din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3165 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligarea salariatului, conducator auto, la plata catre angajator a contravaloarii amenzii de circulatie aplicate salariatului in exercitarea atributiilor de serviciu. Raspunderea patrimoniala a salariatului.

Obligarea salariatului, conducator auto, la plata catre angajator a contravaloarii amenzii de circulatie aplicate salariatului in exercitarea atributiilor de serviciu. Raspunderea patrimoniala a salariatului.

  Publicat: 15 Jun 2021       1276 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Tribunalul

Constata ca prin cerere inregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.01.2020, reclamanta SC B. B. B. B. a chemat in judecata pe paratul T.R.I.solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta in cauza sa fie obligat acesta la plata sumei de 945, 11 euro reprezentand contravaloarea amenzii aplicate si achitata de catre reclamanta, cu cheltuieli de judecata .

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Se arata in motivare de catre reclamanta ca paratul a fost angajatul sau in functia de sofer de autocamion, potrivit contractului de munca pe durata nedeterminata nr. 402/18.05.2016, pana la data de 18.10.2016.


In perioada cat a fost salariatul sau, in timpul unei curse a fost sanctionat de autoritatile italiene pentru depasirea vitezei legale, amenda pe care reclamanta a achita-o la 12.12.2018 urmare a somarii sale de catre autoritatile italiene.


In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 254 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


In dovedirea actiunii a solicitat proba cu inscrisuri si interogatoriu.


A anexat actiunii inscrisuri .


Paratul a formulat intampinare in cauza prin care a invocat in primul rand exceptia prescriptiei dreptului la actiunea in repararea pagubei, iar pe fond a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii aratand ca reclamanta a fost informata cu privire la aplicarea amenzii inca din data de 15.11.2016, pentru o contraventie savarsita in 07.09.2016, despre care dansul nu a avut cunostinta, si in plus reclamanta nu a facut dovada ca dansul a fost cel care a condus autovehiculul in cauza.


In drept paratul si-a intemeiat intampinarea pe disp. art. 205 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro), 2528 Cod civ., 254 si 268 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Sub aspectul probatoriului, a fost incuviintata pentru parti proba cu inscrisuri .


La data de 04.09.2020 instanta a respins ca neintemeiata exceptia prescriptiei invocata de catre parat.


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:


Paratul a fost angajatul reclamantei, in functia de conducator auto, dupa cum reiese din contractul individual de munca nr. 402/18.05.2016 incheiat pentru o perioada nedeterminata, incepand cu 18.05.2016 si pana la data de 18.10.216.


Prin prezenta actiune, reclamanta a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 945, 11 euro reprezentand contravaloarea amenzii aplicate si achitata de catre reclamanta.


Cu privire la aceasta cerere, instanta retine ca potrivit art. 254 alin. 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ``Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.``


Prin urmare, pentru angajarea raspunderii patrimoniale a paratului este necesar sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: calitatea de salariat a acestuia la data savarsirii faptelor ce i se imputa; fapta ilicita cauzatoare de prejudicii savarsita in legatura cu munca sa; existenta unui prejudiciului cert si nereparat; legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu; vinovatia paratului.


In ceea ce priveste calitatea de salariat a paratului la data producerii prejudiciului ce i se imputa, aceasta rezulta din inscrisurile depuse de reclamanta la dosarul cauzei, respectiv contractul individual de munca al paratului.


In ceea ce priveste fapta ilicita a paratului, existenta acesteia a fost dovedita de catre reclamanta si consta in nerespectarea atributiilor de serviciu inscrise in fisa postului, respectiv nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice.


In ceea ce priveste prejudiciul produs reclamantei prin fapta ilicita a paratului, acesta este cert, inregistrat in patrimoniul societatii, constand in contravaloarea amenzii achitate.


Instanta constata de asemenea ca intre fapta ilicita savarsita de parat si prejudiciul dovedit de reclamanta exista o legatura de cauzalitate, iar vinovatia paratului consta in neglijenta cu care si-a indeplinit sarcinile de serviciu .


In raport de aceste considerente, instanta constata ca in cauza sunt indeplinite conditiile art. 254 alin. 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a paratului, si, intrucat acesta nu a facut dovada ca a reparat prejudiciul produs reclamantei, prezenta actiune este intemeiata, urmand a fi admisa ca atare.


In consecinta va fi obligat paratul sa plateasca reclamantei echivalentul in lei a sumei de 945, 11 euro reprezentand reprezentand prejudiciu produs societatii.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamanta B. B. B. B., cu sediul in Comuna B., nr. 7, judetul Arges; in contradictoriu cu paratul A. A. , CNP-, domiciliat in Comuna Baiculesti, judetul Arges.


Obliga paratul sa plateasca reclamantei sumei de 945, 11 Euro, contravaloarea in lei la data platii, reprezentand prejudiciu produs societatii.


Cu apel in 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Arges.


Pronuntata azi 13.11.2020, la Tribunalul Arges, Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei.
Pronuntata de: Tribunalul ARGES � Sentinta civila nr. 3073/13.11.2020


Citeşte mai multe despre:    Actiune in raspundere patrimoniala    anemda    sofer    codul muncii    raspundere salariat    prejudiciu angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Recunoasterea faptei generatoare de prejudiciu la adresa angajatorului. Angajarea raspunderii patrimoniale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233 din data de 13 noiembrie 2020

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020