Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatare nulitate absoluta partiala a titlu de proprietate

Constatare nulitate absoluta partiala a titlu de proprietate

  Publicat: 01 Oct 2012       2775 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr., asa cum a fost precizata ulterior, reclamantul X a chemat in judecata pe paratii:Z, Comisia Locala Bumbesti Jiu de Fond Funciar si Comisia Judeteana Gorj de Fond Funciar si a solicitat sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1352154/2001 si a procesului verbal de punere in posesie pentru un teren cu latimea de 2,4 m si lungimea de cca 180 m situat in localitatea Bumbesti Jiu, sat Curtisoara nr. 224, judetul Gorj.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Dovada scrisa prin care
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin sentinta civila nr. a din 27.02.2012 pronuntata de Judecatoria Tg - Jiu in dosarul nr. a.., s-a respins actiunea reclamantului.
Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca prin actiunea introductiva, reclamantul X a investit instanta cu o cerere pentru nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.1352154/2001 si a procesului verbal de punere in posesie emise paratului Z D, sustinandu-se ca pentru o suprafata cu latimea de 2,4 m i-a fost afectat dreptul de proprietate in sensul ca pe lungimea de cca 180 m se suprapune cu terenul sau pentru care i-a fost emisa adeverinta nr. 609/2004 si proces verbal de punere in posesie.
Ca, examinand cererea prin prisma s.c. nra../14.09.2011 a Judecatoriei Tg-Jiu, instanta a constatat ca nu poate fi primita si pe cale de consecinta a dispus respingerea acesteia.
A retinut ca, prin hotararea judecatoreasca antementionata, s-a admis in parte actiunea civila formulata de reclamantul Z ( parat in cauza de fata) impotriva si a paratului X ( reclamantul din speta) si s-a constatat nulitatea absoluta a actelor emise acestuia din urma respectiv a adeverintei nr. 609/2004 si a procesului verbal de punere in posesie, dispunandu-se respingerea cererii pentru constatare nulitate absoluta HCJ nr.31/1991 privind autor parat PI si cu putere de lucru judecat s-a analizat si s-a statuat asupra circumstantelor de fapt si de drept ce justifica eliberarea titlului de proprietate si a procesului verbal de punere in posesie in favoarea paratului X pe amplasamentul disputat.
Ca, s-a constatat in cadrul acelei judecati, ca atribuirea ulterioara a unei parti din teren numitului X constituie ingerinta in dreptul paratului din speta, ingerinta nejustificata din punct de vedere al procedurii de reconstituire, dar si din punct de vedere al amplasamentului dovedit cu s.c. nra./1994 a Judecatoriei Tg-Jiu si actele vechi de proprietate, ca la momentul eliberarii adeverintei nr.609/2004 si a procesului verbal de punere in posesie nu au fost respectate prevederile imperative din L.18/1991 in sensul ca o parte din terenul din aceste acte fusese deja reconstituit in favoarea numitului P prin titlul nr.1352154/2001 emis in baza actelor premergatoare ce au facut obiectul controlului judiciar, iar Z nu este persoana indreptatita la reconstituire pentru terenul mentionat in acest titlu , ci pentru terenul situat in continuare , spre S de la linia de hotar determinata de reperele vechi.
S-a constatat ca titlul de proprietate si procesul verbal de punere in posesie eliberate paratului Z au fost emise in conditii de deplina legalitate, dovada fiind s.c. nr. a./2011 a Judecatoriei Tg-Jiu , intrata in puterea lucrului judecat.
S-a apreciat ca principiul puterii de lucru judecat impiedica contrazicerea dintre doua hotarari judecatoresti, adica infirmarea constatarilor facute intr-o hotarare judecatoreasca irevocabila printr-o alta hotarare judecatoreasca posterioara data intr-un alt proces si o hotarare judecatoreasca nu poate fi contrazisa printr-o alta hotarare, asa cum s-a urmarit in prezenta cauza.
S-a mai apreciat ca in conditiile in care prin hotararea judecatoreasca in raport de care s-a retinut puterea lucrului judecat, adeverinta nr.609/2004 si procesul verbal de punere in posesie au fost desfiintate cu privire la terenul din litigiu, reclamantul din speta nu mai poate justifica incalcarea unui drept subiectiv, legitim si actual care sa sustina declansarea procesului in sensul ca nu mai este indeplinita conditia interesului judiciar, esentiala pentru promovarea actiunii in justitie.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul.
Criticile sentintei se refera la faptul ca instanta nu a analizat motivele de nulitate ale titlului de proprietate si ale procesului verbal de punere in posesie si chiar daca s-a pronuntat sentinta civila nr. a./2011 instanta nu a analizat HCJ nr. 176/1992, prin care dreptul de proprietate pentru suprafata de 2024mp s-a reconstituit pe o latime de 17m si o lungime de 120m, iar actele contestate cuprind o latime mai mare de 17m.
De asemenea, se sustine ca prin sentinta nr. a/2011 nu s-a avut in vedere HCJ nr. 176/1992 si astfel nu se poate retine puterea lucrului judecat si instanta nu a administrat probele necesare pentru solutionarea cauzei.
Tribunalul analizand recursul declarat constata ca nu este fondat si urmeaza a fi respins in temeiul art. 312 alin 1 C pr civ.
Criticile formulate nu sunt fondate.
Recurentul sustine prin motivele de recurs ca instanta a retinut gresit puterea lucrului judecat prin sentinta civila nr. a/2011 deoarece prin aceea sentinta nu s-a avut in vedere HCJ nr. 176/1992.
Sustinerile recurentului sunt gresite. HCJ nr. 176/1992 nu conduce la schimbarea starii de fapt si a imprejurarilor retinute prin sentinta civila nr. a../2011, intrucat aceasta hotarare a fost atacata cu contestatie de catre paratul Z si prin HCJ nr. 570/ 12 iulie 1993, s-a admis in parte contestatia paratului, s-a modificat HCJ nr. 176 din 05.10.1992 si s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2024mp, dispunandu-se anularea adeverintelor de proprietate eliberate.
Prin sentinta civila nr. a/2011, retinuta de instanta ca mijloc de proba in legatura cu raporturile juridice dintre parti, s-a retinut faptul ca adeverinta de proprietate nr. 609/2004 s-a anulat, retinandu-se, implicit si HCJ nr. 570/1993 cat si faptul ca titlul de proprietate s-a emis ca urmare a acestei hotarari emisa de Comisia Judeteana ca urmare a contestatiei paratului.
Astfel, criticile recurentului cu privire la existenta HCJ nr. 176/1992, si a faptului ca aceasta ar fi in neconcordanta cu sentinta civila nr. a./2011 nu sunt fondate.
Instanta de fond corect nu a mai analizat motivele de nulitate ale titlului de proprietate si a retinut prezumtia puterii lucrului judecat a sentintei civile nr. ../2011.
Prin aceasta sentinta, intre parti au fost lamurite chestiunile litigioase cu privire la suprafata de teren de 2024mp, reconstituita paratului prin titlul de proprietate nr. 1352154/2001, statuandu-se ca acesta este persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata de teren .
Recurentul reclamant nu a dovedit faptul ca situatia de fapt si de drept cu privire la suprafata de teren de 2024mp retinuta prin sentinta civila nr. a/2011 s-ar fi schimbat, si astfel efectul pozitiv al lucrului judecat se impune in al doilea proces care are legatura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior fara posibilitatea de a mai fi contrazis, din nevoia de a se asigura o ordine si stabilitate juridica si de a se evita contrazicerile intre considerentele hotararilor judecatoresti.
Fata de cele retinute recursul de fata este nefondat si va fi respins.
Instanta:
Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul reclamant X impotriva sentintei civile nr. a din 27.02.2012 pronuntata de Judecatoria Tg - Jiu in dosarul nr. a..
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 2153 din data 18.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Judecatoria Targu-Jiu    Nulitate absoluta partiala    Titlu de proprietate    Legea 18/1991    Drept de proprietate    Procesul verbal de punere in posesie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020