Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Antrenarea raspunderii materiale pentru intreaga masa pasiva

Antrenarea raspunderii materiale pentru intreaga masa pasiva

  Publicat: 30 Sep 2012       1999 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Prin cererea inregistrata la data de . , lichidatorul judiciar .. SPRL pentru debitoarea SC .. SA Tg.Jiu , a solicitat antrenarea raspunderii materiale a paratului .. in baza art. 138 pct.1 lit. a,b,d, e din L. 85/2006 pentru intreaga masa pasiva de 105.827,78 lei .

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Banda ce incadreaza tinta de inflatie,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.

In motivarea cererii se arata ca debitoarea a achizitionat o serie de bunuri mobile a caror valoare contabila este de 137.969 lei , din care valoarea inregistrata este de 27.300 lei, iar valoarea ramasa neamortizata este de 110.669 lei .
Ca, desi aceste bunuri au fost achizitionate de 2 ani , ele au fost degradate in totalitate neputand fi valorificate , vinovat facandu-se administratorul societar care nu a manifestat interes pentru pastrarea lor in bune conditii , acestea fiind gasite aruncate la asa zisul sediul al debitoarei
Referitor la bunul mobil remorca fara sistem de franare de 750 kg , acesta este lipsa in gestiune iar cu privire la autoturismul VOLKSWAGEN GOLF cumparat si apoi vandut lichidatorul a apreciat ca cheltuielile efectuate de administratorul societar cu procurarea de piese auto pentru reparatia lui , nu se justifica avand in vedere ca pretul de vanzare de 14.484,40 lei este mic in raport cu pretul de cumparare la care se adauga si suma cheltuielilor suplimentare , respectiv 25.253 lei fara TVA raportat la anul procurarii , respectiv nov. 2005 .
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 112-114 C.pr.civila si pe prev. art. 138 pct. 1 lit. d din L. 85/2006 .
Paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune , iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de antrenare a raspunderii ca nefondata, intrucat aspectele invocate de lichidatorul judiciar nu sunt imputabile paratului si nu ar exista legatura de cauzalitate intre pretinsele fapte si starea de insolventa a debitoarei.
Judecatorul sindic, analizand actele si lucrarile dosarului , urmeaza a se pronunta in principal cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de catre parat.
Astfel, se retine faptul ca , desi exceptia a fost invocata de parat la data de 08.02.2012, dupa intrarea in vigoare a noului cod civil, prin care este abrogat Decretul nr.167/1958 cu privire la prescriptia extinctiva , in cauza raman aplicabile dispozitiile art. 18 din acest act normativ, in sensul ca ``instanta judecatoreasca si organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris``.
Acest lucru este posibil ca urmare a dispozitiilor art.223 din Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a noului cod civil, care statueaza ca ``procesele si cererile in materie civila si comerciala, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Codului civil se solutioneaza de catre instantele legal investite, in conformitate cu dispozitiile legale, materiale si procedurale in vigoare la data cand acestea au fost pornite``.
Prin urmare, aceste dispozitii tranzitorii se aplica si in cazul de fata, cand, desi exceptia a fost invocata de parat mai tarziu decat termenul prevazut in Codul civil, se aplica normele procedurale in vigoare la data sesizarii instantei, care a fost15.03.2011, anterior intrarii in vigoare a Codului civil,cand aceasta prescriptie putea fi invocata de instanta din oficiu, in orice stadiu al procesului.
In ceea ce priveste fondul acestei exceptii, se va analiza incidenta in cauza a dispozitiilor speciale, respectiv art.139 din Legea nr.85/2006, evident, in varianta aflata in vigoare la data formularii cererii de antrenare a raspunderii.
Astfel, potrivit art.139 din lege, ``actiunea prevazuta la art. 138 se prescrie in termen de 3 ani. Prescriptia incepe sa curga de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data pronuntarii deschiderii procedurii.``
In aceste conditii, se retine faptul ca sentinta de deschidere a procedurii fata de debitoare s-a pronuntat la data de a.05.2007.
Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la starea de insolventa a fost depus la data de a..10.2007. In acest raport s-a facut referire la faptul ca persoana vinovata de aceasta stare a debitoarei este administratorul social, paratul a.. Mai mult, chiar in cererea de antrenare a raspunderii, se face referire , in dovedire, la raportul cauzal , aratandu-se ca nu a fost contestat la vremea respectiva, insasi cererea fiind intemeiata pe acest raport, si , bineinteles pe cel de completare cu aspecte legate de sumele imputabile.
Din analizarea acestui prim raport cauzal rezulta ca existau date inca de la acel moment, potrivit carora ``a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa``.
Doctrina si literatura de specialitate este unanima in a aprecia ca, in conditii normale, raportul cauzal este documentul pe baza caruia se apreciaza cine se face vinovat sau nu de starea debitoarei, ori in cazul de fata existau aceste elemente concrete care sa permita cunoasterea persoanei responsabile, astfel incat data acestui raport este data de incepere a curgerii termenului de prescriptie .
Desi s-a sustinut faptul ca nu se putea face o cerere de antrenare fara a se cunoaste suma pentru care se solicita antrenarea raspunderii, judecatorul sindic apreciaza ca acest aspect nu este sustenabil, in conditiile in care exista riscul prescrierii dreptului la actiune, si oricum, acest aspect se putea stabili ulterior printr-o expertiza, legea nefacand referire la acest aspect, ci doar la cunoasterea persoanei care a cauzat aparitia starii de insolventa, nu si a sumei care i se imputa.
De altfel, paratul a si solicitat efectuarea in cauza a unei expertize, la care insa a renuntat pe parcurs, deoarece nu a inteles sa mai plateasca onorariul expertului desemnat.
In aceste conditii, textul de lege instituie in mod cumulativ doua termene de care trebuie sa se tina cont atunci cand se analizeaza prescrierea dreptului la actiune: un termen de 3 ani, care incepe sa curga de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa, deci, in cazul de fata instanta apreciaza ca termenul a inceput sa curga de la data de a..10.2007, iar pe de alta parte, trebuie neaparat sa se aiba in vedere ca inceperea curgerii termenului sa nu depaseasca doi ani de la data deschiderii procedurii ( pentru cazul in care nu s-a putut cunoaste la momentul intocmirii raportului cauzal ,persoana care se face vinovata de starea de insolventa a debitoarei.)
Cum in cazul de fata datele de referinta se regasesc in raportul cauzal, depus la data de 26.10.2007, acesta este momentul de la care incepe sa curga termenul de 3 ani de prescriptie a dreptului la actiune, deci in acest interval de timp, persoanele indreptatite, conform dispozitiilor legale aveau dreptul sa formuleze actiunea pentru antrenarea raspunderii materiale.
Asadar, termenul de prescriptie s-a implinit la data de a..10.2010, iar actiunea pentru antrenarea raspunderii materiale a fost introdusa dupa aceasta data, la a.03.2011.
Prin urmare, va fi admisa exceptia prescrierii dreptului la actiune si va fi respinsa in acest temei actiunea .
Cum solutionarea de aceasta maniera a cauzei face inutila cercetarea fondului, instanta nu se va mai pronunta cu privire la acest aspect.
Instanta:
Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune .
Respingerea cererea de antrenare raspundere a paratului a.. domiciliat in Tg.Jiu, . jud.Gorj.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 312 din data 29.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune    Tribunalul Gorj    Masa pasiva    Creditori    Debitori    Raspundere materiala    Lipsa in gestiune    Insolventa    Prescriptie extinctiva    Administrator social    Legea 85/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Pentru recunoasterea grupei de munca in baza Ordinului nr. 50/1990, are valabilitate si forta juridica doar forma finala consolidata a ordinului, chiar daca nu a fost publicata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Declansarea anterioara a unui dosar penal in legatura cu drepturile solicitate prin actiunea civila nu este de natura sa intrerupa prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 72/2017, in sedinta din 26 ianuarie 2017

Clauza penala. Obligatia instantei judecatoresti sa interpreteze clauzele indoielnice ale tranzactiei. Principiul motivarii in fapt si in drept a hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA, Sectia contencios administrativ, Decizia nr. 3393 din 15 octombrie 2018