Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Desfacere casatorie. Stabilirea locuintei minorului. Reluarea numelui avut anterior

Desfacere casatorie. Stabilirea locuintei minorului. Reluarea numelui avut anterior

  Publicat: 04 Oct 2012       3199 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2228/259/2011 reclamanta M. M. E. a chemat in judecata pe paratul M. I., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna desfacerea casatoriei incheiate de parti la data de 06.03.1997 inregistrata la nr. 3 la Primaria comunei Gura Vadului, jud.Prahova, din vina comuna, sa fie stabilita locuinta minorului M. M. S. nascut la 01.01.1998 la parat, iar la ea sa fie stabilita locuinta minorului M.M.A., nascut la 15.03.2008, urmand ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata de catre ei asupra ambilor minori, iar dupa desfacerea casatoriei sa-si reia numele avut anterior, acela de BALAN.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Scrip certificate) Certificat ce reprezinta o fractiune dintr-o actiune. Acesta este distribuit de catre o companie in urma acordarii unui dividend in actiuni sau in urma unei splitari.
Dovada scrisa prin care
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (in sens material) facultatea titularului unui drept subiectiv de a se adresa organului de jurisdictie pentru a obtine recunoasterea si valorificarea acelui drept printr-o hotarare care sa-i asigure executarea silita a obligatiei corelative de catre debitorul ce i l-a incalcat sau i l-a contestat. Se stinge prin prescriptie extinctiva.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Puterile publice existente in stat.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:

In motivarea actiunii, reclamanta a invederat ca s-a casatorit cu paratul la data de 06.03.1997 si a convietuit cu acesta pana in luna decembrie 2010 la locuinta sa in comuna Gura Vadului, jud.Prahova, apoi din cauza faptului ca intre ei nu mai exista acea potrivire de caracter, s-au despartit in fapt, dupa care a inceput sa traiasca in relatii de concubinaj cu M. D. din comuna Sahateni, jud.Buzau, cu care este si in prezent si au impreuna un copil, nascut la data de 15.10.2011.
Mentioneaza reclamanta ca intrucat reluarea casatoriei nu mai este posibila, a formulat prezenta actiune astfel cum a fost formulata, iar cu privire la cei doi minori a convenit cu paratul ca minorului M. M. S. nascut la 01.01.1998 sa i se stabileasca locuinta la parat, iar a minorului M.M. A., nascut la 15.03.2008, la ea reclamanta, urmand ca impreuna sa exercite autoritatea parinteasca asupra ambilor minori.
La dosarul cauzei, reclamanta a depus certificatul de casatorie incheiat de parti ,copie certficat de nastere M M. S. si copie CI a acestuia, certificat nasltere M. M. A., adeverinta de venit pe anul 2011 privind pe M. D., dovada achitarii taxei judiciare de timbru si a t.j.
In dovedirea cererii reclamanta a solicitat, iar instanta a incuviintat proba cu martori .
Analizand actiunea formulata de reclamanta , in raport de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta a constatat urmatoarele:
Cu privire la competenta materiala si teritoriala de solutionare a plangerii, care este una absoluta, potrivit art 607 Cod proc civ, Judecatoria Mizil este competenta, intrucat ultimul domiciliu comun a fost in comuna Gura Vadului, jud.Prahova unde paratul locuieste in continuare, iar litigiul este de competenta judecatoriei.
Instanta a avut in vedere pentru solutionarea cauzei de fata dispozitiile art. 6 alin.4 Codul Civil potrivit carora dispozitiile legii noi sunt de asemenea aplicabile si situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acesteia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor si din raporturile de vecinatate, daca acestea subzista si dupa intrarea in vigoare a legii noi.
Astfel, instanta a retinut, ca la solutionarea cauzei se vor avea in vedere dispozitiile Noului Cod Civil, care in ceea ce priveste divortul, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului si obligatia de intretinere este de aplicare imediata.
Referitor la culpa comuna instanta a constatat ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.617 alin.2 Cod proc civila avand in vedere si declaratiile martorului audiat, M. D. , care a declarat ca partile nu se mai intelegeau existand frecvente certuri in urma carora paratul devenea agresiv verbal dar si fizic iar de aproximativ un an de zile reclamnta a parasit domiciliul conjugal intrand intr-o relatie de concubinaj cu un alt barbat impreuna cu care are un copil, instanta apreciaza ca intre parti nu se mai poate vorbi despre existenta unor relatii de afectiune, respect si sprijin reciproc pe care soti si-l datoreaza considerand ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate nefiind posibila continuarea casatoriei considerenta pentru care va admite actiunea si va dispune desfacerea casatorie incheiate de parti din culpa comuna.
Avand in vedere dispozitiile art.617 alin.4 Cod pr civ, instanta urmeaza sa respinga cererea reclamntei privind nemotivarea sentintei de desfacere a casatoriei in raport de imprejurarea ca numai reclamanta a solicitat , paratul neprezentandu-se iar dispozitiile legale anterior mentionate conditioneaza nemotivarea hotararii de existenta solicitarii din partea ambilor soti.
Cu privire la capatul de cerere referitor la stabilirea locuintei minorilor M.M. S., nascut la 01.01.1998 si M. M. A. , nascut la 15 martie 2008, instanta va avea in vedere dispozitiile Codului civil , urmand sa tina cont de concluziile raportului de ancheta psihosociala , de optiunea exprimata de minorul M. S. dar si de acordul partilor in sensul ca minorul M. M.A. sa locuiasca cu reclamanta, avand in vedere si varsta frageda a acestuia..
De altfel ratiuni ce tin de posibilitatile dezvoltarii psihice dar si fizice ale unui copil langa mama sa tinand cont de sexul si varsta acestuia au constituit o prezumptie a instantei in legatura cu interesul minorului si sub acest aspect, mama reclamanta oferind cele mai prielnice conditii pentru cresterea si educarea minorului M. M. A., fiind sprijinita de catre bunica materna, iar minorul M. S. M. sa locuiasca cu paratul, avand in vedere ca acesta si-a exprimat dorinta de a locui impreuna cu tatal sau la domiciliul din com Gura Vadului, sat Gura Vadului unde s-a nascut si a crescut, unde frecventeaza cursurile scolii elementare si are prieteni mentionand totodata ca nu doreste sa locuiasca cu mama sa care are in prezent convietuieste cu un alt barbat , la domiciliul acestuia , dar si de concluziile referatelor de ancheta psihosociala efectuate .
Potrivit dispozitiilor art. 6 litera i din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, unul din principiile prin care se realizeaza respectarea si garantarea drepturilor copilului este asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copiilor.
Un alt argument avut in vedere de catre instanta la adoptarea masurii stabilirii locuintei minorului M. S. M. la domiciliul tatalui parat, il constituie si acela ca, de la data despartirii in fapt tatal parat locuind impreuna cu minorul de aproximativ 1 an de zile, implicandu-se in mod direct in procesul de ingrijire si educare a minorului, fapt ce a dus la un atasament reciproc intre acestia iar in vederea asigurarii unei continuitati in mediul familial si a unui climat familial stabil, instanta apreciaza ca se impune ca minorul sa fie crescut in continuare de tata, care, fiind ajutat de catre parintii si sora lui, s-a ocupat foarte bine de cresterea si educarea lui, masura venind in intampinarea principiilor stabilite in legislatia privind protectia minorilor, fiind in interesul minorului sa nu fie traumatizat prin schimbarea de mediu .
Totodata instanta a apreciat ca si atitudinea parintilor de cooperare in sensul ca permit minorilor sa se viziteze reciproc si sa petreaca timp alaturi de parintele cu care nu domicliaza in mod obisnuit a constituit un argument in ceea ce priveste modul de solutionare al capatului de cerere privind stabilirea locuintei minorilor.
Astfel, vazand si faptul ca dispozitiile alineatului ultim al art.400 C.civ. ingaduie invoiala partilor sub acest aspect, instanta va dispune stabilirea locuintei minorului M. M. A. la domiciliul mamei reclamante si a minorului M. M. S. la tatal parat.
In ceea ce priveste exercitarea autoritatii parintesti instanta a retinut ca disp. art.397 C.civ instituie ca regula exercitarea autoritatii parintesti, dupa divort, de ambii parinti si numai in situatii de exceptie exercitarea numai de catre unul dintre acesti. Avand in vedere ca existenta unei situatie de exceptie nu a fost dovedita in cauza instanta urmeaza sa dispuna ca autoritatea parinteasca, in ceea ce ii priveste pe minori , sa fie exercitata de catre ambii parinti
Cu privire la cererea de obligare a paratului la plata pensiei de intretinere instanta retine ca aceasta este reglementata de dispozitiile art.499 din C.civ. care in alin.1 stabileste ca tatal si mama sunt obligati, in solidar, sa dea intretinere copilului lor minor, asigurandu-i cele necesare traiului, precum si educatia, invatatura, si pregatirea profesionala. Potrivit dispozitiilor art. 516 alin.1 C.civ obligatia de intretinere exista intre sot si sotie, rudele in linie dreapta, intre frati si surori, precum si intre celelalte persoane anume prevazute de lege.
In ceea ce priveste conditiile obligatiei de intretinere, instanta va avea in vedere dispozitiile art.524 C.civ, potrivit carora are drept la intretinere numai cel care se afla in nevoie, neputandu-se intretine din munca sa sau din bunurile sale, cele ale art.525 alin.1 C.civ potrivit carora minorul care cere intretinere de la parintii sai se afla in nevoie daca nu se poate intretine din munca sa, chiar daca ar avea bunuri . Totodata, potrivit dispozitiilor art.527 alin.1 C.civ poate fi obligat la intretinere numai cel care are mijloacele pentru a o plati sau are posibilitatea de a dobandi aceste mijloace .
Asadar, avand in vedere dispozitiile legale mentionate, instanta va avea in vedere faptul ca reclamanta nu a facut dovada ca paratul realizeaza venituri cu caracter de permanenta urmand sa se stabileasca o pensie de intretinere la venitul minim pe economia nationala care in prezent este de 700 lei
In ceea ce priveste cuantumul pensiei de intretinere alin.2 al art.529 C.civ stabileste ca atunci cand intretinerea este datorata de parinte ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii si o jumatate pentru 3 mai multi copii.
Asadar, cuantumul maxim la care instanta poate stabili nivelul intretinerii stabilita in cauza de fata este de 1/3 din venitul minim pe economie intrucat reclamanta nu a facut dovada faptului ca paratul realizeaza venituri salariale iar acesta mai are in intretinere un minor, respectiv suma de 116 lei lunar pentru minorul Moise Marian Alexandru este indestulatoare pentru satisfacerea obligatiei de intretinere.
Totodata, in stabilirea pensiei de intretinere instanta a avut in vedere si dispozitiile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului care in art. 2 alin. 2 stabileste ca principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. Principiul interesului superior al copilului trebuie sa prevaleze in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti. Avand in vedere aceste dispozitii legale, precum si cele ale alin.4 potrivit carora persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa implice familia in toate deciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea acestuia in cadrul familiei, si in prezenta cauza, principiul director al deciziei instantei va fi interesul superior al minorului M. M. A. nascut la data de 15.03.2008 .
Astfel, desi potrivit prevederilor Noului Cod Civil starea de nevoie a minorului nu se mai prezuma, ci aceasta trebuie dovedita, instanta va avea in vedere drept criterii din care rezulta starea de nevoie a minorului varsta frageda a acestuia care atesta faptul ca nu se poate intretine singur, precum si dispozitiile invocate referitoare la interesul superior al copilului, dar si faptul ca paratul nu a facut dovada ca acestia au venituri indestulatoare si astfel se poat intretine singur.
De asemenea, in ceea ce priveste data de la care se acorda pensia de intretinere, dispozitiile art.532 alin.1 C civ stabilesc ca pensia de intretinere se datoreaza de la data cererii de chemare in judecata . Astfel, acest moment este prezumat ca fiind cel in care se naste starea de nevoie a creditorului intretinerii. In ceea ce priveste momentul pana la care se acorda pensie de intretinere, acesta este cel al majoratului minorului.
In temeiul dispozitiilor art. 383 din Codul civil avand in vedere faptul ca intre parti nu a intervenit o intelegere cu privire la purtarea de catre reclamanta dupa desfacerea casatoriei a numelui avut in timpul casatoriei , aceasta isi va relua numele purtat anterior casatoriei , acela de ``BALAN``.
Pronuntata de: Judecatoria Mizil - Sentinta civila nr. 154 din data 23.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Mizil    Concubinaj    Desfacere casatorie    Divort    Domiciliu conjugal    Legea 272/2004    Stabilirea locuintei minorului    Autoritate parinteasca    Drept de intretinere    Principiul interesului superior al copilului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Desfacere casatorie. Partaj bunuri comune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1708 din data 29.11.2011

Incuviintare adoptie internationala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 73 din data 26.01.2011

Concubinaj. Abuz sexual minor. Incredintare spre crestere si educare minor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 744 din data 25.02.2011

Stabilire linie hotar. Plata suma reprezentand lipsa de folosinta a terenului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 428 din data 19.09.2011

Desfacere casatorie. Partaj bunuri comune. Prezumtia de comunitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 113 din data 23.02.2011

Desfacere casatorie. Incredintare spre crestere si educare a minorului. Reluarea numelui avut anterior casatoriei
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 10347_142 din data 04.04.2011

Domiciliere fara forme legale. Evacuare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Constatarea dreptului de proprietate asupra autoturismului
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 58 din data 30.05.2012

Tentativa la omor. Certificat de incadrare in grad de handicap accentuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 28 din data 01.03.2012

Evacuare. Ocupare imobil in mod abuziv
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 1 din data 24.02.2012Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu