Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului

Inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului

  Publicat: 04 Oct 2012       10775 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Denumire data monedei unice europene.
Prin sentinta cvila nr. 4187 din 16 martie 2012 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, instanta a admis in parte plangerea, a modificat procesul verbal de constatare a contraventiei, in sensul ca a inlocuit sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 250 lei cu sanctiunea avertismentului si a inlaturat obligatia petentului de achitare a despagubirilor de 28 euro.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Denumire data monedei unice europene.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principiu fundamental de drept, prevazut in cap. I, t. I, art. 2, C. pen., partea generala. Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Parti componente ale infractiunii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca in cauza petenta NMS in contradictoriu cu intimata CNADNR, a contestat procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria Rl1 nr. 0328967 din 26.09.2011 emis de intimata prin care a fost sanctionat contraventional cu suma de 250 de lei si a fost obligat la plata tarifului de despagubire in cuantum de 28 de euro.
In motivarea plangerii, petenta a aratat in fapt, ca pentru masina marca Toyota Land Cruiser a achizitionat rovinieta cu seria 7103510036, valabila din 24.05.2010 pana in 23.05.2011. S-a precizat de catre petenta ca pe bonul care atesta achizitionarea rovinietei este trecut numarul de identificare al autovehiculului, respectiv JTEBZ29J000121760 si nr. de inmatriculare B-146050 valabil la acea data .
In luna decembrie 2010, ca urmare a incheierii contractului de leasing pentru autoturismul mai sus mentionat, acesta a fost inmatriculat pe numele petentei cu un alt numar, respectiv B 37 NMS.
In drept, plangerea a fost intemeiata pe dispozitiile O.G.2/2001.
S-au atasat urmatoarele inscrisuri la plangere: copie a procesului verbal de constatare a contraventiei seria Rll nr. 0328967/26.09.2011, copie a cartii de identitate a vehiculului, copie a certificatului de inmatriculare a vehiculului, bonul fiscal cu care s-a achitat contravaloare rovinieta pentru 12 luni.
Intimata, legal citata, nu a formulat intampinare.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal seria R11 nr. 0328967 incheiat in data de 26.09.2011 petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 250 lei si obligarea la plata tarifului de despagubire in cuantum de 28 Euro pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002 si sanctionate de art. 8 alin. 2 din acelasi act normativ.
S-a retinut in procesul-verbal ca in data de 02.04.2011, ora 09.52, in localitatea Romanesti, a fost depistat autovehiculul categoria A, cu nr. de inmatriculare B 37 NMS apartinand petentei, care circula fara a detine rovinieta valabila.
Conform art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie, pronuntandu-se si cu privire la sanctiunea aplicata prin acesta.
Verificand legalitatea procesului-verbal, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor de forma prevazute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 si cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de art. 17 din acelasi act normativ, neexistand motive de nulitate ce pot fi invocate din oficiu .
Referitor la temeinicia actului contestat, instanta retine ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei face dovada deplina a situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara.
In prezenta cauza, instanta constata ca aspectele consemnate de agentul constatator in procesul-verbal atacat sunt corespunzatoare realitatii. Fapta petentei de a circula cu autovehiculul cu nr. de inmatriculare B 37 NMS pe DN1, Romanesti fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie, conform art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002. Desi societatea petenta achizitionase rovinieta seria 7103510036 in data de 24.05.2011, valabila de la 24.05.2010 pana la 23.05.2011, aceasta rovinieta nu era valabila la momentul constatarii contraventiei, intrucat s-a schimbat numarul de inmatriculare al autoturismului, iar petenta nu a facut demersurile necesare pentru mentinerea valabilitatii rovinietei.
Conform art. 1 alin. 12 din OG nr. 15/2002, astfel cum a fost modificat prin O.G. 17/2010, pentru prorogarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, incepand cu data de 1 octombrie 2010, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul informeaza in scris Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare, in vederea operarii modificarii in baza de date .
Dat fiind ca nu a fost indeplinita cerinta prevazuta de art. 1 alin. 12 din OG nr. 15/2002, rovinieta achizitionata de petenta in data de 24.05.2011 pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare B 146050 nu si-a pastrat valabilitatea odata cu schimbarea numarului de inmatriculare in B 37 NMS. Prin urmare, fapta petentei astfel cum a fost descrisa in procesul-verbal atacat intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002, procesul-verbal fiind temeinic intocmit.
In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii, instanta retine ca potrivit art. 21 din OG nr. 2/2001, sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul verbal.
Analizand in temeiul art. 34 coroborat cu art. 21 alin. 3 din OG 2/2001 sanctiunea contraventionala aplicata, instanta constata ca, raportat la imprejurarile concrete ale comiterii faptei, nu se impune aplicarea unei sanctiuni pecuniare petentei.
In acest sens instanta are in vedere faptul ca petenta nu a intentionat sa eludeze legea, ci s-a conformat obligatiei legale instituite de OG nr. 15/2002, achizitionand rovinieta seria seria 7103510036 in data de 24.05.2011, pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare B 146059. Aceasta rovinieta era valabila din 24.05.2010 pana in 23.05.2011, iar petenta a considerat ca schimbarea nr. de inmatriculare al autoturismului nu duce la pierderea valabilitatii rovinietei. Petenta nu a fost de rea credinta si, desi nu poate invoca drept aparare necunoasterea legii, acest aspect trebuie luat in considerare la individualizarea sanctiunii.
Fa?a de faptul ca petenta a facut dovada achitarii rovinietei, instan?a considera ca fapta prezinta un grad de periculozitate redus ?i ca aplicarea unei sanc?iuni cu amenda este dispropor?ionata. Scopul legii, acela ca persoanele care folosesc re?eaua de drumuri na?ionale sa plateasca taxa de drum, a fost atins prin faptul ca petenta achitase acea taxa la data utilizarii re?elei de drumuri na?ionale.
Pentru aceste motive, in baza art. 34 al. 1 si art. 7 alin. 2 din OG nr. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea contraventionala formulata de petenta impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria seria R11 nr. 0328967 incheiat la data de 26.09.2011, incheiat de intimata CNADNR si va dispune inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu cea a avertismentului.
Totodata, se va inlatura obligatia petentei de achitare a contravalorii tarifului de despagubire in cuantum de 28 Euro, intrucat prin fapta petentei de a circula pe un drum national cu autovehiculul cu nr. de inmatriculare B 37 NMS nu s-a produs in concret nicio paguba, din moment ce la data constatarii contraventiei taxa de drum fusese achitata.
Pronuntata de: Judecatoria Ploiesti - Sentinta civila nr, 4187 din data 16.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ploiesti    Rovinieta    Contract de leasing    OG 2/2001    OG 17/2010    OG 15/2002    Avertisment    Amenda contraventionala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 53/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Principiul non reformatio in pejus. Rejudecarea apelului dupa casare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1313 din 9 iunie 2016

Contract de inchiriere. Garaj restituit proprietarului deposedat de stat.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 769 din 3 februarie 2005

Contract de inchiriere. Garaj restituit proprietarului deposedat de stat.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 769 din 3 februarie 2005

Contract de inchiriere. Garaj restituit proprietarului deposedat de stat.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 769 din 3 februarie 2005

Anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin. Suspendarea executarii silite
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 2636 din data 17.05.2011Articole Juridice

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro