Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Reconstituire vechime in munca

Reconstituire vechime in munca

  Publicat: 16 Oct 2012       6374 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de sub nr., reclamanta a solicitat sa i se reconstituie vechimea in munca .

Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Dovada scrisa prin care
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(TPI). Tribunalul de Prima Instanta a fost infiintat in 1989 cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al autoritatii judiciare, permitand astfel Curtii de Justitie sa se concentreze asupra atributiei sale de baza: interpretarea uniforma a legislatiei Comunitare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


In motivarea cererii, reclamanta arata ca in intervalul 01.12.1976-20.04.1992 a fost angajata la, asa cum rezulta din adeverinta nr. care cuprinde toata perioada in care a fost angajata si care era cuprinsa in carnetul de munca seria B.C., pe care nu il mai detine intrucat l-a pierdut.


A solicitat societatii eliberarea unui duplicat al carnetului de munca sar nu i s-a eliberat decat adeverinta nr..


In anul 2007 s-a angajat ca agent postal, ocazie cu care, la intocmirea dosarului de salariat a depus adeverinta nr. privind vechimea in munca pe care unitatea nu a luat-o in considerare si nu beneficiaza de sporul de vechime aferent perioadei lucrate anterior.


Conform dispozitiilor art. 1591 al. 4 C.p.c. asa cum a fost introdus prin legea nr. 202/2010, la prima zi de infatisare judecatorul este obligat, din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina.


La termenul de judecata din data de, cand procedura de citare a partii a fost legal indeplinita, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei


Instanta a ramas in pronuntare asupra exceptiei necompetentei materiale a Judecatoriei, avand in vedere dispozitiile art. 137 C.p.c. potrivit carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.


Analizand exceptia invocata, instanta retine ca:


Prin Dec. nr. 92/1976 ( abrogat din data de 1.01.2011) privind carnetul de munca se statua ca cererea pentru reconstituirea vechimii in munca se adreseaza comisiei pentru reconstituirea vechimii in munca, competente (art.16) Conform art. 17 din actul normativ mentionat, impotriva procesului verbal se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala functioneaza comisia .


Conform al. 1 al art. 296 din Legea nr. 53/2003 modificata prin OUG nr. 148/2008, vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se probeaza cu carnetul de munca .


In al. 2 al art. 296 se prevede ca dupa data abrogarii Dec. nr. 92/1976 privind vechimea in munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca pe baza inscrisurilor ori a altor probe din care sa rezulte ca exista raporturi de munca .


Conform dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. c din C.p.c. instanta competenta sa judece conflictele de munca este tribunalul .


In conditiile abrogarii Dec. nr. 92/1976 (care a avut loc la data de 1.01.2011, potrivit art. 298 din Legea nr. 53/2003 modif), coroborand dispozitiile art. 296 al. 2 din Legea nr. 53/2003 modificata, cu cele ale art. 2 pct. 1 lit. c din C.p.c. instanta competenta sa se pronunte asupra cererilor privind reconstituirea in munca introduse dupa data de 1.01.2011, este tribunalul, imprejurare ce rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor al. 3 al art. 296 din legea nr. 53/2003 modificata prin OUG nr. 148/2008.


Avand in vedere cele ce preced, precum si imprejurarea ca ne aflam in prezenta unui caz de necompetenta de ordine publica, fapt ce rezulta din prevederile art. 159 al.1 pct. 2 C.p.c. , instanta apreciaza exceptia intemeiata, urmand sa o admita, iar in baza art. 158 al. 3 C.p.c. va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Buzau.


Instanta:


Admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei.


Declina competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamanta in favoarea Tribunalului .


Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 429 din data 19.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Carnet de munca    Legea 53/2003    OUG 148/2008    Vechime in munca    Reconstituire vechime in munca    Agent postal    Spor de vechime    Legea 202/2010    Exceptia necompetentei materiale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Calculul drepturilor salariale cuvenite unui salariat trebuie sa se bazeze pe inscrisuri certe, opozabile partilor, in vederea stabilirii unei creante executorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 343/2017, in sedinta publica 8 martie 2017

Actiunea in reconstituirea vechimii apare ca lipsita de interes daca informatiile respective exista in documente arhivate si pot fi dovedite prin eliberarea unor adeverinte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 337/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017

Constatarea grupei de munca in baza mentiunilor din carnetul de munca face inutila verificarea nominalizarii activitatii prin prisma actelor normative
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures Sectia I Civila, Decizia nr. 14/A/2017, in sedinta publica din 17 ianuarie 2017

Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr.447/2016 din 10.05.2016

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011

Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2805 din data 05.09.2011

Nulitate decizie de imputare. Suma retinuta din drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 573 din data 15.02.2011

Recalculare punct de pensie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.894 din data 05.10.2009

Contestatie impotriva deciziei de pensionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1018 din data 01.09.2010Articole Juridice

Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj
Sursa: EuroAvocatura.ro

Documente necesare pentru depunerea dosarului de somaj
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele Necesare Inregistrarii Contractelor Individuale De Munca
Sursa: EuroAvocatura.ro