Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Bilet la ordin. Exceptii cambiale

Bilet la ordin. Exceptii cambiale

  Publicat: 20 Sep 2012       3131 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin Incheierea nr. 7633 din 13.08.2010 Judecatoria Baia Mare a admis cererea petentei S.C. T L IFN SA si a dispus investirea cu formula executorie a Biletului la Ordin emis in favoarea petentei la 06.02.2007 de catre debitoarea S.C. A SA Baia Mare, pentru suma de 720,33euro, cu scadenta la 17.08.2009.
Prima instanta a retinut ca Biletul la ordin indeplineste conditiile formale cerute de art.104 din Legea nr. 58/1934 modificata.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata

In drept au fost retinute si prevederile art. 106 raportat la art.61 din legea nr. 58/1934 coroborate cu art. 376 si 269 c. pr. civ.
In termenul legal de 15 zile de la comunicare prevazut de art.301 c. pr.civ. debitoarea S.C. ``A`` SA Baia Mare a declarat recurs, inregistrat la26.08.2010 prin care a solicitat, in principal casarea cu trimitere a incheierii atacate,iar in subsidiar,respingerea cererii.
In motivarea recursului s-a sustinut in esenta ca recurenta a garantat plata unor rate de leasing, aferent mai multor contracte incheiate de intimata petenta in calitate de finantator si beneficiarul SC ``N A `` SRL Baia Mare, care nu si-a onorat obligatia de plata a ratelor. Pentru fiecare rata a fost emis un bilet la ordin de catre recurenta, care urma sa fie introdus la plata daca debitorul principal nu achita rata scadenta.
Contractele de leasing au fost semnate de SC ``A ``SA printr-o persoana care nu avea calitatea sa reprezinte aceasta societate comerciala. Nulitatea obligatiei de garantie a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila.
In masura in care raportul fundamental pe care se bazeaza emiterea biletului la ordin (cel de garantie )a fost anulat, nici biletul la ordin nu poate fi investit deoarece el a fost semnat de aceiasi persoana despre care s-a stabilit irevocabil ca nu are calitatea sa reprezinte SC``A `` SA.
Intimata creditoare s-a opus admiterii recursului. In primul rand a considerat recursul inadmisibil raportat la prevederile art.373/3 al 1/1 c.pr.civ. potrivit careia ,incheierea prin care s-a admis cererea de investire cu formula executorie nu este supusa nici unei cai de atac.
Despre biletul la ordin intimata a sustinut ca inscrisul are caracter constitutiv,dreptul este incorporat in titlu, care este independent de raportul juridic fundamental.
In alta ordine de idei intimata a mai aratat ca potrivit specimenului de semnatura depus in banca (W B SA,la 7.01.2003) persoana care a semnat biletul la ordin avea calitatea de reprezentant al recurentei.
Exceptia de inadmisibilitate a recursului invocata de intimata nu este intemeiata pe considerentul ca, dispozitiile din Legea nr. 58/1934 modificata, privind cambia si biletul la ordin sunt speciale in raport cu prevederile codului de procedura civila, ceea ce insemna ca se aplica cu prioritate.
Potrivit art.61 al 4 din legea de mai sus, asa cum a fost modificata prin OG 11/1993,incheierea de investire nu este supusa apelului, ceea ce inseamna ca este susceptibila de a fi atacata cu recurs ca si orice hotarare pronuntata in materie necontencioasa (art.336 c.pr.civ.)
Examinand hotararea atacata pe fond, tribunalul retine ca recursul nu este intemeiat.
Biletul la ordin este titlu executoriu, care pentru a fi pus in executare, trebuie investit cu formula executorie de catre judecatorie.
In cazul in care cel fata de care se exercita executia cambiala are obiectii cu privire la valabilitatea formala sau pe fond a biletului la ordin,poate ridica asa-numitele exceptii cambiale in cadrul procedurii denumite opozitie cambiala care se exercita in conformitate cu prevederile art.62 din lege in termen de 5 zile de la primirea somatiei de la executorul judecatoresc.
Exceptiile cambiale se clasifica in obiective si subiective sau personale. Cele obiective sunt absolute sau relative. Nulitatea obligatiei pentru incapacitate sau lipsa semnaturii este 0 exceptie obiectiva relativa .Lipsa de legitimare a posesorului cambiei este o exceptie subiectiva
Criticile formulate de recurent se incadreaza in categoria exceptiilor cambiale care pot fi invocate in cadrul opozitiei cambiale nu si cu ocazia solutionarii cererii de investire cu formula executorie.
Pronuntata de: Tribunalul Maramures - Decizie nr. 18/R din data 14.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Judecatoria Baia Mare    Debitori    Creditori    Exceptie cambiala    Bilet la ordin    OG 11/1993    Legea 58/1934    Rate de leasing    Finantator    Societate comerciala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro