Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat. Pact comisoriu de gradul IV

Restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat. Pact comisoriu de gradul IV

  Publicat: 05 Oct 2012       4770 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (), reclamanta () a chemat in judecata pe parata (), solicitand obligarea acesteia la restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat nr. (/), iar in masura in care restituirea in natura nu va fi posibila, la plata sumei de () lei, conform facturii fiscale () si () si la plata cheltuielilor de judecata .

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Persoana care, in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un lucru, spre a se servi gratuit de el.
Persoana care, in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un lucru, spre a se servi gratuit de el.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana care, in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un lucru, spre a se servi gratuit de el.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Care duce la desfiintarea unui contract.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.

In motivarea actiunii, s-a aratat ca parata a primit in folosinta gratuita, ca efect al contractului de comodat incheiat intre parti, o vitrina frigorifica. Agentii de vanzare ai reclamantei au constatat pierderea obiectului, imprejurare care a determinat notificarea paratei, pentru solutionarea litigiului pe cale amiabila, notificare ramasa insa fara raspuns.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1075 cod civil, art. 7201 cod procedura civila, art. 7203 cod procedura civila.
Parata, legal citata, nu a formulat intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine :
Intre reclamanta (a) si parata (a) s-a incheiat contractul de comodat nr. (a/a).
Potrivit contractului, obiectul acestuia il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor partilor, cu ocazia remiterii de catre comodant, spre folosinta gratuita a comodatarului, a unei vitrine frigorifice, aflata in proprietatea comodantului, pe care comodatorul se obliga sa o foloseasca potrivit destinatiei ei, in scopul, termenii si conditiile contractului.
Art. 3 din contract stabileste, ca obligatie a comodatarului, sa restituie, la data incetarii contractului, bunul, in starea in care i-a fost predat, cu exceptia uzurii normale datorate folosintei si sa suporte contravaloarea bunului, asa cum a fost stabilita prin clauzele contractului, in caz de furt, pierdere sau deteriorare a bunului.
Partile au stabilit ca raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului, comodantul putand rezilia contractul cu efect imediat, fara punere in intarziere si fara alta formalitate in cazuri expres prevazute in act : sesizarea unei stari necorespunzatoare a bunului, din cauze ce revin comodatarului ; inaintarea impotriva comodatarului a procedurii falimentului ; lichidarea de catre comodatar a punctului de comercializare in care a fost instalat bunul ; incalcarea de catre comodatar a oricareia din prevederile contractului.
Instanta retine ca o clauza contractuala, in sensul ca neexecutarea obligatiilor asumate de comodatar da dreptul comodantului sa rezilieze contractul, cu efect imediat, fara punere in intarziere si fara alta formalitate reprezinta un pact comisoriu de gradul patru.
Asa cum s-a statuat in doctrina si practica judiciara, pactele comisorii reprezinta derogari de la prevederile art. 1021 cod civil 1864, urmarind sa reduca sau sa inlature rolul instantei judecatoresti in pronuntarea rezolutiunii/rezilierii contractelor.
Pe masura ce se inainteaza in gradul pactelor comisorii rolul instantei se reduce, la inceput ramanand posibilitatea de a acorda un termen de gratie si de a aprecia asupra oportunitatii desfiintarii actului, apoi doar cu dreptul de a aprecia asupra oportunitatii pentru ca la pactul comisoriu de ultim grad sa fie inlaturat cu totul.
In aceasta situatie rezolutiunea/rezilierea opereaza de drept, fara interventia instantei, la manifestarea de vointa a partii contractante care si-a executat obligatiile .
Sarcina probei se rastoarna, urmand ca debitorul obligatiei pretins neexecutata sa faca dovada contrara, a indeplinirii obligatiei asumate.
O alta interpretare, ar lipsi de efecte pactul comisoriu de gradul IV, transformandu-l in unul de grad inferior, contrar vointei partilor, asumata prin contract .
Una din obligatiile esentiale asumate de parata (...) a fost sa se ingrijeasca de conservarea bunului ca un bun proprietar (art. 3.2. lit. b).
Nerespectarea acesteia dadea dreptul reclamantei sa se foloseasca de pactul comisoriu de grad patru si sa rezilieze contractul . Pentru a evita desfiintarea contractului, parata avea sarcina probei indeplinirii obligatiei.
Notificata sa predea bunul (ca urmare a constatarii lipsei acestuia de la punctul de lucru al paratei, de agentii comerciali ai reclamantei) parata nu a raspuns.
De asemenea, citata in instanta, nu a formulat aparari si nu s-a prezentat.
Prin urmare, dand deplin efect vointei partilor, in temeiul art. 969 cod civil (1864), instanta retine ca contractul de comodat dintre parti este desfiintat de drept, astfel incat potrivit art. 3.2. lit. d si e din acelasi contract parata are obligatia de a restitui bunul sau contravaloarea acestuia, astfel cum rezulta din factura fiscala (a) si (a), coroborata cu procesul verbal de predare primire din (a), care identifica obiectul predat.
Pronuntata de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 503 din data 06.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Valenii de Munte    Contract de comodat    Comodant    Comodator    Furt    Pierdere    Deteriorare    Reziliere    Faliment    Pact comisoriu de gradul IV    Rezolutiune    Pact comisoriu    Termen de gratie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Taxa pe valoarea adaugata. Investitii. Deducerea unor cheltuieli conform Ordonantei Guvernului nr.3/1992
Pronuntaţă de: Decizia nr.55 din 15 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoarea adaugata. Investitii. Deducerea unor cheltuieli conform Ordonantei Guvernului nr.3/1992
Pronuntaţă de: Decizia nr.55 din 15 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoarea adaugata. Investitii. Deducerea unor cheltuieli conform Ordonantei Guvernului nr.3/1992
Pronuntaţă de: Decizia nr.55 din 15 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Anularea in parte a titlului executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 57 din data 30.05.2012

Anularea procesului-verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 708 din data 23.03.2010

Reincredintare minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere. Sistarea obligatiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1258 din data 31.05.2010

Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 371 din data 16.02.2010

Dobandirea terenului prin uzucapiune de lunga durata
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 398 din data 07.03.2011Articole Juridice

Cum se incheie corect un contract de comodat
Sursa: Avocat Cristian Darie

Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele necesare pentru redobandirea cetateniei romane de catre persoanele care au pierdut cetatenia romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte necesare in vederea prelungirii dreptului de sedere pentru cetatenii straini veniti in scop de studii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura si Actele necesare pentru infiintare Societate civila medicala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura si Actele necesare pentru infiintare Cabinet medical individual (CMI)
Sursa: EuroAvocatura.ro