Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Inlocuirea plasamentului in regim de urgenta. Modificarea prenumelui copilului

Inlocuirea plasamentului in regim de urgenta. Modificarea prenumelui copilului

  Publicat: 02 Oct 2012       2134 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata sub nr.xxx/118/2012 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a solicitat instantei revizuirea sentintei civile nr.xxx/18.01.2012, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar civil nr.xxxx/118/2011, avand ca obiect inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului copilului A. Mihaela, nascut la data de 24.05.2011 in Constanta, declarat fara parinti, la familia B.C.M. si B.C.M., cu domiciliul in O, str. N. nr.xx judetul Constanta, solicitand sa dispuna modificarea prenumelui copilului ca fiind Melisa in loc de Mihaela.

(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Reprezinta respectarea de catre autoritatile administratiei publice a obligatiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activitatilor componente si a obiectivelor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Este un act juridic civil
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare, a aratat ca prin cererea de chemare in judecata ce a format obiectul dosarului nr.15303/118/2011 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a inteles sa promoveze actiune pentru inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului copilului A. Mihaela, nascut in Constanta, declarat fara parinti, la familia B.C.M. si B.C.M. cu domiciliul in O, str. N. nr.xx, judetul Constanta, intrucat intr-unul din actele care au constituit dosarul, respectiv in extrasul din registrul de nastere eliberat, prenumele minorei era indicat ca fiind ``Mihaela``.
Astfel, pe baza actelor din dosar, instanta de judecata in mod corect s-a pronuntat, dispunand prin sentinta civila nr.xxx/18.01.2012 inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului copilului A. Mihaela, nascut la data de 24.05.2011 in Constanta, declarat fara parinti, la familia B.C.M. si B.C.M..
Ulterior, familia la care copilul a fost plasat s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si la Starea Civila Constanta pentru a i se elibera certificatul de nastere al copilului, insa au intampinat dificultati in sensul ca exista inadvertente la prenumele copilului, fiind eliberat in acest sens in data de 20.03.2012 un alt extras din registrul de nastere, asa cum figureaza in registrul starii civile la nr.xxxx/28.09.2011, respectiv cu prenumele de ``Melisa``, restul datelor de stare civila ale minorei corespunzand cu cele din extrasul care a fost eliberat la data de 05.10.2011.
In consecinta, reclamanta a solicitat admiterea cererii de revizuire asa cum a fost formulata, tinand cont si de principiul respectarii interesului superior al copilului de a i se stabili si pastra identitatea, precum si de obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice de a lua de urgenta masurile necesare in vederea restabilirii identitatii copilului, asa cum prevede art.8 pct.1 si 5 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
In drept, a invocat prevederile disp. art.8 pct.1 si 5 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ale art.322 pct.5 si art.324 pct.4 C.proc.civ.
La dosar a fost depus extrasul pentru uz oficial din Registrul de nastere eliberat la data de 20.03.2012 si s-a dispus atasarea dosarului nr.15303/118/2011 in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Motivul de revizuire invocat de revizuienta este reglementat de art.322 pct.5 C.pr.civ., prima ipoteza si are in vedere situatia in care la data pronuntarii hotararii atacate instanta nu a avut in vedere anumite inscrisuri, deoarece nu i-au putut fi infatisate de parti din motive independente de vointa lor, inscrisuri care in mod vadit erau de natura a schimba solutia data .
Pentru a se putea invoca acest motiv si a se admite revizuirea trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- partea interesata sa se bazeze pe un inscris nou, care nu a fost folosit in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata;
- inscrisul invocat sa fi existat la data cand a fost pronuntata hotararea ce se cere a fi revizuita;
- inscrisul sa nu fi putut fi produs in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata, fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o imprejurare mai presus de vointa partii;
- inscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant, in sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii pricinii, solutia ar fi putut fi alta decat cea pronuntata;
- inscrisul nou trebuie prezentat de partea care exercita revizuirea si nu se poate pretinde instantei sa-l administreze din oficiu .
In speta, inscrisul nou este reprezentat de extrasul din Registrul de nastere nr.xxxx/20.03.2012 privind pe A. Melisa, nascuta in mun. Constanta, jud. Constanta, fara parinti, cu nasterea inregistrata in registrul starii civile la nr.xxxx din 28.09.2011.
In dosarul nr.xxxx/118/2011 a fost prezentat extrasul din Registrul de nastere nr.100565/5.10.2011 privind pe A.Mihaela, nascuta la data de 24.05.2011 in mun. Constanta, jud. Constanta, fara parinti, cu nasterea inregistrata in registrul starii civile la nr.xxxx din 28.09.2011.
La solicitarea instantei, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila - Serviciul Stare Civila a comunicat prin adresa nr.82361/3.05.2012 imprejurarea ca din greseala ofiterului de stare civila s-a produs eroarea cu privire la prenumele minorei A.Melisa, in sensul ca s-a completat extrasul de pe actul de nastere al acesteia cu prenumele ``Mihaela`` in loc de ``Melisa``.
Din situatia de fapt retinuta, rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru admiterea cererii de revizuire. Chiar daca aparent nu este vorba de o alta solutie decat cea pronuntata, in sensul ca solutia ramane aceea de admitere a actiunii, in speta se impune revizuirea hotararii si solutionarea cererii cu care a fost investita instanta fata de adevarata identitate a copilului, AM, astfel cum a fost nasterea inregistrata in registrul starii civile la nr.3794 din 28.09.2011 si cum rezulta din noul extras pentru uz oficial eliberat, eroarea produsa nefiind imputabila partilor.
Pentru considerentele expuse, va fi admisa cererea si se va schimba in parte sentinta civila nr.207/18.01.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.xxxx/118/2011, in sensul ca se va dispune inlocuirea masurii de plasament in regim de urgenta a copilului A.Melisa, nascut la data de 24.05.2011 in mun. Constanta, judetul Constanta, declarat fara parinti, cu masura plasamentului la familia B.C.M. si B.C.M., cu domiciliul in orasul O, str. N. nr.xx, jud. Constanta, urmand a fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei.
Pronuntata de: Tribunalului Constanta - Sentinta civila nr. 2756 din data 23.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalului Constanta    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta    Plasament    Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor    Principiul respectarii interesului superior al copilului    Legea 272/2004    Starea Civila Constanta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Incidenta teoriei impreviziunii. Contract de credit. Actiune avand ca obiect adaptarea contractului cu efect retroactiv, de la data incheierii actului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 620 din 11 martie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018Articole Juridice

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu