din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4188 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator

  Publicat: 23 Jul 2020       1741 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Domeniul de aplicare a dispozitiilor din Legea nr. 193/2000 este limitat la raporturile juridice dintre profesionisti, pe de o parte, si consumatori, pe de alta parte .


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Facultatea de a discerne, de a judeca si aprecia lucruruile la justa lor valoare.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Care duce la inlaturarea efectelor unui act juridic (spre exemplu termen extinctiv).
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Facultatea de a discerne, de a judeca si aprecia lucruruile la justa lor valoare.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator, si, prin urmare, activitatea sa concretizata in acte juridice incheiate cu alti profesionisti excedeaza domeniul de reglementare limitat al acestei legi.


1. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Botosani, la data de 16 iunie 2014, sub dosarul nr. x/193/2014, reclamanta SC A. SRL a chemat in judecata parata S.C. B. S.R.L. solicitand instantei, in principal, anularea contractului de vanzare nr. SRQ/AO/205 din 14 martie 2012, iar, in subsidiar, anularea clauzei din Anexa B art. 2.8 din contract si obligarea paratei la restituirea diferentei de avans in suma de 110.000 lei si a folosului de care reclamanta a fost lipsita prin neutilizarea acestei sume, constand din dobanda legala practicata de BNR, pana in momentul efectiv al platii, precum si a cheltuielilor de judecata .


In drept, au fost invocate prevederile art. 148 si urm. C. proc. civ., art. 1179 alin. 1 pct. 1 si 2, art. 1204 si 1205, art. 1246 si urm., art. 1540, 1546 si 1554 alin. 1 C. civ.


2. Prin sentinta civila nr. 15187 din 13 noiembrie 2014, Judecatoria Botosani a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Botosani.


3. Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Botosani, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, la data de 28 noiembrie 2014, sub dosarul nr. x/193/2014.


Prin sentinta civila nr. 408 din 7 aprilie 2015 pronuntata de Tribunalul Botosani, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a admis exceptia necompetentei si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.


4. Pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti cauza a fost inregistrata la data de 27 aprilie 2015, sub dosarul nr. x/193/2014.


Prin sentinta civila nr. 4326 din 5 iunie 2015, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti.


5. Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a civila, la data de 26 iunie 2015, sub dosarul nr. x/3/2015.


6. Prin sentinta civila nr. 3267 din 26 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila a fost respinsa ca neintemeiata actiunea reclamantei S.C. A. S.R.L.


In argumentarea acestei solutii, prima instanta a retinut ca intre reclamant in calitate de vanzator si parata in calitate de cumparator a intervenit contractul de vanzare SRO/AO/205/14.03.2012, in temeiul caruia parata se obliga sa vanda 5 autocare X, Y HD pentru care urma a se achita contravaloarea in conditiile convenite, parata urmand a plati un avans de rezervare, platind 10% din valoarea autocarelor cumparate, asa cum rezulta din clauza 2.8 din contract, in caz contrar vanzatorul fiind indreptatit a retine avansul.


In ceea ce priveste lipsa capacitatii de exercitiu si lipsa discernamantului administratorului societatii cumparatoare la momentul incheierii contractului, prima instanta a retinut ca acestea nu sunt sustinute cu probe concludente, nu s-au dovedit cazuri de incapacitate prevazute de lege, cum ar fi, de pilda, instituirea masurii punerii sub interdictie a acesteia, astfel ca nu a putut fi retinuta lipsa de discernamant pentru persoana cu deplina capacitate de exercitiu, facand trimitere la art. 37 C.civ.


De asemenea, mai retine prima instanta, fata de actele medicale prezentate de reclamanta, diagnosticul mentionat pentru administrator ``tulburare anxioasa`` a fost stabilit de un medic generalist, si nu de un medic de specialitate, asa cum obiecteaza parata, aspect necontestat de reclamanta. In aceeasi ordine de idei, certificatele medicale (24.10.2011, 21.11.2011) sunt anterioare incheierii contractului (14.03.2012), ori reclamanta trebuia sa dovedeasca starea de sanatate a administratorului cu inscrisuri medicale relevante emise de un medic de specialitate privind un diagnostic final, evolutia acestuia, pana la data incheierii contractului si daca administratorul a continuat sa sufere tulburari ale starii de sanatate in continuare, eventuale reevaluari ale starii de sanatate a acestuia. In acest context s-a apreciat ca o expertiza medico-legala in prezent nu ar fi fost de natura a lamuri retroactiv starea de sanatate a administratorului la momentul contractarii, reclamanta avand posibilitatea de a prezenta inscrisuri medicale in acest sens, proba ce a fost incuviintata. De asemenea, nu s-a retinut ca dovedita folosirea de catre reclamanta a unor manopere dolosive pentru a-l determina pe administratorul reclamantei sa incheie contractul, contract derulat intre doi profesionisti, astfel ca s-a apreciat ca nefiind dovedite conditiile pentru anularea contractului dintre parti.


Referitor la clauza 2.8 din anexa B a contractului de vanzare-cumparare, s-a constatat ca nu sunt aplicabile dispozitiile legale invocate, respectiv Legea nr. 193/2000, deoarece contractul este incheiat intre profesionisti, reclamanta nu poate pretinde ca este consumator, in sensul art. 2 din legea mentionata pentru a beneficia de dispozitiile acesteia, astfel ca sustinerile privind caracterul abuziv al clauzei nu au fost retinute. S-a mai observat ca obligatia instituita prin art. 2.8 are in vedere ipoteza neexecutarii culpabile a obligatiei asumate de cumparator, de natura a permite vanzatorului sa retina suma avansata cu titlu de garantie de productie per rezervare, obligatie instituita pentru asigurarea indeplinirii corecte a obligatiilor partilor. Pe de alta parte, in lipsa unor dovezi concludente privind starea de sanatate precara a administratorului reclamantei de natura a-i afecta discernamantul la momentul incheierii contractului, s-a constatat ca intre parti a intervenit si o tranzactie materializata in procesul-verbal de conciliere din 20.12.2012 prin care parata a acceptat sa restituie o parte din suma 60.000 RON, restul fiind retinut cu titlu de penalitate, iar reclamanta a mentionat ca renunta la orice pretentie prezenta si viitoare ce ar rezulta din respectivul contract . De asemenea, prima instanta a apreciat ca nu s-a dovedit ca aceasta pozitie a reclamantei ar fi fost exprimata de reprezentantul acesteia aflat intr-o stare precara de sanatate care i-ar fi influentat capacitatea de decizie .


Pentru aceste motive, fata de art. 1179 alin. 1, art. 1204, art. 1205, art. 1246, art. 1403, art. 1540, art. 1554, art. 1546 NCC, Tribunalul a respins cererea ca neintemeiata.


7. Apelul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. impotriva sentintei civile nr. 3267 din 26 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila, a fost respins ca nefondat, prin decizia nr. 1527 din 12 octombrie 2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a civila, fiind obligata reclamanta S.C. A. S.R.L. la plata catre parata S.C. B. S.R.L. a sumei de 14.077,15 lei, reprezentand cheltuieli de judecata in apel.


Pentru a pronunta decizia, instanta de apel a apreciat ca nefondate criticile invocate de catre apelanta-reclamanta, relativ la caracterul abuziv al clauzei 2.8 din Anexa B a Contractului de vanzare. Astfel, retine instanta de apel, in conformitate cu aceasta clauza, a��a��Cumparatorul va plati o suma reprezentand Garantie de Productie/Rezervare in cuantum de 5% din valoarea contractului pentru produsele standard si 10% din valoarea produsului pentru produsele speciale. Vanzatorul este indreptatit sa retina suma avansata cu titlu de Garantie de Productie/Rezervare in cazul in care cumparatorul incalca oricare dintre obligatiile sale privitoare la achizitie produsului.


Retinerea sumei avansate drept garantie de productie/rezervare se face de vanzator cu titlu de clauza penala [ ..]. In acest caz, vanzatorul va proceda la stornarea facturii de avans si va emite o noua factura fiscala pentru intreaga factura constituita initial cu titlu de garantie de productie/rezervare sub denumirea de penalitati contractualea��a��.


Astfel, potrivit conventiei incheiate intre parti, cumparatorul A. s-a obligat sa achite o suma in cuantum de 10% din valoarea fiecarui produs achizitionat cu titlu de garantie de productie/avans de rezervare. De asemenea, potrivit prevederilor contractuale, vanzatorul era indreptatit sa retina aceasta suma cu titlu de clauza penala daca cumparatorul nu isi respecta obligatiile din contract, in special aceea de a plati intregul pret de achizitie.


In cauza, insa, retine instanta de apel, cumparatorul A. nu a avut fondurile necesare pentru a plati achizitia facuta in temeiul Contractului de vanzare, astfel ca parata-intimata a retinut suma platita in avans cu titlu de clauza penala, parata-intimata actionand conform prevederilor contractuale.


De aceea, instanta de apel a apreciat ca in mod corect s-a retinut de prima instanta ca dispozitiile legale invocate, Legea nr. 193/2000, nu sunt aplicabile in cauza de fata intrucat apelanta-reclamanta nu se poate considera a face parte din categoria de consumatori, contractul de vanzare fiind incheiat intre profesionisti in exercitarea activitatilor lor comerciale curente.


In ceea ce priveste critica apelantei-reclamante cu privire la omisiunea primei instante de a reduce suma aplicabila cu titlu de clauza penala, Curtea a retinut ca prin cererea de chemare in judecata nu s-a solicitat de catre apelanta-reclamanta reducerea clauzei penale. In aceasta cerere s-a solicitat doar anularea clauzei penale pentru considerente ce tin de pretinsul sau caracter abuziv.


Curtea a mai retinut in apel si faptul ca intrucat in cauza nu s-a dovedit starea precara de sanatate a numitului C.,sub acest aspect fiind relevant si faptul ca intre intimata-parata si apelanta-reclamanta s-a realizat in mod valabil o intelegere, materializata prin Procesul verbal de conciliere din data de 20.12.2012. Prin aceasta intelegere, prin concesii reciproce, parata a renuntat in parte la dreptul de a retine intreaga suma achitata cu titlu de avans, fiind de acord sa restituie 60.000 RON, iar apelanta-reclamanta a renuntat la pretentiile prezente si viitoare ce ar fi putut rezulta din Contractul de vanzare, aceasta renuntare avand efect extinctiv in privinta drepturilor sale, raportat si la probele administrate in apel.


Mai mult, in fata instantei de apel a fost administrata proba cu expertiza medico-legala psihiatrica, avand ca obiectiv: sa se stabileasca daca la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, respectiv 14.03.2012, numitul C. avea sau nu avea discernamant, raportat la inscrisurile medicale depuse la dosarul cauzei, la diagnosticul care a fost mentionat in aceste inscrisuri medicale si la tratamentul prescris, iar din concluziile raportului de expertiza medico-legala psihiatrica, intocmit de catre INML Mina Minovici Bucuresti, a rezultat ca acesta nu prezenta la momentul examinarii tulburari psihice clinic manifeste. Pentru data semnarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv 14.03.2012, expertul a concluzionat ca nu se reconstituie elemente cu valoare criteriologica medico-legala psihiatrica, de natura a indica afectarea capacitatii psihice de apreciere critica a continutului si consecintelor social-juridice ce au decurs din exercitarea drepturilor si obligatiilor civile, fiind competent psihic la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.


Comisia de expertizare a mai precizat si faptul ca in conformitate cu art. 211 din Legea nr. 71/2011 privind Legea de punere in aplicare a noului Cod Civil, prin care s-a armonizat terminologia stiintifica actuala cu notiuni perimate, cuprinse inca in unele articole, chiar si ale noului Cod Civil, expertiza medico-legala psihiatrica va opera cu notiunea de competenta psihica specifica fiecarui tip de cauza civila, in sensul ca prin competenta psihica se intelege capacitatea persoanei de a aprecia critic si predictiv consecintele social-juridice ce decurg din exercitarea drepturilor si obligatiilor civile. Sintagma ``de competenta psihica`` inlocuieste termenul ``discernamanta��a�� ce este specific numai cauzelor penale si care reprezinta capacitatea persoanei de a aprecia critic continutul si consecintele social-negative ale faptei comise.


De aceea, instanta de apel a respins apelul ca nefondat.


8. Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta S.C. A. S.R.L., in temeiul dispozitiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., prin care s-a solicitat admiterea recursului, cauza fiind inregistrata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, sub nr. x/3/2015.


In motivarea recursului, recurenta-reclamanta SC A. SRL a sustinut ca instanta de apel a realizat o aplicare gresita a normelor de drept material .


In acest sens, a aratat ca intre partile litigante a fost incheiat contractul de vanzare nr. SRO/AO/205 din 14 martie 2012 avand ca obiect vanzarea a cinci (5) autocare X HD si ca la momentul semnarii contractului reprezentantul reclamantei, respectiv C., se afla sub tratament medicamentos cu substante psihotronice, stare de sanatate de care parata a profitat, determinandu-l sa incheie acest contract, inserand si o clauza abuziva - art. 2.8 din Anexa B, sanctionata conform Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si Consiliului din 16 februarie 2011, care a fost transpusa ulterior in dreptul intern prin Legea nr. 72/2013, Capitolul V - Clauze contractuale si practici abuzive, aplicabile si in speta, conform art. 15 si 21 din lege.


S-a mai aratat ca pentru a constata caracterul abuziv al unei clauze sau practici contractuale, instanta trebuie sa tina cont, asa cum rezulta din art. 13 din Legea nr. 72/2013, de toate circumstantele cauzei, dar in special de abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conform ordinii publice sau bunele moravuri, nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor, natura bunurilor si serviciilor, neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, pozitia dominanta a contractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.


Desi nu rezulta expres din lege, recurenta-reclamanta considera ca instanta va putea aplica o prezumtie simpla de caracter abuziv al clauzelor sau practicilor contractuale, ceea ce inseamna ca profesionistul - parata - va fi nevoit sa rastoarne caracterul abuziv, demonstrand inversul circumstantelor enuntate de art. 13 din Legea nr. 72/2013, ceea ce parata pe parcursul procesului nu a demonstrat.


Recurenta-reclamanta a mai sustinut ca in sistemul Legii nr. 193/2000, consumatorul beneficiaza de o prezumtie de lipsa a negocierii in contractele de adeziune, precum si de o prezumtie de dezechilibru semnificativ intre prestatiile partilor, iar cum Legea nr. 72/2013 evoca notiunea de clauze sau practici contractuale stabilite in mod vadit inechitabil, sintagma similara cu cea de dezechilibru semnificativ, inseamna ca sistemul de prezumtii din art. 4 din Legea nr. 193/2000, precum si jurisprudenta acumulata in aplicarea acestui text legal s-ar putea aplica, prin analogie, si in litigiile avand ca obiect clauze sau practici abuzive in relatiile dintre profesionisti.


In opinia recurentei-reclamante, prevederile art. 2.8 din contract, ca si prevederile obligationale din intregul contract sunt abuzive si trebuie anulate, tinand seama si de starea de sanatate a reprezentantului legal al societatii la data semnarii contractului.


De altfel, se arata, recurenta-reclamanta SC A. SRL a dat dovada de buna-credinta in raporturile contractuale, achitand suma de 170.000 lei reprezentand avansul convenit. Ulterior achitarii avansului si urmare a ameliorarii starii psihice, recurenta-reclamanta a incercat solutionarea amiabila cu privire la restituirea avansului, delegand in acest sens un avocat in vederea reprezentarii sale la negociere si semnarea procesului-verbal. Nu a fost intocmita nicio procura notariala speciala privitor la renuntarea la vreun drept .


Dupa mai multe etape de negociere, intimata-parata a acceptat restituirea sumei de 60.000 lei, fiind incheiat un proces-verbal de conciliere incheiat la data de 20 decembrie 2012, iar pentru diferenta de 110.000 lei a inteles sa invoce prevederile art. 2.8 din Anexa B a conventiei, prevedere considerata a fi abuziva.


In aceste conditii, mentiunea din procesul-verbal in sensul ca renunta la orice pretentie prezenta si viitoare ce ar putea deriva din conventie este lovita de nulitate absoluta.


Renuntarea la un drept este un act procedural de dispozitie si trebuie sa fie expresa si neechivoca, invocat personal sau prin mandatar cu procura speciala, fiind un act unilateral de vointa .


In cauza, considera recurenta-reclamanta, din probatoriul administrat rezulta fara niciun dubiu ca, in luna martie 2012, cumparatorul C. suferea de afectiuni psihice de natura a-i afecta discernamantul si, implicit, capacitatea de a incheia acte juridice civile.


S-a mai aratat ca art. 2.8 din contract, ca si prevederile obligationale din intregul contract, sunt abuzive si trebuie anulate, tinand seama de starea de sanatate a reprezentantului legal, instanta urmand sa tina cont de prevederile art. 13 din Legea nr. 72/2013, in contextul in care parata nu a demonstrat contrariul.


9. Prin intampinare, intimata-parata a invocat exceptia nulitatii recursului, in temeiul art. 489 alin. (2) C. proc. civ., avand in vedere ca in cererea de recurs au fost dezvoltate critici de netemeinicie, si nu de nelegalitate.


Pe fondul recursului s-a solicitat respingerea acestuia, deoarece hotararea instantei de apel este temeinica si legala.


10. Inalta Curte, in temeiul art. 493 alin. (2) C. proc. civ., a procedat la intocmirea raportului asupra admisibilitatii in principiu a recursului.


Prin incheierea din 15 mai 2018, in baza art. 493 alin. (4) C. proc. civ., instanta suprema, constituita in complet de filtru, a dispus comunicarea raportului asupra admisibilitatii in principiu a recursului, punand in vedere partilor ca pot depune punct de vedere la raport in termen de 10 zile de la comunicare .


Partile nu au formulat punct de vedere la raport .


Prin incheierea din 13 noiembrie 2018 s-a dispus suspendarea judecarii pricinii, in temeiul art. 520 alin. (4) C. proc. civ., pana la pronuntarea de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a unei hotarari prealabile asupra chestiunii de drept ce face obiectul dosarului nr. x/1/2018.


Prin incheierea din 4 iunie 2019, cauza a fost repusa pe rol, a fost respinsa exceptia nulitatii recursului si, totodata, admis in principiu recursul declarat si stabilit termen de judecata, in temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ., la 3 decembrie 2019.


8. Pe fondul recursului, Inalta Curte, in raport cu criticile de nelegalitate invocate de recurenta, subsumate formal de catre aceasta dispozitiilor art. 488 alin. 1 pct. 8 din C. proc. civ., a apreciat ca recursul este nefondat.


In raport cu criticile detaliate mai sus, Inalta Curte constata ca, desi recurenta nu a aratat in ce fel ar fi fost incalcate anumite dispozitii de drept material, prin indicarea textelor de lege, se poate considera ca o atare incalcare face obiectul criticilor de nelegalitate.


Astfel, in ceea ce priveste pretinsa incalcare a dispozitiilor din Legea nr. 193/2000, asa cum corect a retinut instanta de apel, domeniul de aplicare a acestui act normativ este limitat la raporturile juridice dintre profesionisti, pe de o parte, si consumatori, pe de alta parte . Or, asa cum s-a retinut, reclamanta are calitatea de profesionist, fiind o societate comerciala cu raspundere limitata, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator, astfel incat activitatea sa concretizata in acte juridice incheiate cu alti profesionisti excede domeniului de reglementare limitat al acestei legi.


De asemenea, referirea recurentei-reclamante la dispozitiile art. 13 din Legea nr. 72/2013, ca o premisa in aplicarea aceleiasi Legi nr. 193/2000, este incompatibila cu o critica de nelegalitate, de vreme ce, pe de o parte, reclamanta nu a invocat drept temei juridic in cererea de chemare in judecata aceste dispozitii (a se vedea filele 3-4 din dosarul nr. x/193/2014 al Judecatoriei Botosani), iar prima instanta a solutionat litigiul in raport cu dispozitiile din Codul civil, invocate de aceasta.


In acest context, instanta de apel, in mod legal, a verificat, conform art. 479 alin. 1 C. proc. civ., in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta.


In ceea ce priveste critica referitoare la solutia instantei de apel in raport cu invocarea starii de sanatate a reprezentantului legal al societatii, ca motiv de nulitate a contractului, de asemenea, aceasta este nefondata.


Dupa cum corect a retinut instanta de apel, din probele administrate in cauza nu a rezultat existenta vreunui motiv de nulitate a contractului, cu referire la exprimarea unui ``consimtamant nevalabil``, iar instanta de apel a facut in acest sens o corecta aplicare a dispozitiilor art. 37, art. 1179 si art. 1182-art. 1205 C. civ.


Desi recurenta-reclamanta nu indica expres modul cum ar fi fost incalcate aceste dispozitii legale, ce reglementeaza conditiile de fond pentru incheierea contractului, in special conditia privind discernamantul pentru exprimarea valabila a consimtamantului, implicit pare sa sustina astfel de incalcari, prin afirmarea contrariului.


Astfel, Inalta Curte retine ca instanta de apel a facut o corecta aplicare a textelor de lege incidente in cauza de fata, retinand, in esenta, ca in conditiile in care reprezentantul reclamantei - societate comerciala, era o persoana fizica majora, fara vreo interdictie judecatoreasca ce ar fi putut restrange, intr-o prima etapa, capacitatea acestuia de a incheia acte juridice ( art. 37 C. civ., art. 1179 alin. 1 pct. 1 C. civ. si art. 1180 C. civ.), iar, pe de alta parte, nu exista dovezi din care sa rezulte ca la data exprimarii consimtamantului pentru incheierea contractului a carui nulitate se solicita acesta ar fi fost lipsit de discernamant (a se vedea concluziile raportului de expertiza medico-legala - filele 109-110 din dosarul Curtii de Apel Bucuresti), dispozitiile legale de drept material au fost in mod judicios interpretate si aplicate in cauza de fata.


Sustinerile de fapt, contrare celor retinute de catre instanta de apel, nu vor putea fi analizate de catre instanta de recurs, deoarece calea de atac a recursului se limiteaza exclusiv la critici de nelegalitate ce vor face obiectul judecatii, astfel incat, in conditiile art. 488 alin. 1 C. proc. civ., care exclude caracterul devolutiv al recursului, numai asupra acestora s-a efectuat judecata .


Pentru toate aceste considerente, Inalta Curte, retinand ca nu s-au incalcat de catre instanta de apel dispozitii de drept material, in sensul art. 488 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ., a respins recursul ca nefondat.


De asemenea, constatand ca intimata a fost nevoita sa avanseze plata unor sume de bani, pentru a formula aparari in prezentul recurs, precum si pentru a le sustine, constand in onorariu de avocat, dovedite in limita sumei de 3.866,38 lei, iar recurenta-reclamanta a formulat o cale de atac nefondata, in acest fel dovedind o culpa procesuala care a produs prejudiciu intimatei constand tocmai in cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat, in temeiul art. 494 raportat la art. 453 alin. 1 si la art.451 C. proc. civ., Inalta Curte a obligat pe recurenta-reclamanta la plata acestor cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019


Citeşte mai multe despre:    profesionist    consumator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

CEDO: Jidic impotriva Romaniei. Pedeapsa mai grava
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018Articole Juridice

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare pronuntata intr-un litigiu privind prelucrarea nelegala de date biometrice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA