Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Insolventa. Cerere de antrenare a raspunderii materiale

Insolventa. Cerere de antrenare a raspunderii materiale

  Publicat: 29 Sep 2012       2365 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Prin cererea de fata adresata judecatorului sindic la data de ……… reclamanta ……….. in calitate de lichidator judiciar desemnat sa administreze procedura falimentului debitorului SC ……….. SRL , a solicitat c a ,in contradictoriu cu parata ………. , sa se dispuna antrenarea raspunderii materiale a acesteia, pentru suma de 41.803 reprezentand c/val activelor imobilizate si circulante ale debitorului.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Nu se consuma la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de timp.
Se consuma integral la prima lor utilizare, transmitandu-si valoarea asupra bunurilor produse, a serviciilor sau a lucrarilor realizate.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ξn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ξn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Nu se consuma la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de timp.
Se consuma integral la prima lor utilizare, transmitandu-si valoarea asupra bunurilor produse, a serviciilor sau a lucrarilor realizate.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea

In motivarea cererii s-a aratat ca , dupa deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului, prin Sentinta nra€¦a€¦a€¦.., in calitate de administrator judiciar a notificat debitorul cu mentiunea de a pune la dispzitie actele prev de art 28 din Legea insolventei, fara ca debitorul sa de curs acestei notificari.
Ca ,pe acest fond , a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului, care s-a dispus prin sentinta nra€¦a€¦a€¦ si , cu toate ca i-a notificat atat deschiderea procedurii simplificate t si solicitarea de a depune inscrisurile mentionate mai sus, debitorul nu s-a conformat.
In acest context , din analiza indicatorilor din situatiile financiare la data de a€¦a€¦.., publicate pe site-ul ministerului de finante, a rezultat ca societatea debitoare detinea active imobilizate in valoare de 1.001 lei si active circulante in cuantum de 40.802, constand in creante in suma de 885 lei si casa si conturi la banca-39.917 lei.
Ca , pentru aceste active nu au fost depuse justificari si nici nu au fost puse la dispozitia lichidatorului judiciar pentru valorificarea lor in cursul procedurii.
In drept cererea a fost intemeiata pe dis. art.138 alin.1 lit.e din lege.
In dovedirea cererii, s-a depus la dosar in copie xerox, extras de pe site-ul ministerului de finante, dovezile de notificare a sentintelor de deschidere a procedurii, de depunere a actelor prev de art.28 din lege, de publicitate prin intermediul ziarului Bursa din a€¦a€¦a€¦a€¦.
Desi legal citata , cu copia cererii de chemare in judecata si cu mentiunea de a depune intampinare, parata nu s-a prezentat in instanta si nici nu a depus intampinare sau vreo cerere de probatorii.
Judecatorul sindic, examinand cererea de fata , in raprt de sustinerile reclamantei si inscrisurile atasate cererii de chemare in judecata, constata ca aceasta este intemeiata , in sensul celor ce urmeaza;
Potrivit indicatorilor din situatiile financiare la data de a€¦a€¦.. publicate pe site-ul ministerului de finante, societatea debitoare detinea active imobilizate in valoare de 1.001 lei si active circulante in cuantum de 40.802, constand in creante in suma de 885 lei si casa si conturi la banca-39.917 lei.
Nedepunerea de catre parata , in calitate de administrator statutar a datelor si informatiilor cu privire la situatia acestor active, si neprezentarea acesteia in instanta , echivaleaza practic cu o recunoastere a pretentiilor deduse judecatii.
In speta , reclamanta a facut dovada existentei unui prejudiciu al creditorilor, a faptei ilicite ce consta in ascunderea unei parti din activul persoanei juridice, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, respectiv , insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata de catre debitor a datoriilor exigibile si culpa paratei.
Constatand asadar ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.138 alin.1 lit.e din Legea 85/2006 , modificata;
Instanta
Admite cererea de antrenare a raspunderii materiale, formulata de reclamanta a€¦a€¦a€¦a€¦.. in calitate de lichidator judiciar desemnat sa administreze procedura falimentului debitorului a€¦a€¦a€¦.. , in contradictoriu cu parata a€¦a€¦a€¦a€¦...
In baza art.138 alin.1 lit.e din Legea 85/2006 modificata, obliga parata la plata sumei de 41.803 leifata de debitorul a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 160 din data 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Cerere de antrenare a raspunderii materiale    Judecator sindic    Lichidator judiciar    Legea 85/2006    Faliment    Insolventa    Debitori    Creditori    Raspundere materiala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020