Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de vanzare-cumparare. Actiunea de evacuare

Contract de vanzare-cumparare. Actiunea de evacuare

  Publicat: 27 Aug 2012       2452 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Prin SENTINTA CIVILA Nr. x/30.04.2008 pronuntata in dosar nr x/182/2007 s-a dispus evacuarea paratilor BE si B F din imobilul situat in Ulmeni, str. S, nr. x, jud. Maramures identificat in CF nr.x U nr. top x si top y si s-a respins cererea reclamantului IF privind obligarea paratilor B F si B E la ridicarea pe cheltuiala proprie sau autorizarea reclamantului a o face pe cheltuiala acestor parati a lucrarilor si ameliorarilor aduse imobilului din Ulmeni, str. S nr. x, jud. Maramures.;A obligat reclamantul-parat reconventional I F sa plateasca paratilor-reclamanti reconventional B E si B F suma de 17.256,47 RON reprezentand valoarea investitiilor efectuate la imobilul situat in Ulmeni, str. S nr.x, jud. Maramures, precum si dobanda legala aferenta calculata de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari si pana la achitarea efectiva. A constatat dreptul de retentie al paratilor-reclamanti reconventionali B E si B F asupra imobilului situat in Ulmeni, str. S nr. x, jud. Maramures inscris in CF nr.x U, nr. top x si y, pana la achitarea integrala de catre reclamantul-parat reconventional I F a sumei indicate mai sus. A respins actiunea formulata de reclamantii B E si BF in contradictoriu cu parata I M.

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act juridic, prin care titularul unui drept subiectiv se desista de la acesta in mod definitive. Renuntarea la drept este un act de dispozitie,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este un titlu Ón temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Atribuire prin lege unor categorii de mostenitori, descendentii si ascendentii, a posesiei mostenirii, din chiar momentul deschiderii ei si fara indeplinirea vreunor formalitati,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Pentru a pronunta astfel, s-a retinut ca:
Conform CF nr.x U, reclamantul este proprietar tabular asupra imobilelor reprezentate de parcelele top x si y, in natura reprezentand casa si teren situate administrativ in Ulmeni, str. Si, nr. x, jud. Maramures.Reclamantul a dobandit, prin succesiune legala, dreptul de proprietate asupra acestui imobil, in baza certificatului de mostenitor nr. x/25.05.2000 emis de Biroul Notarului Public D V, prin care s-a dezbatut succesiunea defunctei I E decedata la 1994 stabilindu-se ca unic mostenitor reclamantul - in calitate de frate, iar parata I M (mama) ca neacceptanta. In baza acestui certificat de mostenitor, reclamantul a procedat la intabularea dreptului sau de proprietate in CF nr.x U la data de 28.06.2000.
La randul sau, defuncta I E a dobandit dreptul de proprietate asupra acestor imobile, prin succesiune legala, in baza certificatului de mostenitor nr.x/.1980 emis de Notariatul de Stat Judetean Maramures, prin care s-a dezbatut succesiunea defunctului I I decedat la.1980 (proprietar tabular initial), stabilindu-se calitatea de unic mostenitor a defunctei I E in calitate de fiica; reclamantul - in calitate de fiu si parata I M - calitate de sotie supravietuitoare, fiind straini de succesiune prin renuntare .
In data de 9 martie 2000, paratii B E si B F, pe de o parte si parata I M, pe de alta parte, au convenit un schimb de locuinte, respectiv I M a primit apartamentul situat in Ulmeni, str. P D, nr. x/7, jud. Maramures in schimb, paratii B E si B F au primit imobilul situat in Ulmeni, str. S nr. x, jud. Maramures. Aceasta conventie nu a fost materializata intr-un inscris, insa, ea a fost recunoscuta.
La momentul incheierii acestei conventii, imobilul-apartament situat in Ulmeni, str. P D, nr. x/7 reprezenta proprietatea numitilor M S V si M G, insa, in baza intelegerii acestor proprietari avuta cu paratii B, in sensul vanzarii imobilului catre acestia din urma, vanzare materializata ulterior, prin inscrisul sub semnatura privata intitulat ``Contract de vanzare-cumparare din.2004 dar si prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. x/.2005 de Biroul Notarial D``, apartamentul se afla in martie 2000 in posesia paratilor B (fapt necontestat).
Martorii audiati au confirmat faptul ca imobilul din Ulmeni, str. S, nr. x, jud. Maramures, la momentul conventiei de schimb, se afla in posesia paratei I M si reprezenta (la acel moment) proprietatea tabulara a numitei I E (fiica paratei I M) decedata, insa, la data de.1994.
Asadar, in martie 2000, la momentul conventiei de schimb si in lipsa unui certificat de mostenitor care sa fie eliberat la acel moment, parata I M, in calitate de prezumtiv mostenitor sezinar a fiicei sale defuncta - IE, se afla atat in stapanirea in fapt a imobilului succesoral dar putea avea si posesiunea de drept a mostenirii defunctei sale fiice.
Parata I M, ca mostenitor sezinar, putea exercita drepturile si actiunile patrimoniale dobandite prin mostenire, fara a fi necesara atestarea prealabila a calitatii de mostenitor pe cale notariala sau judecatoreasca (art. 653 al.1 Cod civil).
Astfel cum s-a aratat, dupa realizarea conventiei de schimb, respectiv dupa ce schimbul de locuinte s-a materializat faptic, in data de.2000 se emite de notar public V D, certificatul de mostenitor nr. x/2000 in care s-a constatat calitatea de unic mostenitor a reclamantului I F, mentionandu-se totodata ca parata I M - mama defunctei si a reclamantului, este neacceptanta.
Chiar daca conventia de schimb nu produce efectul stramutarii proprietatii intre copermutanti, intrucat proprietatea se transfera numai la incheierea lui in forma autentica, totusi el reprezinta un raport de obligatii pentru ca ambele parti din conventie se obliga, una sa consimta la predarea in proprietate a imobilului sau iar cealalta la primirea in proprietate a imobilului celuilalt, si invers la o data viitoare, ce va coincide cu data autentificarii actului. In acest sens trebuie interpretata conventia de schimb materializata faptic (in conformitate cu art. 978, art. 970 al. 2 Cod civil).
Desigur, ascendentul se bucura de sezina numai daca a acceptat succesiunea in termenul prevazut de art. 700 Cod civil, iar, ca regula generala, orice mostenitor, afara de ascendenti si descendenti, trebuie sa ceara trimiterea in posesiune pentru a se bucura de folosinta efectiva a averii succesorale.
Reclamantul I F, a intrat in posesiunea mostenirii surorii sale prin eliberarea certificatului de mostenitor, respectiv, ulterior schimbului faptic de imobile.
In martie 2000, dupa realizarea faptica a schimbului de locuinte, paratii B E si F, au efectuat mai multe investitii la imobilul preluat, situat in Ulmeni, str. S nr. x
Aceste investitii au fost facute de catre paratii B E si F in baza conventiei de schimb, respectiv in baza promisiunii de schimb facute de catre parata I M care la momentul incheierii acestei conventii -2000 - a creat copermutantilor impresia ca este mostenitor sezinar al defunctei I E, deci este adevaratul proprietar al imobilului.
Cum aceste lucrari au fost realizate in martie 2000, paratii B sunt considerati constructori de buna credinta, dovada relei credinte a acestora neputandu-se face in speta (conform art. 1899 alin. 2 Cod civil), la momentul realizarii investitiilor, acestia aveau credinta ca au contractat cu adevaratul proprietar, viciile titlului lor nefiind cunoscute la acel moment, reclamantul procedand la intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului, abia in iunie 2000.
Din probele administrate (declaratiile martorilor, raspunsul la interogatoriu), rezulta ca reclamantul I F a avut o atitudine de toleranta si pasivitate cu privire la realizarea investitiilor.
Fiind constructori de buna credinta, paratii B E si B F nu pot fi obligati a proceda la ridicarea pe cheltuiala proprie sau autorizarea reclamantului ce o face pe cheltuiala acestor parti, a lucrarilor si ameliorarilor aduse imobilului din Ulmeni, str. S nr. x, fapt pentru care instanta a respins cererea formulata in acest sens (art. 494 al. 3 Cod civil).
Pe de alta parte, paratii B E si B F, au dreptul la contravaloarea materialelor si pretul muncii privind aceste investitii considerate de instanta ca fiind necesare (intrucat au vizat lucrari de reparatii si aveau ca scop imbunatatirea gradului de confort prin alimentarea cu apa, canalizare, finisaje, etc.).
Intrucat valoarea totala a investitiilor se ridica la suma de 17.256,47 RON conform celor aratate de expertii A I si M M instanta ,pentru ca reclamantul sa nu se imbogateasca fara justa cauza il obliga sa plateasca paratilor B E si B F suma de 17.256,47 RON contravaloare investitii, precum si dobanda legala aferenta calculata de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari (moment la care suma devine certa), si pana la achitarea efectiva.
Reclamantul I F, fiind proprietarul imobilului din Ulmeni, str. Snr. x, jud. Maramures si tinand seama de vointa acestuia de a face ca ocuparea fara titlu a acestei locuinte de catre parati sa inceteze, dorind a se stabili o stare corespunzatoare dreptului pretins si anume, predarea locuintei in materialitatea ei, tinand seama de faptul ca paratii au recunoscut calitatea de proprietar a reclamantului, instanta, in baza art. 1073 si 1075 Cod civil, admite in parte actiunea reclamantului IFsi in consecinta dispune evacuarea paratilor B E si B F din acest imobil.
Intrucat paratii B E si B F detin in prezent imobilului reclamantului, avand in vedere creanta acestora reprezentata de contravaloarea investitiilor efectuate la imobil, instanta constata dreptul de retentie al paratilor asupra acestui imobil pana la achitarea integrala de catre reclamantul I F a despagubirilor indicate mai sus.
Avand in vedere conventia de schimb incheiata intre copermutantii I M, pe de o parte si paratii B E si B F, pe de alta parte, tinand seama de faptul ca aceasta conventie nu a fost rezolutionata sau desfiintata, instanta retine faptul ca parata I M are titlu locativ asupra apartamentului situat in Ulmeni, str. P D, nr. x/7, jud. Maramures, raportul juridic dintre aceste parti fiind dat de drepturile subiective si obligatiile civile la care partile au convenit, respectiv si de dreptul paratei I M de a locui in spatiul aratat. Pentru aceste motive instanta a respins actiunea privind evacuarea paratei I M din apartamentul situat in Ulmeni, str. P D, nr. x/7, jud. Maramures.
Pronuntata de: Judecatoria Baia Mare - Sentinta civila din data 16.07.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Baia Mare    Proprietar tabular    Succesiune    Certificat de mostenitor    Mostenitori    Contract de vanzare-cumparare    Mostenitor sezinar    Ascendenti    Descendenti    Despagubiri civile
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Furt calificat. Infractor minor. Mustrarea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.466/R din data 09.06.2010

Cerere de compensatie financiara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1229/R din data 26.05.2010

Renuntare la mostenire. Stabilire unic mostenitor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 456 din data 03.02.2012

Revendicare. Granituire. Exceptia autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1689 din data 12.05.2011Articole Juridice

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim