din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane

Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane

  Publicat: 18 Aug 2010       7766 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane, conform Art. 8 din Legea nr. 21/1991

Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Sistem de organizare
Sistem de organizare
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie

1. PASAPORT in copie legalizata sau A�conform cu originalulA�, cu traducere legalizata


2. PERMIS de sedere permanenta pentru cetateni straini in copielegalizata sau A�conform cu originalulA�;

3. HOTARAREA prin care s-a stabilit domiciliul in Romania in copie legalizata eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;

4. ADEVERINTA din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei-eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;

5. DECLARATIE personala autentificata la notar din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;

6. CERTIFICAT de NASTERE in copie legalizata si traducere in limba romana, legalizata;

7. CERTIFICAT de CASATORIE in copie legalizata;

8. DOVADA cetateniei romane a sotului sau a sotiei (actul de identitate in copie legalizata), daca este cazul;

9. CERTIFICATE de NASTERE ale minorilorin copii legalizate;

10.ACORDUL parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii dat prin declaratie autentificata la notar;

11.Consimtamantul minorului care a implinit varsta de 14 ani pentru dobandirea cetateniei romane dat prin declaratie autentificata la notar si in prezenta unui parinte;

12.CAZIER JUDICIAR din Romania;

13.CAZIER JUDICIAR din strainatate in original, apostilat/supralegalizat si cu traducere in limba romana, legalizata la notar;

14.DOVADA locuintei in copie legalizata prin una din urmatoarele variante:

A. prin contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.

B. prin contract de vanzare-cumparare in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.

C. prin contract de comodat in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.

D. prin declaratie autentificata la notar de luare in spatiu si si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.

15.DOVADA mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor (dupa caz):

A. venituri din activitati comerciale

a) actul constitutiv al societatii comerciale in copie legalizata;

b) CUI in fotocopie.

c) bilant contabil de la sfarsitul anului precedent, inregistrat la Administratia Financiara.

d) HOTARAREA AGA de repartizare a dividendelor sau respectiv procesul verbal al asociatului unic;

e) DOVADA incasarii dividendelor cuvenite;

f) DOVADA achitarii impozitului pe dividendele incasate;

g) CERTIFICAT constatator de la Oficiul Registrul Comertului pentru societatea comerciala.

h) CERTIFICAT de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat .


B. CONTRACT individual de munca cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca in copie legalizata precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar NET.


C. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

a) declaratia de venit global privind obtinerea de venituri din cedarea folosintei bunurilor.

b) certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice.

D. TALON de pensie sau alte dovezi;
Citeşte mai multe despre:    Cetatenie    Autoritatea Nationala pentru Cetatenie    Straini    Cetatenia romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului