Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contract de munca cu timp partial. Incadrarea persoanelor cu jumatate de norma in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Contract de munca cu timp partial. Incadrarea persoanelor cu jumatate de norma in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

  Publicat: 19 Sep 2012       5633 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Act adoptat de organele de stat,
Prin cererea inregistrata sub numarul 4831/E/2003 la Tribunalul Botosani Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ Prefectul judetului Botosani a solicitat in temeiul art. 134 si 135 din Legea nr. 215/2001, ca in contradictoriu cu Consiliul Local Saveni, judetul Botosani sa se dispuna anularea hotararii nr. 38 din 12 iulie 2003 emisa de parat.
S-a aratat in actiune ca prin aceasta hotarare s-a aprobat organigrama si statul de functii in cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Saveni, hotarare care insa vine in contradictoriu cu Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici si Legea nr. 161/2003 deoarece acestea nu prevad posibilitatea ca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice sa fie incadrate persoane cu jumatate de norma.

Act adoptat de organele de stat,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Act adoptat de organele de stat,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea privind Statutul funcţionarilor publici
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Transferul de competente administrative si financiare de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale, impreuna cu resursele financiare necesare exercitarii acestora.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act adoptat de organele de stat,
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Prin intampinarea depusa Consiliul Local Saveni a solicitat respingerea, ca nefondata, a actiunii, aratand ca in cadrul dezbaterii proiectului de hotarare privind statul de functii si organigrama aparatului propriu propus de primar a rezultat ca cele doua posturi avizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu au incarcatura necesara pentru norme intregi, consilierii hotarand ca pentru activitatea de audit intern si consilier juridic sa fie incadrati functionari publici cu contract partial de munca (1/2 norma).
Instanta, a respins, ca nefondata, actiunea formulata, cu motivarea ca aprobarea in organigrama a posturilor de auditor si consilier juridic cu 1/2 norma nu este contrara legii deoarece nu au fost aprobate alte functii decat cele avizate de A.N.F.P., ci s-a facut o normare pe criterii de eficienta deoarece norma intreaga nu era necesara in raport de volumul de activitate .
Curtea de Apel Suceava - prin decizia nr. 276 din 17 septembrie 2004 - a admis recursul prefectului si a modificat sentinta, in sensul admiterii actiunii si anularii hotararii Consiliului Local Saveni.
S-a motivat ca hotararea Consiliului Local este nelegala deoarece a modificat, implicit organigrama avizata de A.N.F.P. (singura autoritate care gestioneaza evidentele functionarilor publici), legea neprevazand criterii de normare a functionarilor publici.
Instanta de control judiciar a avut in vedere si faptul ca, printr-o hotarare ulterioara, Consiliul Local Saveni a aprobat organigrama in care cele doua posturi in discutie aveau norma intreaga.
Problema de drept evocata de speta este aceea daca un functionar public poate fi incadrat pe post cu 1/2 norma.
Sub acest aspect, sunt relevante art. 98, 32 si 103 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, art. 3, 4, 5, 10 si 38 al. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si prevederile art. 1, 101 Codul muncii.
Potrivit dispozitiilor Codului muncii, angajatorii pot incheia contracte de munca cu timp partial, cu respectarea cerintelor de forma si fond stabilite de aceasta lege.
Art. 103 din Statutul functionarilor publici stabileste ca dispozitiile Legii 188/1999 se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, in masura in care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.
Din nici o prevedere a Statutului nu rezulta interdictia expresa - nici macar implicita - ca o functie publica de executie - in speta, consilierul juridic si auditorul sunt functionari publici de executie din clasa I, conform prevederilor art. 13 al. 1 din Legea 188/1999 - nu ar putea fi exercitata cu timp partial (cu o fractiune de norma).
Reglementarea de la art. 98 din Statut, stabileste doar faptul ca functiile publice se stabilesc de consiliul local cu avizul A.N.F.P., situatie respectata in speta deoarece functiile de executie erau prevazute in organigrama avizata de respectiva autoritate .
De observat ca norma evocata stabileste numai cuprinderea in organigrama a unei functii nu si faptul ca respectivele functii sunt sau nu cu norma intreaga.
Este de suveranitatea de necontestat a Consiliului local de a stabili, in virtutea prerogativelor sale legale referitoare la descentralizare si autonomie locala (art. 1 - 5 din Legea 215/2001), daca functia publica avizata in organigrama se va presta cu norma intreaga sau cu timp partial, in sensul permis de art. 101 si urmatoarele Codul muncii.
Ca urmare, motivarea Curtii in sensul ca H.C.L. ar fi fost in contradictie cu organigrama, in sensul ca ar fi operat o modificare a acesteia, ca nu exista in Statut ``normare`` sau ``criterii de normare`` pentru functionarii publici sau ca, in sfarsit, Consiliul local si-ar fi recunoscut greseala de vreme ce, printr-o hotarare ulterioara, a aprobat ocuparea celor doua functii cu norma intreaga, nu au suport legal.
Asa cum s-a aratat, A.N.F.P. are doar prerogativa de a aviza sau nu, cuprinderea unei functii publice in organigrama, competenta de a stabili incadrarea cu norma intreaga sau cu timp partial revenind exclusiv Consiliului local, la propunerea primarului (art. 38 al. 1 lit. e) din Legea nr. 215/2001).
Negarea acestei competente, nu are suport in dispozitii exprese ale Statutului, astfel incat trebuie observat ca devin incidente dispozitiile generale ale legislatiei muncii, compatibila cu Statutul functionarilor publici. Interpretarea data de instanta de recurs goleste, totodata, de continut dispozitiile referitoare la autonomia locala, principiu al carui exercitare are ca limita doar legea care, in speta, nu a fost incalcat.
Pentru argumentele prezentate, consider gresita solutia instantei de recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Botosani - Sentinta civila nr. 1193 din data 04.12.2003


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Botosani    Consiliul Local Saveni    Legea 215/2001    Organigrama    Angajati    Angajator    Salariu    Salariati    Auditor    Agentia Nationala a Functionarilor Publici    Contract partial de munca    Consilier juridic    Legea 188/1999    Organigrama    Functionar public    Legea 161/2003    Institutie publica    Jumate de norma
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Decizia CCR nr. 828/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Interventie in interes propriu. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 127 din CPC in cazul calitatii de judecator a partii interveniente
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1198 din 26 mai 2016

Imposibilitatea invocarii incompatibilitatii judecatorului pe calea contestatiei in anulare pentru motivul prevazut de dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 2 din VCPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1512 din 4 iunie 2015

RETRIBUTIE LICHIDATOR. MODIFICARE SI RECORELARE.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Decizie 2450 (15.12.2005)

RETRIBUTIE LICHIDATOR. MODIFICARE SI RECORELARE.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Decizie 2450 (15.12.2005)

RETRIBUTIE LICHIDATOR. MODIFICARE SI RECORELARE.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Decizie 2450 (15.12.2005)

Contract de credit bancar. Cesiunea creantei. Clauza abuziva. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 12 din 17 ianuarie 2012

Actiune in pretentii. Intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea datoriei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 404 din 5 februarie 2013Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim