Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de reductiune a liberalitatii

Cerere de reductiune a liberalitatii

  Publicat: 20 Aug 2012       3737 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Rude in linie dreapta, din generatii ulterioare,
Prin s.c. Nr.x din 10 Mai 2007 pronuntata de JUD. BAIA MARE in dosar nr. x/182/2006 s-a constatat ca in urma defunctului C. V. decedat la data de 2006 in Baia Mare, jud. Maramures, au ramas in calitate de mostenitori: reclamantii si paratul C C L in calitate de descendenti de gr. I (fiu).

Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Rude in linie dreapta, din generatii ulterioare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Drept de proprietate care a suferit o restrangere temporara prin aceea ca posesia si folosinta
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Contractul de donatie prin care se impune donatarului o obligatie determinata (numita sarcina), fie in folosul lui insusi, fie in folosul donatorului, fie chiar in folosul unui tert.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.

S-a constatat ca paratul C C L in calitate de mostenitor rezervatar gratificat de catre defunct conform contractului autentificat sub nr. x/.2001 de notar public V M B cumuleaza cotitatea disponibila de 1/4 parti din masa succesorala de calcul cu rezerva sa succesorala de 3/24 parti din masa succesorala de calcul aratata mai sus.
S-a respins cererea privind reductiunea liberalitatii facute de catre defunct paratului C C L.
S-a constatat componenta masei succesorale ramasa in urma defunctului si vocatia concreta a reclamantilor si paratului CCL , in cote egale , la aceasta mostenire.
S-a dispus sistarea starii de indiviziune in care se gasesc reclamantii si paratul C C L, asupra bunurilor ce alcatuiesc masa de impartit, in sensul ca: a atribuit, in indiviziune, reclamantilor, in cota de 1/5 parti fiecare, bunurile ce alcatuiesc masa de impartit , conform vointei acestora si a obligat reclamantii sa plateasca , fiecare , paratului C C L cate 576,3 RON cu titlu de sulta, pana la data de 31.07.2007.
Pentru a pronunta astfel ,instanta a retinut ca prin actiunea civila inregistrata la data de 24.05.2006, reclamantii P L A, C V M, S A, Z D F, V E in contradictoriu cu paratii C C L si sotia C G D au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca masa succesorala ramasa in urma defunctului C V decedat la 2006 in Baia Mare se compune din casa, teren si actiuni:sa se constate ca reclamantii impreuna cu paratul C C L au vocatie concreta la mostenire, toti au calitatea de fii, fiecare in cote de 1/6 parti din masa succesorala, sa se dispuna sistarea starii de indiviziune in care se gasesc partile in sensul de a se atribui toate bunurile succesorale reclamantilor, in indiviziune, cu obligarea acestora la plata sultei corespunzatoare paratului, cu cheltuieli de judecata .
In motivarea actiunii s-a aratat ca defunctul a instrainat cu pastrarea uzufructului viager, imobilul casa si teren situat in T. M .nr.X, catre parati, insa, avand in vedere faptul ca defunctul putea instraina doar cotitatea disponibila, respectiv 1/4 din averea sa, se impune admiterea actiunii .In drept s-au invocat prevederile art. 728, 841, 845 Cod civil si art. 274 Cod procedura civila.
In baza art. 669 Cod civil instanta a constatat ca in urma defunctului C V, decedat la.2006, au ramas in calitate de mostenitori reclamantii si paratul C C L, toti in calitate de descendenti de gr. I (fii), partile acceptand succesiunea defunctului prin actul de introducere a prezentei actiuni in instanta in termenul prevazut de art. 700 Cod civil.
Prin contractul de intretinere imobiliar autentificat sub nr. X/2001 de notar public V M Bl, defunctul C V a instrainat paratilor nuda proprietate asupra cotei de proprietate din casa de locuit si teren aferent in suprafata de 2055 mp situate in T M nr.X, jud. Maramures, inscris in CF nr.x M. nr. top A si top B, iar in schimb, paratii CCL si sotia CGD s-au obligat sa asigure defunctului C V intretinere viagera si obligatia inmormantarii, instrainarea facandu-se cu mentinerea dreptului de uzufruct viager in favoarea defunctului.
In motivarea actiunii formulate, s-a aratat ca potrivit art. 845 coroborat cu art. 841 Cod civil, defunctul putea instraina doar cota de A parti din averea sa, respectiv cotitatea disponibila, reclamantii sanctionand astfel incalcarea limitelor in care defunctul putea instraina, solicitand implicit reductiunea donatiei prezumate facute de acesta.
Dreptul la reductiune are un caracter individual, astfel incat daca unul dintre mostenitorii rezervatari renunta sa exercite acest drept pentru a respecta vointa libera a defunctului - donatia se va reduce numai in masura necesara intregirii rezervei celuilalt mostenitor rezervatar.
Insa, daca reductiunea este ceruta in cadrul actiunii de partaj (cum este cazul de fata), se admite ca cererea exercitata de unul dintre mostenitorii rezervatari este de natura sa foloseasca tuturor.
In speta, actul de instrainare efectuat de catre defunct, este prezumat in baza art. 845 Cod civil ca reprezentand o donatie .
Cum instrainarea s-a facut catre paratul - descendent de gr. I al defunctului - si sotiei sale, prezumtia prevazuta de art. 845 Cod civil priveste numai instrainarea facuta paratului C C L, intrucat acesta are calitatea de mostenitor - ruda in linie directa cu defunctul.
Intrucat, in cauza, prezumtia nu a fost rasturnata, ca efect al acestei prezumtii de gratuitate, valoarea bunurilor instrainate paratului se va adauga, ca donatie, la masa de calcul in vederea stabilirii valorii efective a rezervei si a cotitatii disponibile.
Potrivit art. 841 Cod civil rezerva succesorala a tuturor descendentilor defunctului, respectiv a reclamantilor si paratului CCL, este de 3/4 din mostenire iar cotitatea disponibila este de 1/4 din mostenire (4/4-3/4 =1/4).
Pentru determinarea valorii cotitatii disponibile, instanta a procedat conform art. 849 Cod civil la stabilirea valorii bunurilor existente in patrimoniul defunctului, obtinandu-se activul net al mostenirii (in speta nu s-a solicitat constatarea vreunui pasiv succesoral), dupa care s-a reunit fictiv (pentru calcul), la acest activ valoarea donatiei, rezultand in total valoarea masei de calcul de 187595,67 RON.
Prin aplicarea asupra acestei mase de calcul a fractiunii de A parti (rezerva totala ce se cuvine mostenitorilor rezervatari) s-a obtinut valoarea rezervei succesorale de 140696,75 RON, VALOAREA COTITATII DISPONIBILE FIIND, DECI, DE 46898,92 RON (187595,67 - 140696,75 = 46898,92).
Intrucat valoarea donatiei prezumate este de 67466,87 RON, ea se va imputa cu intaietate asupra cotitatii disponibile de 46898,92 RON, cu consecinta epuizarii ei, constatand astfel ca liberalitatea depaseste cotitatea disponibila, iar diferenta de 20.567,95 RON (67466,87 - 46898,92 = 20567,95) se imputa asupra cotei de rezerva la care are dreptul gratificatul parat C C L (in calitate de mostenitor rezervatar).
Rezerva paratului C C L este de 1/6 parti din rezerva totala de 3/4 din masa succesorala de calcul aratata, respectiv are valoarea de 23.449,45 RON. (rezerva succesorala a descendentilor defunctului impartindu-se intre acestia in parti egale).
Fata de cele retinute, instanta a constatat ca liberalitatea facuta de catre defunct paratului C C L se incadreaza in cuantumul cumulat al cotitatii disponibile si cotei de rezerva cuvenite gratificatului, astfel incat acesta nu aduce atingere rezervei celorlalti mostenitori rezervatari (reclamantii), fapt pentru care a respins cererea de reductiune a liberalitatii.
Pronuntata de: Judecatoria Baia Mare - Sentinta civila din data 10.05.2007


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Baia Mare    Mostenitori    Descendenti    Masa succesorala    Indiviziune    Uzufruct viager    Contract de intretinere    Donatie    Reductiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017

Admisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei pronuntata in recurs ca urmare a gresitei calificari de catre instanta a caii de atac exercitata de parti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 401 din 11 februarie 2015

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim