Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de interventie in interes propriu. Iesire din indiviziune

Cerere de interventie in interes propriu. Iesire din indiviziune

  Publicat: 04 Oct 2012       3879 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Campina reclamantul IR a chemat in judecata pe parata BR, solicitand iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 1000 mp situat in com. M, detinut de parti in baza titlul de proprietate nr. xxx emis de Comisia Judeteana Prahova.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)

In cauza, au formulat cerere de interventie in interes propriu ce a fost admisa in principiu, intervenientii OT si OA, solicitand ca reclamantul si parata sa fie obligati sa le respecte dreptul de proprietate si posesie asupra terenului in litigiu, avand in vedere ca sunt proprietarii de drept, conform sentintei civile nr. xxx pronuntata de Judecatoria Campina.
Prin sentinta civila nr. xxx, instanta a constatat dreptul de proprietate al intervenientilor in interes propriu OT si OA, asupra unei cote indivize de 1/2 din terenurile mentionate in TP nr. xxx, ca urmare a admiterii in parte a cererii de interventie in interes propriu. De asemenea, a admis actiunea principala si a dispus iesirea din indiviziune conform variantei unice stabilita prin raportul de expertiza tehnica specialitatea topometrie, ce face parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatoarea precizare: reclamantului, avand dreptul la o cota de 1/2, i-a fost atribuit terenul in suprafata de 535 m.p., delimitat de conturul xxx, iar intervenientilor in interes propriu le-a fost atribuit terenul in suprafata de 535 m.p., delimitat de conturul yyy, retinand urmatoarea situatie de fapt :
Hotararea judecatoresca invocata de interveninti ca titlu de proprietate asupra intregului teren in litigiu reprezinta o hotarare de expedient, prin care s-a luat act de invoiala paratei si intervenintilor din prezenta cauza, in sensul ca partile, de comun acord, au recunoscut ca imobilul teren si locuinta edificata pe acesta apartine intervenintilor. De asemenea, s-a constituit un drept de uzufruct viager in favoarea paratei BR asupra unei cote de 1/2 din imobil. Instanta a retinut, in virtutea principiului relativitatii lucrului judecat si in raport de disp. art. 1201 C. civ., ca aceasta sentinta, ramasa definitiva si irevocabila, produce efecte numai fata de partile care au tranzactionat, respectiv parata BR si intervenientii in interes propriu, nu si fata de reclamant.
In ceea ce priveste insa bunurile asupra carora s-a tranzactionat, instanta a constatat ca la acea data, terenul nu se afla in proprietatea paratei ci a statului roman, conform sentintei civile nr. xxx, iar cu ocazia partajului de bunuri comune dintre reclamant si parata s-a dispus atribuirea catre parata numai a casei de locuit.
In aceste conditii, prin tranzactia sus mentionata, parata nu putea ceda dreptul sau de proprietate decat asupra casei de locuit. Referitor la teren, aceasta a transmis valabil, sub conditia suspensiva a obtinerii titlului de proprietate, doar cota indiviza de 1/2 din imobilul teren, avand in vedere calitatea de bun comun a acestuia.
Pentru diferenta de 1/2 din teren care i se cuvenea reclamantului ne aflam in situatia vanzarii lucrului altuia, urmand ca dreptul de proprietate intrainat de parata intervenintilor, de asemenea sub conditie suspensiva, sa se consolideze sau desfiinteze, in functie de rezultatul partajarii terenului.
Odata cu reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991 si eliberarea titlului de proprietate, pe numele ambilor soti, dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2 din teren ce-i revenea paratei, cedat intervenintilor in interes propriu s-a consolidat retroactiv, interveninetii luand locul acesteia, in cadrul cererii avand ca obiect iesire din indiviziune .
Pe de alta parte, avand in vedere principiul partajarii bunurilor in natura prevazut de art. 6735 alin. 1 Cod pr. civ., ca urmare a faptului ca in cauza a fost posibila iesirea in indiviziune prin atribuirea in natura reclamantului a terenului in suprafata de 535 m.p., delimitat de conturul xxx, dreptul de proprietate statuat prin tranzactia asupra acestui teren cedat de parata intervenintilor, s-a desfiintat retroactiv.
Pronuntata de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 2261 din data 17.10.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Campina    Cerere de interventie in interes propriu    Drept de proprietate    Indiviziune    Principiul partajarii bunurilor in natura    Principiul relativitatii lucrului judecat    Legea 18/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de interventie principala. Lipsa indeplinirii conditiei de a fi pretins pentru sine dreptul dedus judecatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 71 din 22 ianuarie 2016

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Acord de mediere. Partaj judiciar
Pronuntaţă de: Judecatoria Buftea, Sectia civila, Sentinta civila nr. 2660 din 23.05.2011

Cerere de interventie in interes propriu. Insolventa. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.57 din data 07.05.2012

Nulitate hotarare AGA. Cerere de interventie in interes propriu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.402 din data 14.02.2012

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010