din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1405 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca

  Publicat: 18 Aug 2019       4093 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VIII-a civila, de conflicte de munca si asigurari sociale, sub nr. x/2018 la data de 5 ianuarie 2018, reclamantii indicati in anexa 1 la actiunea introductiva au solicitat, in contradictoriu cu parata Curtea de Conturi a Romaniei: recalcularea salariului aferent anului 2022, intrucat a fost calculat in mod eronat;

Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementat in cap. I, t., C. proc., partea generala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Participarea in acelasi litigiu a mai multor persoane,in calitate de reclamanti sau parati, daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna ori daca drepturile si obligatiile lor au aceeasi cauza.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

recalcularea sporurilor pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate si pentru conditii vatamatoare aferente anului 2017, prin aplicarea procentelor de 15% la salariul de baza, cu luarea in considerare si a majorarilor pentru vechime in CCR, activitate AA, vechime in munca; recalcularea drepturilor salariale acordate cu privire la stabilirea in cuantum corect a sporului pentru vechimea neintrerupta in Curtea de Conturi a Romaniei; recalcularea drepturilor salariale prin acordarea sporului de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, calculat la salariul de baza brut lunar; recalcularea drepturilor salariale si uniformizarea salariala consacrata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016, inclusiv la nivelul maxim cu cel aflat in plata la nivelul aceleiasi familii ocupationale; recalcularea salariului de baza lunar stabilit incepand cu luna iulie 2017 pentru detinatorii titlului stiintific de doctor, prin aplicarea sporului de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; emiterea ordinelor in ceea ce ii priveste pentru solicitarile mentionate la pct. 1 - 7 din actiune; plata drepturilor banesti ce li se cuvin reprezentand diferenta dintre drepturile salariale cuvenite si cele efectiv acordate, rezultate in urma recalcularilor solicitate, actualizate cu rata inflatiei; mentinerea acestei modalitati de calcul si in continuare, pana la o noua modificare legislativa.


La termenul din 13 aprilie 2018 tribunalul a dispus disjungerea cauzei in ceea ce ii priveste pe reclamantii A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., formandu-se un nou dosar nr. x/2018.


Prin Sentinta nr. 3158 din 13 aprilie 2018 Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a civila, de conflicte de munca si asigurari sociale, a declinat competenta de solutionare cauzei in favoarea Tribunalului Constanta, retinand ca, asa cum rezulta din copiile actelor de identitate anexate la dosar, reclamantii au domiciliul pe raza judetului Constanta si sunt salariati ai Camerei de Conturi Constanta, astfel dupa cum rezulta din ordinele de salarizare anexate in copie la dosar.


Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca a fost reglementata prin dispozitii imperative, conform legislatiei in vigoare la data sesizarii instantei, respectiv potrivit dispozitiilor art. 269 alin. (2) C. muncii competenta de solutionare a cauzelor avand ca obiect litigii de munca revine tribunalului in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul reclamantul.


De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 210 din Legea nr. 62/2011, cauzele referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca sunt de competenta instantelor judecatoresti competente, in a caror circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul.


Imprejurarea ca parata din prezenta cauza este ordonator principal de credite iar Camerele de Conturi teritoriale nu au personalitate juridica nu prezinta relevanta in cauza, cata vreme norma imperativa edictata de art. 269 alin. (2) C. muncii nu prevede nici o exceptie raportata la calitatea paratului de ordonator de credite, singurul lucru care intereseaza din acest punct de vedere fiind locul unde reclamantul isi desfasoara efectiv activitatea .


Nu pot fi retinute nici sustinerile referitoare la coparticiparea procesuala, in cauza nefiind vorba despre aceleasi drepturi solicitate de reclamanti, fiecare dintre acestia solicitand drepturi izvorate din propriul raport de munca cu unitatea angajatoare.


S-a mai retinut ca sustinerile referitoare la competenta determinata de sediul sindicatului ce se regasesc in raspunsul la intampinare depus la dosar de reclamanti nu au incidenta in prezenta cauza, actiunea nefiind formulata de sindicat ci de salariati in nume personal.


La data de 7 mai 2018 cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal.


Prin Incheierea nr. 872 din 7 iunie 2018 Tribunalul Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal, a declinat competenta de solutionare catre sectia I civila a aceleiasi instante, retinand ca, fata de imprejurarea ca reclamantii au calitatea de personal contractual in cadrul Camerei de Conturi Constanta, litigiului ii sunt aplicabile dispozitiile C. muncii, sens in care competenta de solutionare a cauzei apartine sectiei civile a tribunalului.


Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, sectia I civila, la data de 16 iulie 2018 sub nr. x/2018*.


Prin Sentinta nr. 2208 din 1 octombrie 2018 Tribunalul Constanta, sectia I civila, a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, a constatat ivit conflictul de competenta si a inaintat dosarul pentru solutionare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Constanta a retinut ca actiunea introductiva de instanta avand ca obiect drepturi salariale a fost formulata de mai multi reclamanti, printre care si cei din prezentul dosar si a fost adresata Tribunalului Bucuresti, ca instanta de la locul domiciliului majoritatii celor 423 de reclamanti.


Potrivit art. 59 C. proc. civ. privind coparticiparea procesuala facultativa, mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectul procesului este un drept sau o obligatie comuna, daca drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza ori daca intre ele exista o stransa legatura . Cum drepturile banesti pretinse angajatorului de catre reclamanti, in calitate de salariati, se intemeiaza pe aceeasi cauza juridica, raporturile juridice deduse judecatii fiind similare, in situatia data dispozitiile legale anterior citate sunt pe deplin aplicabile.


In atare situatie devin incidente dispozitiile art. 269 alin. (3) C. muncii, ce recunosc competenta de solutionare a cauzei, dupa criteriile de la alin. (1) al aceluiasi articol, care trebuie indeplinite in persoana oricaruia dintre reclamantii aflati in coparticipare procesuala facultativa.


Cauza a fost inregistrata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal la data de 16 octombrie 2018.


Prin incheierea de sedinta din 7 noiembrie 2018 Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal a scos cauza de pe rol si a inaintat-o pentru solutionare sectiei I civile, retinand ca, raportat la natura juridica a litigiului (conflict de munca), instanta competenta in solutionarea cauzei este sectia I civila a Inaltei Curti.


Cauza a fost inregistrata pe rolul sectiei I civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie la data de 10 ianuarie 2019 sub nr. x/2018**.


Inalta Curte, competenta sa solutioneze conflictul conform art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Constanta, sectia I civila, pentru urmatoarele argumente:


Litigiul are ca obiect valorificarea drepturilor banesti rezultate din raporturile juridice de munca dintre personalul Camerei de Conturi Constanta si entitatea angajatoare, decurgand din modalitatea defectuoasa de calcul a salariilor si sporurilor aferente, conform celor invederate prin cererea de chemare in judecata .


Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca a fost reglementata prin dispozitii imperative, conform legislatiei in vigoare la data sesizarii instantei, respectiv potrivit dispozitiilor art. 269 alin. (2) C. muncii, competenta de solutionare a cauzelor avand ca obiect litigii de munca revine tribunalului in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul reclamantul. Chiar acest aspect a fost avut in vedere de catre Tribunalul Bucuresti atunci cand, la termenul din 13 aprilie 2018, a luat masura disjungerii cauzei privindu-i pe reclamanti si cand, la termenul ce a urmat, si-a declinat competenta teritoriala de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Constanta.


Totodata insa, dispozitiile art. 130 alin. (2) C. proc. civ. retin ca "Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante".


In speta, se constata ca dupa inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Constanta, sectia I civila, primul termen de judecata cu partile legal citate potrivit textului legal mentionat, a fost la 1 august 2018, data la care cauza a fost amanata la solicitarea scrisa formulata de parata, motivat de imprejurarea ca reprezentantul unitatii se afla in concediu legal de odihna, fara ca instanta de judecata sau partile sa invoce exceptii legate de aspectul procedural al competentei.


Prin interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 130 alin. (2) C. proc. civ., rezulta ca in cazul in care necompetenta (materiala sau teritoriala, de ordine publica) nu a fost invocata la momentul procesual indicat, respectiv la primul termen de judecata cu partile legal citate, nici partile, nici instanta nu mai pot invoca exceptia de necompetenta teritoriala chiar de ordine publica intrucat, prin neinvocarea la momentul reglementat de lege, competenta de solutionare ramane castigata cauzei


Cum Tribunalul Constanta, sectia I civila, nu s-a conformat exigentelor normative aratate mai sus, aceasta instanta nu isi mai putea declina competenta, in afara cadrului legal stabilit de dispozitiile art. 130 alin. (2) C. proc. civ.


Pentru aceste considerente, competenta de solutionare a pricinii va fi stabilita in favoarea Tribunalului Constanta, sectia I civila.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E


Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Constanta, sectia I civila.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica astazi, 30 ianuarie 2019.
Pronuntata de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019


Citeşte mai multe despre:    Competenta teritoriala    Legea 62/2011    coparticipare procesuala    competenta de solutionare a cauzelor avand ca obiect litigii de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Ordonanta de declinare de competenta a organului de urmarire penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in materie penala. Art. 41 - 42 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exceptiile de necompetenta. Art. 47 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declinarea de competenta. Art. 50 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro