Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia perimarii. Aplicarea Legii 18/1991. Modificarea titlului de proprietate precum si a procesului-verbal de punere in posesie

Exceptia perimarii. Aplicarea Legii 18/1991. Modificarea titlului de proprietate precum si a procesului-verbal de punere in posesie

  Publicat: 01 Oct 2012       2322 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti sub nr., reclamanta L C. I prin procurator L N a solicitat, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala Albeni pentru aplicarea Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, modificarea titlului de proprietate nr.14824138/10.01.2003, precum ?i a procesului verbal de punere in posesie nr.3050/26.11.2002, in sensul ca, in loc de L I sa fie trecut L.C. I, modificarea parcelei 91/2 si a vecinatatilor de la nord si sud din aceasta parcela, corect fiind parcela 91/1 si vecinatatile corecte la Nord most. L C. I si la Sud most. P Gh. I, precum si modificarea parcelei 1501 si a vecinatatilor de la nord si sud din aceasta parcela, corect fiind parcela 1502 si vecinatatile corecte la Nord most. L C. I si la Sud most. P Gh. I.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In motivare, s-a aratat ca titlul de proprietate nr.14824138/10.01.2003 si procesul verbal de punere in posesie aferent acestuia contin erorile materiale descrise mai sus, astfel incat i se impune prezenta cerere .
In drept, au fost invocate generic legile fondului funciar.
Prin sentinta civila nr. 3386/17.11.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr. 4135/317/2010 a fost admisa exceptia perimarii cererii de chemare in judecata, invocata din oficiu si s-a constatat perimata cauza civila privind pe reclamanta L C. I prin procurator L N domiciliat in comuna Albeni, sat Albeni, judetul Gorj, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala Albeni pentru aplicarea Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, avand ca obiect fond funciar.
Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca la termenul de judecata din 28.10.2010, ca urmare a faptului ca toate partile au lipsit si niciuna dintre ele nu a solicitat judecarea cauzei in lipsa, instanta a suspendat judecarea cauzei in temeiul art.242 alin.1 pct.2 C.pr.civ.
Fata de aceasta imprejurare, de la data de 28.10.2010 si pana in prezent, cauza a ramas in nelucrare din culpa partilor, o perioada mai mare de un an, in cauza fiind incidente dispozitiile art. 248 si urm. Cod procedura civila.
S-a retinut ca exceptia de perimare este o exceptie peremtorie si absoluta, si tinand cont de considerentele invederate mai sus, instanta gasind intemeiata exceptia invocata, in temeiul disp. art. 248 si disp. art. 252 Cod proc. civ., astfel ca s-a constatat perimata cauza civila avand ca obiect fond funciar.
Impotriva sentintei a declarat recurs L I N, in calitate de procurator al lui L C I .
Prin motivele de recurs a criticat sentinta primei instante sub urmatoarele aspecte: s-a sustinut ca cererea adresata instantei a fost intocmita de membrii comisiei locale de fond funciar Albeni si nu poarta semnaturile petentilor; cererea a fost formulata gresit in ceea ce priveste titularul reconstituirii dreptului de proprietate , deoarece cel care a formulat cerere pentru reconstituire este L C I si nu L I.
S-a mai sustint ca prin cererea adresata instantei in mod gresit membrii comisiei locale de fond funciar au solicitat intocmirea si modificarea actelor de proprietate pe numele lui L C I , aceasta fiind sora lui L C ion decedat in 1994 si au fost trecuti gresit vecinii .
Analizand motivele de recurs in raport de sentinta recurata , se retine ca recursul este nefondat , cu urmatoarea motivare ;
Obiectul recursului il constituie sentinta civila a pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nra., prin care a fost perimata cererea de chemare in judecata formulata de L C I prin procurator L N , in contradictoriu cu Comisia Locala Albeni si Comisia judeteana Gorj prin care s-a solicitat modificarea titlului de proprietate 14824138/10.01.2003 si a procesului verbal de punere in posesie 3050/26.11.2002.
Sub acest aspect se retine ca prin incheierea din 28.10.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti , cererea de chemare in judecata a fost suspendata de prima instanta in baza art. 242 al. 2 c.pr.civ. , iar la 17.11.2011 s-a invocat din oficiu exceptia perimarii .
Prin motivele de recurs nu s-au formulat critici cu privire la sentinta de perimare , ci critici de fond, motiv pentru care recursul urmeaza sa fie respins ca nefondat, prima instanta nesolutionand litigiul pe fond .
Perimarea intervine ca o sanctiune atunci cand din vina partilor cauza a ramas in nelucrare mai mult de un an , termenul de perimare fiind reglementat de disp. art. 248 c.pr.civ,.
Vazand si dispozitiile art. 252 c.pr.civ. si art. 312 alin. 1 c.pr.civ.
Instanta:
Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta reclamanta L C. I, impotriva sentintei civile nr. a. pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr. a...
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 415 din data 29.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Judecatoria Targu-Carbunesti    Comisia Locala Albeni    Legea 18/1991    Titlu de proprietatea    Eroare materiala    Exceptia perimarii    Judecarea in lipsaProces-verbal de punere in posesie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017