Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de vanzare-cumparare.Drepturile concubinului

Contract de vanzare-cumparare.Drepturile concubinului

  Publicat: 10 Jul 2012       5648 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
„La data incheierii contractului de vanzare-cumparare, cumparatorul D.V. era necasatorit, astfel ca este unic proprietar al cotei indivize cumparate.

Persoana care stapaneste o proprietate in comun cu altcineva.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Drept de proprietate ce se caracterizeaza prin aceea ca un bun sau mai multe bunuri apartin in proprietatea a doua sau mai multe persoane care isi pot exercita impreuna,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Operatia juridica prin care inceteaza starea de coproprietate ori de indiviziune, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare devenind porprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
Drept de proprietate ce se caracterizeaza prin aceea ca un bun sau mai multe bunuri apartin in proprietatea a doua sau mai multe persoane care isi pot exercita impreuna,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana care stapaneste o proprietate in comun cu altcineva.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Drept de proprietate ce se caracterizeaza prin aceea ca un bun sau mai multe bunuri apartin in proprietatea a doua sau mai multe persoane care isi pot exercita impreuna,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Operatia juridica prin care inceteaza starea de coproprietate ori de indiviziune, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare devenind porprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
Drept de proprietate ce se caracterizeaza prin aceea ca un bun sau mai multe bunuri apartin in proprietatea a doua sau mai multe persoane care isi pot exercita impreuna,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

Faptul ca anterior acestei date a intretinut relatii de concubinaj cu reclamanta, nu-i confera acesteia din urma calitatea de coproprietar al bunului, intrucat concubinajul nu presupune retinerea comunitatii de bunuri in sensul codului familiei. Este real ca, in situatia concubinajului de lunga durata, potrivit practicii judiciare constante in materie, concubinii dobandesc un drept de proprietate comuna pe cote parti. Dar si in aceasta ipoteza cota de drept trebuie stabilita de catre instanta de judecata, numai apoi putandu-se solicita si obtine iesirea din indiviziune intrucat imparteala poate viza numai un bun asupra carora partile au un drept de proprietate comuna.
Cum perioada de concubinaj dintre partile din prezenta cauza a fost una foarte scurta si a incetat, conform sustinerilor reclamantei, la momentul achizitionarii bunului in litigiu, eventuala sa contributie la plata pretului pentru apartament ii confera numai un drept de creanta fata de parat.`` (sentinta civila nr.2463/23.03.2005)

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti in data de 02.02.2005, reclamanta M.M. a chemat in judecata pe paratul D.V. solicitand instantei de judecata ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna partajarea cotei indivize de 1 din imobilul situat in Bucuresti, Aleea D.nr.4, bl.49 B, sc.1, et.10, ap.43
In motivarea cererii, intemeiata pe dispozitiile art.30 si urm. C.fam., reclamanta arata ca a intretinut cu paratul relatii de concubinaj, locuind si gospodarind impreuna, incepand cu anul 2001 si pana la dobandirea, in data de 16.09.2003, a imobilului in litigiu.
Sustine reclamanta ca in toata aceasta perioada a realizat venituri din munca prestata atat in tara cat si in strainatate si ca veniturile paratului au fost modice, perioade luni acesta nefiind incadrat in munca .
Referitor la contributia la dobandirea bunului supus partajului, reclamanta arata ca la data de 04.09.2003 a vandut o garsoniera, bun propriu, pentru pretul de 10.900 USD, din acesti bani fiind achitata suma de 7.500 USD - pretul corespunzator cotei indivize de 1 din bunul pe care paratul l-a achizitionat impreuna cu numita M.M., mama reclamantei.
Alaturat cererii de chemare in judecata s-a depus la dosar, in copie certificata conform dispozitiilor art.112 alin.2 C.proc.civ., contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4594/16.09.2003 si s-a solicitat administrarea probelor cu interogatoriu, inscrisuri si testimoniala.
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 183.000 lei, conform chitantei nr.1043159/28.01.2005 emisa de C.E.C.- Ag.Victoria 1 si timbru judiciar de 3.000 lei.
Prin intampinarea depusa la dosar cu respectarea termenului legal imperativ prevazut de art.1141 alin.(2) C.proc.civ., paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, aratand ca aceasta nu a participat in nici un fel la incheierea contractului de vanzare-cumparare.
Pe fondul cauzei, solicita respingerea cererii ca nefondata intrucat in speta nu sunt incidente dispozitiile art.30 din Codul familiei deoarece concubinajul nu este o institutie recunoscuta de Codul familiei.
Sustine si ca afirmatiile reclamantei privind predarea sumei de 7.500 USD sunt simple speculatii, ce nu pot fi luate in seama in absenta unui act doveditor, iar in ceea ce priveste suma cu care a platit pretul corespunzator cotei sale de drept din apartament arata ca aceasta provine din vanzarea unei garsoniere proprietatea sa.
Verificand inscrisurile depuse la dosar, instanta constata ca apartamentul nr.43din Bucuresti, Aleea D. nr.4, bl.49B, et.10, sector 2, este coproprietatea indiviza a paratului D.V. si a numitei M.M., fiind dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4594/16.09.2003 de notarul public B.N..
La data incheierii contractului de vanzare-cumparare, cumparatorul D.V. era necasatorit, astfel ca este unic proprietar al cotei indivize cumparate.
Faptul ca anterior acestei date a intretinut relatii de concubinaj cu reclamanta, nu-i confera acesteia din urma calitatea de coproprietar al bunului, intrucat concubinajul nu presupune retinerea comunitatii de bunuri in sensul codului familiei. Este real ca, in situatia concubinajului de lunga durata, potrivit practicii judiciare constante in materie, concubinii dobandesc un drept de proprietate comuna pe cote parti. Dar si in aceasta ipoteza cota de drept trebuie stabilita de catre instanta de judecata, numai apoi putandu-se solicita si obtine iesirea din indiviziune intrucat imparteala poate viza numai un bun asupra carora partile au un drept de proprietate comuna.
Cum perioada de concubinaj dintre partile din prezenta cauza a fost una foarte scurta si a incetat, conform sustinerilor reclamantei, la momentul achizitionarii bunului in litigiu, eventuala sa contributie la plata pretului pentru apartament ii confera numai un drept de creanta fata de parat, astfel ca instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale active si, pe cale de consecinta, va respinge cererea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.


Pronuntata de:


Citeşte mai multe despre:    Concubin    Concubinaj    Contract de vanzare-cumparare    Coproprietar    Coprorprietate    Indiviziune    Cote parti    Drept de creanta    Cota indivize
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fondului, ci se verifica exclusiv legalitatea hotararii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Ordonanta presedinitiala. Analiza conditiilor de admisibilitate. Caracterul vremelnic al masurii (neindeplinire)
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sectia I civila in sedinta publica din 05 mai 2016

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Politist. Abatere disciplinara. Ordonanta procurorului de scoatere de sub urmarire penala. Exercitarea actiunii disciplinare.
Pronuntaţă de: Decizia nr.65 din 11 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

INFRACTIUNI SEXUALE. DELIMITARE
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1396 (28.09.2004)

Contract de intretinere. Reziliere. Evacuarea debitorului din imobilul a carui nuda proprietate a dobandit in schimbul intretinerii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 536 din 27 ianuarie 2005

Politist. Abatere disciplinara. Ordonanta procurorului de scoatere de sub urmarire penala. Exercitarea actiunii disciplinare.
Pronuntaţă de: Decizia nr.65 din 11 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

INFRACTIUNI SEXUALE. DELIMITARE
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1396 (28.09.2004)

Contract de intretinere. Reziliere. Evacuarea debitorului din imobilul a carui nuda proprietate a dobandit in schimbul intretinerii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 536 din 27 ianuarie 2005

Politist. Abatere disciplinara. Ordonanta procurorului de scoatere de sub urmarire penala. Exercitarea actiunii disciplinare.
Pronuntaţă de: Decizia nr.65 din 11 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Incompatibilitatile prevazute de Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nedenuntarea in Noul Cod Penal (art. 264)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut