din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3546 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Actiunea in reconstituirea vechimii apare ca lipsita de interes daca informatiile respective exista in documente arhivate si pot fi dovedite prin eliberarea unor adeverinte

Actiunea in reconstituirea vechimii apare ca lipsita de interes daca informatiile respective exista in documente arhivate si pot fi dovedite prin eliberarea unor adeverinte

  Publicat: 26 Jan 2019       2365 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Prin sentinta civila nr. 4974/13.05.2016 Tribunalul Bucuresti a admis exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei S.C. N__ I_ S.R.L. si a respins actiunea ca fiind formulata in contradictoriu cu o persoana fara calitate procesuala. A admis exceptia lipsei de interes si a respins actiunea privind pe reclamantul C_ P_, in contradictoriu cu parata S.C. A_ S.A., ca lipsita de interes .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Dovada scrisa prin care
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Act oficial (carte de munca)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Dovada scrisa prin care
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Pentru a pronunta aceasta solutie, a retinut urmatoarele:


In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocate de parata S.C. N__ Imobiliare S.R.L., prin intampinare, instanta de fond a retinut ca aceasta nu a avut calitatea de angajator al reclamantului. In calitate de pastrator al arhivei, S.C. N__ Imobiliare S.R.L. a emis, la cererea reclamantului, adeverinta care dovede?te vechimea in munca si veniturile realizate in perioada in care a fost angajat al CIL P_, indeplinindu-?i astfel obligatiile legale.


Intrucat reclamantul a aratat ca a lucrat in cadrul societatii S.C. N__ Imobiliare S.R.L., si a solicitat reconstituirea vechimii in munca in contradictoriu cu aceasta parata in calitate de fost angajator, avand in vedere ca s-a dovedit ca in perioada 18.05.x75 si 03.11.1976 - 24.01.1978 a lucrat la CIL P_, iar parata nici nu exista in acea perioada, fiind infiintata in anul 1997, instanta de fond a retinut ca aceasta parata nu are calitate procesual pasiva in cauza.


Cu privire la cererea de reconstituire vechime pentru perioadele 18.05.1975, 03.11.1976 - 24.01.1978, 01. 08.1979 - 01.06.1981, s-a retinut ca reclamantul poseda documente care dovedesc atat vechimea in munca cat si veniturile realizate, astfel ca acesta nu justifica nici un interes in cererea privind reconstituirea vechimii.


Una din conditiile pentru promovarea unei actiuni in Justitie, potrivit art.33 Cod procedura civila, este aceea ca partea care o exercita sa justifice un interes care trebuie sa fie personal, legitim, nascut si actual. Prin interes se intelege folosul practic, material sau moral, urmarit de cel care a formulat o cerere de chemare in judecata, o cererea reconventionala, o cerere de interventie voluntara sau for?ata, o cale de atac sau orice alta forma de exercitare a actiunii civile.


Intrucat reclamantul poseda dovezile vechimii in munca pentru perioadele 18.05.x75, 03.11.1976 - 24.01.1978, 01. 08.1979 - 01.06.1981, exceptia invocata din oficiu a fost admisa iar actiunea reclamantului a fost respinsa ca lipsita de interes .


Prin cererea sa de apel, apelantul C_ P_ a solicitat schimbarea in tot a sentintei civile apelate si admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.


In motivarea cererii, a invocat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca care stabilea, in art. 14 si 15, ca, in cazul in care arhivele au fost distruse, vechimea in munca se putea reconstitui de catre o comisie constituita la nivelul consiliului local din care faceau parte reprezentanti ai Consiliului Judetean, ai Casei judetene de Pensii, ai Inspectoratului Teritorial de Munca si un reprezentat din partea sindicatelor.


Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca . Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.


In ce priveste exceptia lipsei de interes apreciaza ca reclamatul are interes in cauza de fata pentru ca in prezent nu poate sa se inscrie la pensie si nu are nici un venit.


In drept, a invocat art. 470 din Codul de procedura civila.


In dovedire, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri .


S.C. A_ S.A., a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului ca nefondat si mentinerea ca legala si temeinica sentinta pronuntata de instanta de fond .


III. ANALIZA APELULUI


Examinand sentinta atacata in temeiul dispozitiilor art. 479 alin. (1) teza I Cod procedura civila, potrivit carora ``instanta de apel va verifica, in limita cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta``, Curtea retine urmatoarele:


In primul rand, Curtea retine ca apelantul reclamant nu a criticat solutia primei instante relativa la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei S.C. N__ I_ S.R.L.


In ceea ce priveste Sustinerea conform careia interesul reconstituirii vechimii in munca exista, fiind reprezentat de obtinerea posibilitatii de a solicita inscrierea la pensie, Curtea retine ca aceasta este neintemeiata.


IN FAPT,


Reclamantul apelant a solicitat reconstituirea vechimii in munca pentru perioadele: 18.05.1973 - 10.06.1975, 03.11.1976 - 24.01.1978 si 01.08.1979 - 01.06.1981.


Conform adeverintei nr. 1207/27.11.2015 emisa de S.C. N__ I_ S.R.L., in perioadele 18.05.1973 - 10.06.1975 si 03.11.1976 - 24.01.1978 a avut functia de laborant, respectiv muncitor necalificat la S.C. P_ S.A. Bucuresti, astfel cum rezulta din statele de plata aflate in arhiva si dosarul de personal litera C/1978 (fila 8 dosar de fond). adeverinta mentioneaza si drepturile salariale avute in perioada de referinta. Prin urmare, vechimea in munca in perioadele 18.05.1973 - 10.06.1975 si 03.11.1976 - 24.01.1978 poate fi dovedita cu adeverinta mentionata.


Conform adeverintei nr. 1849/21.09.2015 emisa de S.C. A_ S.A., apelantul reclamant a fost angajatul societatii emitente a adeverintei, in perioada 01.08.1979 - 01.06.1981, astfel cum rezulta din statele de plata aflate in arhiva societatii. Aceasta adeverinta mentioneaza si salariile avute in perioada de referinta si precizeaza ca apelantul reclamant nu a detinut carnet de munca (fila 9 dosar de fond).


In carnetul de munca al apelantului reclamant nu sunt inscrise date cu privire la activitatea in munca aferenta perioadelor mentionate in cele doua adeverinte.


IN DREPT


Conform art. 32 alin. 1 Cod procedura civila, orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia: a) are capacitate procesuala, in conditiile legii; b) are calitate procesuala; c) formuleaza o pretentie; d) justifica un interes .


Potrivit art. 33 Cod procedura civila: Interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual. Cu toate acestea, chiar daca interesul nu este nascut si actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.


In speta, in conditiile in care exista documente primare care atesta vechimea in munca a apelantului reclamant in perioadele de referinta, Curtea retine ca in mod legal a retinut instanta de fond inexistenta interesului in formularea actiunii.


Inexistenta interesului in formularea unei actiuni in reconstituirea vechimii in munca, in conditiile in care exista documente primare (in cazul de fata, state de plata) a fost retinuta si in considerentele deciziei nr. 2/2016 pronuntata de Inalta Curtea de Casatie si Justitie - Completul competent sa judece recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.263/07.04.2016. Redam in cele ce urmeaza considerentele relevante din decizia mentionata:


21.Referitor la calitatea procesuala pasiva in litigiile nascute in legatura cu cazurile detaliate in precedent, daca exista acte primare, vechimea in munca sau in grupa superioara de munca se dovede?te, in lipsa carnetului de munca sau a men?iunilor corespunzatoare din carnet, cu o adeverinta emisa de angajator, potrivit dispozitiilor art. 34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Codul muncii. Daca angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic, fiind radiat din eviden?e, obligatia se transmite detinatorului actual al arhivei in care se pastreaza documentele cu valoare practica (in forma initiala a Legii Arhivelor nationale nr. 16/1996, Ministerului Muncii si protectiei Sociale sau direc?iilor judetene ale acestuia; ulterior, conform modificarilor succesive aduse acestei legi, astfel cum au fost detaliate in preambulul prezentului raport, caselor judetene de pensii/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Arhivelor nationale sau direc?iilor judetene ale acestora; operatorilor economici autoriza?i in prestarea de servicii arhivistice, in forma actuala a legii). Toate aceste persoane juridice dobandesc, in raport cu data preluarii arhivei si forma legii in vigoare la momentul respectiv, calitate procesuala pasiva in cadrul unui litigiu avand ca obiect eliberarea unei adeverinte constatatoare a raportului de munca (actiune vizand obligatia de a face).


22. In confirmarea celor retinute anterior, dispozitiile art. 125 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011, prevad ca angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori, in conditiile legii, de exactitatea si corectitudinea continutului adeverintelor pe care le elibereaza in vederea stabilirii drepturilor de pensie .


23. Prin urmare, raportat la premisa inexistentei juridice a angajatorului - lichidat si radiat - Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca, in ipoteza in care exista acte primare si angajatul nu poseda carnet de munca, ceea ce aparent, potrivit art. 279 alin. (2) din Codul muncii, i-ar deschide calea unei actiuni in reconstituirea vechimii in munca sau, potrivit art. 111 din Codul de procedura civila din 1865/art. 35 din Codul de procedura civila, a unei actiuni in constatarea incadrarii in grupele superioare de munca, persoana respectiva poate solicita, in temeiul unei actiuni in realizare (obligatie de a face), eliberarea unei adeverinte constatatoare in acest sens, in contradictoriu cu detinatorii de arhive. Intr-un asemenea caz, o actiune in reconstituirea vechimii in munca/in recunoasterea activitatii desfasurate in grupele superioare de munca ar aparea ca lipsita de interes, de vreme ce informatiile referitoare la vechimea in munca sau in grupa de munca exista in documentele arhivate si pot fi dovedite prin eliberarea unor adeverinte de catre persoanele juridice amintite.


Intrucat considerentele deciziei pronuntate in recurs in interesul legii, in legatura cu cererea de reconstituire a vechimii in munca, sunt obligatorii, conform art. 517 alin. 4 Cod procedura civila, Curtea retine ca apelantul reclamant nu are interes in formularea prezentei actiuni, drepturile de pensie putand fi stabilite, pentru perioada anterioara datei de 01.06.1981, pe baza adeverintelor emise de angajator, respectiv de detinatorul de arhiva.


fata de toate aceste considerente, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge apelul formulat de apelantul C_ P_, in contradictoriu cu intimatii S.C. N__ I_ S.R.L. si S.C. A_ S.A., ca nefondat.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE:Respinge apelul declarat de apelantul C_ P_, CNP x, domiciliat in Bucuresti, _, nr. 6, _, _, avand domiciliul procesual ales la av. H_ D_, in Bucuresti, _. 3, _, _, impotriva sentintei civile nr. 4974/13.05.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatii S.C. N__ I_ S.R.L. cu sediul in Bucuresti, _, Pavilion Administrativ, _, sector 2, inregistrata la Registrul comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/x/1997, cod unic de inregistrare x, si S.C. A_ S.A., cu sediul in Bucuresti, __-10, sector 1, CUI RO418, Jx, ca nefondat.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 337/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Actiune reconstituire vechime munca    Adeverinta    Detinator arhive    Carnet de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SUCEAVA - Sentinta civila nr. 517/14.07.2020

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Particularitatile daunelor morale in raportul angajator-salariat fata de obligatia de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului. Fapta unica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1106/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cardurile de tahograf in transporturile rutiere
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

[Av. muncii] Eliberarea de catre angajator a adeverintei de salariat
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Neefectuarea cercetarii disciplinare prealabile
Sursa: MCP Cabinet avocati