Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Mostenire vacanta. Exceptia calitatii procesuale pasive

Mostenire vacanta. Exceptia calitatii procesuale pasive

  Publicat: 11 Sep 2012       9328 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Prin actiunea civila inregistrata sub nr. 1095/339/3 octombrie 2008 la Judecatoria Zimnicea, reclamantul MD a chemat in judecata pe paratul Consiliul Local Pietrosani, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se constate deschise succesiunile defunctului CR si CI, ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctilor, revenindu-i intreaga masa succesorala.

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

A motivat, in esenta, reclamanta ca la data de 17.03.2002 a decedat CR, cu ultimul domiciliu in comuna Pietrosani, Judetul Teleorman, mostenitorii ramanand CI, in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de 1/4 si reclamanta, in calitate de fiica, avand o cota de 3.
Prin incheierea din sedinta publica din 18.11.2008, judecatoria a luat act de precizarea reclamantei, in sensul ca intelege sa se judece, in calitate de parat, cu statul Roman - prin Ministerul Finantelor Publice si nu cu paratul Consiliul Local Pietrosani.
Paratul Statul Roman - prin Ministerul Finantelor Publice a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, motivand, in esenta, ca reclamanta este mostenitoarea autorilor sai, ca mostenirea nu este vacanta, asa incat nu sunt incidente dispozitiile art. 680 Cod civil.
Prin sentinta civila nr. 97 din 27 ianuarie 2009, Judecatoria Zimnicea a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, a admis actiunea formulata de reclamanta MD, a constatat deschise succesiunile defunctului CR si CI si a atribuit reclamantei, in calitate de unica mostenitoare, bunurile mentionate in actiune .
Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, Statul Roman - prin Ministerul Finantelor Publice, a retinut ca acesta are calitate procesuala pasiva intrucat potrivit art. 652 Cod civil, statul culege succesiunea vacanta cu titlu de mostenitor .
Pe fondul pricinii, a retinut masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor si calitatea de unica mostenitoare a reclamantei.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal a declarat recurs Statul Roman - prin Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman, acesta criticand sentinta ca fiind netemeinica si nelegala.
A motivat recurentul - parat ca in mod gresit prima instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia.
Sub acest aspect, a aratat ca nu sunt indeplinite conditiile art. 724 Cod civil, intrucat mostenirea nu este vacanta, reclamanta, prin actiune, sustinand ca este mostenitoare.
A mai sustinut ca simplul fapt ca succesiunea defunctilor nu a fost dezbatuta nu inseamna ca succesiunea defunctilor este vacanta .
In drept, recursul va fi incadrat in prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
Intimata - reclamanta MD a formulat intampinare prin care a invocat exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman, respectiv, exceptia lipsei de interes a acesteia.
In ce priveste prima exceptie, a motivat ca Directia Generala a Finantelor Publice nu a fost parte in litigiul solutionat la fond .
Referitor la a doua exceptie, a aratat ca recurenta nu a fost obligata in vreun mod prin sentinta atacata, asa incat nu justifica vreun interes .
In fine, a sustinut ca Statul Roman are calitate procesuala pasiva intrucat succesiunile defunctilor CR si CI au devenit vacante, conform art. 724 Cod civil.
In recurs nu s-au administrat probe noi.
Tribunalul, analizand cu prioritate exceptiile invocate de intimata - reclamanta, constata ca sunt nefondate.
In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman :
La prima instanta, parat a fost Statul Roman - prin Ministerul Finantelor Publice, conform art. 25 alin. 2 Decret 31/1954.
Din declaratia de recurs rezulta ca Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman efectueaza acte procesuale in numele Statului Roman - prin Ministerul Finantelor Publice, in baza imputernicirii nr. 37607 din 31.03.2009 si nu in nume propriu, motiv pentru care, exceptia invocata este nefondata.
Referitor la exceptia lipsei de interes, si aceasta este nefondata.
Atata timp cat, la fond, recurentul - parat a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, iar exceptia a fost respinsa, nu se poate retine ca acesta nu justifica interes in a declara recurs.
Imprejurarea ca recurentul - parat nu a fost obligat, in vreun mod, fata de intimata - reclamanta, nu inseamna ca acesta nu justifica interes in formarea recursului, intrucat interesul nu presupune doar un folos material .
Cum recurentul a avut calitatea de parat la fond, iar actiunea a fost admisa fata de acesta, este de necontestat ca justifica interes in declararea recursului.
In ce priveste recursul declarat, tribunalul analizand legalitatea si temeinicia hotararii, fata de criticile formulate, constata recursul intemeiat.
In mod gresit prima instanta a retinut ca Statul Roman are calitate procesuala pasiva, cu motivarea ca acesta culege succesiunea vacanta cu titlu de mostenitor .
Din interpretarea prevederilor art. 724 Cod civil rezulta ca succesiunea devine vacanta in cazul in care nu se prezinta nimeni sa o reclame si erezii nu sunt cunoscuti sau cand acestia s-au lepadat de succesiune.
Este de necontestat ca succesiunea dezbatuta de prima instanta nu este una vacanta, atata timp cat intimata - reclamanta, prin actiune a invocat calitatea sa de mostenitoare a defunctilor.
De asemenea, desi a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman, prima instanta a retinut calitatea de mostenitoare a intimatei - reclamante.
Or, succesiunea vacanta presupune lipsa mostenitorilor.
Imprejurarea ca succesiunea defunctilor nu a fost dezbatuta anterior nu inseamna existenta vacantei succesorale, fata de calitatea de mostenitoare pe care si-a sustinut-o intimata - reclamanta.
Ca atare, fata de obiectul pricinii, in lipsa calitatii de mostenitor al Statului Roman prin Directia Generala a Finantelor Publice, acesta nu are calitate procesuala pasiva.
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Decizie nr. 573R din data 29.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Teleorman    Judecatoria Zimnicea    Consiliul Local Pietrosani    Succesiune    Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman    Mostenire vacanta    Mostenire    Mostenitori    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Masa succesorala    Statul Roman    Ministerul Finantelor Publice
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ