata organului de executare silita, insa onorariul avocatial de 1762 lei este disproportionat in raport cu natura pricinii, lipsa de complexitate a acesteia si munca indeplinita de avocat , astfel ca va fi redus la suma de 300 lei.
Desi conf.art.34 din legea 51/1995 contractul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stanjenit sau controlat , direct sau indirect, de nici un organ al statului, instanta retine ca fundamentul acordarii cheltuielilor de judecata avansate de catre partea indreptatita il reprezinta culpa procesuala. Or, in lipsa art.3717 cod proc.civila, contractul incheiat de avocat si clientul sau ca orice act juridic si-ar fi produs efectele numai intre parti, iar nu fata d e terte persoane . Dreptul de a pretinde despagubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o fapta ilicita, in baza principiului repararii integrale , ce guverneaza materia raspunderii civile delictuale, ca orice drept subiectiv civil este susceptibil de a fi exercitat abuziv. Tot pe temeiul raspunderii delictuale insa , cel care a castigat procesul sau care beneficiaza de o dispozitie legala (caracterul de titlu executoriu al procesului verbal privind cheltuielile) nu ar putea obtine de la adversar decat o parte din sumele pe care le-a platit cu titlu de onorariu de avocat , fapta savarsita de cel dintai constand in exercitarea abuziva a dreptului de a obtine despagubiri .
Aceasta solutie nu contravine art.34 din legea 51/1995 deoarece nu se intervine in contractul de asistenta judiciara, care-si produce pe deplin efectele intre parti, ci doar se apreciaza in ce masura onorariul partii indreptatite trebuie suportat de partea care a pierdut , fata de marimea pretentiilor si de complexitatea cauzei.
Fata de aceste considerente instanta in temeiul art.399 cod pr.civila a admis contestatia la executare , anuland in parte somatia nr.507/21.12.2009 si procesul verbal din data de 15.12.2009 emise de BEJ Rosu Cristian Cornel , cu privire la cheltuielile de executare, ce vor fi stabilite la suma de 927,20 lei, ca urmare a reducerii onorariului avocatial la suma de 300 lei.
Pronuntata de: Judecatoria Campina - Hotarare nr.923 din data 10.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Campina    Debitor    Creditor    Titlu executoriu    Executare silita    Poprire    Executare silita imobiliara    Legea 51/1995    Prejudiciu    Despagubiri civile    Contract de asistenta juridica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati