Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Recunoastere drepturi ce decurg din aplicarea dispozitiilor Decretului-Lege nr. 118/1990

Recunoastere drepturi ce decurg din aplicarea dispozitiilor Decretului-Lege nr. 118/1990

  Publicat: 22 Oct 2012       4397 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Braila sub nr. 488/113/2011, reclamantul P.T. a chemat in judecata pe parata A.J.P.S. Braila pentru a fi obligata la emiterea unei decizii prin care sa i se recunoasca drepturile ce decurg din aplicarea dispozitiilor art.1 alin.1 lit.d raportat la art.4 alin.2 din Decretul - Lege nr. 118/1990 modificat si completat.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Expresie latina desemnand repunerea in situatia anterioara.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principiu moral si juridic de importanta fundamentala, care impune egalitatea in drepturi si indatoriri a membrilor unei colectivitati umane,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

In motivarea actiunii s-a precizat ca prin Hotararea nr. 325/1991 a Comisiei Judetene Braila pentru aplicarea Decretului - Lege nr. 118/1990 i s-a stabilit calitatea de persoana cu domiciliu obligatoriu in localitatea Z. din Judetul B. pentru perioada 18.06.1951-20.12.1959.
A aratat reclamantul ca in perioada 18.06.1951 - 27.07.1959 a locuit cu domiciliul obligatoriu in localitatea Z., fiind dislocat din localitatea B., judetul T. cu precizarea ca prin prezenta actiune nu contesta modul de executare a Hotararii nr. 325/1991, prin care i s-au recunoscut anumite drepturi izvorate din Decretul - Lege nr. 118/1990, la momentul adoptarii hotararii, ci solicita sa i se recunoasca drepturile stabilite de lege, rezultand din statutul sau de persoana cu domiciliu obligatoriu.
In fapt a sustinut ca prin hotararea mentionata i s-au acordat indemnizatia pentru calitatea de persoana cu domiciliu obligatoriu, conform Decretului - Lege nr. 118/1990, care la acel moment prevedea o singura indemnizatie pentru toate situatiile in care s-au aflat cei indreptatiti, potrivit art.1 alin.1.
Ulterior, prin modificarile survenite la Decretul - Lege nr. 118/1990 s-au stabilit indemnizatii diferite pentru situatiile de ``persoana stramutata`` si cea de ``persoana cu domiciliu obligatoriu``.
Asa fiind, dansul este indreptatit sa i se emita o noua decizie din care sa rezulte calitatea sa de persoana cu domiciliu obligatoriu.
Au fost depuse inscrisuri in sustinerea actiunii: Hotararea nr.325/1991, adrese emise de M.I. si M.J. si dovada efectuarii plangerii prealabile.
Prin intampinarea formulata in cauza parata A.J.P.S. B. a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii, aratandu-se ca ``domiciliul obligatoriu`` si ``stramutarea`` sunt situatii distincte prevazute de Decretul - Lege nr. 118/1990, pentru care conform art. 4 se acorda o indemnizatie in cuantum diferit, de 200 lei pentru fiecare an de stramutare, respectiv de 100 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu.
In forma initiala a Decretului-Lege nr. 118/1990 cuantumul indemnizatiei era identic pentru toate situatiile prevazute la art.1 iar prin Hotararea nr. 318/14.01.1991 reclamantul a fost incadrat la ``domiciliu obligatoriu, in perioada 18.06.1951 - 07.07.1955, conform art.1 alin.1 lit.d, in baza adresei MAI nr. 76828/10.04.1991.
S-a precizat ca Decretul-Lege nr. 118/1990 nu contine prevederi referitoare la cumulul celor doua situatii, avand in vedere ca prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat acordarea indemnizatiei si pentru situatia de ``stramutare``.
A invederat parata ca notiunile de ``stramutare`` si ``domiciliu obligatoriu`` sunt complementare, rezultatul persecutiei fiind unic in conditiile in care domiciliul obligatoriu a fost consecinta stramutarii. Totodata, la data stabilirii domiciliului obligatoriu reclamantul era minor, nefiind prejudiciat in drepturile sale.
Prin sentinta nr. 2131/2011 pronuntata in cauza de Tribunalul Braila a fost admisa actiunea reclamantului, fiind obligata parata sa emita o noua decizie prin care sa i se stabileasca si drepturile prevazute de art. 1 lit. d raportat la art. 4 alin. 2 din Decretul - Lege nr. 118/1990.
Pentru a hotari astfel, judecatorul fondului a retinut in esenta ca :
Chiar daca perioadele de stramutare ale reclamantului s-au suprapus cu perioada de domiciliu obligatoriu, reclamantul nu este indreptatit la o indemnizatie unica asa cum a aratat parata si aceasta cu atat mai mult cu cat legiuitorul nu interzice cumulul indemnizatiilor in cazul in care cel interesat s-a regasit in mai multe ipoteze stabilite de art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, iar acordare indemnizatiei este justificata de necesitatea repararii prejudiciului suferit ca urmare a masurilor luate impotriva sa.
Impotriva susmentionatei hotarari, in termen legal, a declarat recurs parata, criticand-o pe motive de nelegalitate si netemeinice, in esenta, sub aspectul interpretarii si aplicarii gresite a legii aplicabile in cauza, functie de situatia sa personala relevata de materialul probator administrat in cauza.
Curtea de Apel Galati a apreciat ca nefondat recursul, in raport de urmatoarele considerente:
Decretul-Lege nr. 118/1990 se inscrie in pachetul legislativ post decembrist ce isi propunea o interventie in forta a legislativului pentru o restitutio in integrum prin inlaturarea si corijarea nedreptatilor comise de regimul comunist. Desigur, pentru o persoana care a simtit pe propria-i piele efectele abuzurilor si a ignorantei vechii puteri suplimentarea unei pensii modeste cu suma de 100 lei/an pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu (in speta 500 lei/an corespunzator celor 5 ani de domiciliu obligatoriu) este o palida compensatie pentru vicisitudinile indurate de o persoana care isi incropise o gospodarie si care, intempestiv, a fost fortata sa se mute intr-o alta localitate (de regula, in zone ale tarii defavorizate din punct de vedere economic). Prin urmare, alegatia paratei cu privire la absorbirea situatiei domiciliului obligatoriu de cea a stramutarii prin folosirea modelului infractiunii complexe este rezultatul unei interpretari fortate.
Stramutarea presupune o deplasare a carei durata nu se cunoaste, o rupere de radacini, de agoniseala de o viata, de mediul socio-cultural in care persoana in cauza a realizat, fara doar si poate, o integrare.
Stabilirea fortata a domiciliului sugereaza fixarea in spatiu a unei persoane, impunerea unei locatii cu limitarea libertatii de miscare a acesteia, similara cu masura penala actuala a interdictiei de a parasi localitatea.
Daca domiciliul fortat a fost stabilit pentru 8 ani, e putin probabil ca ridicarea acestei masuri mai poate conduce la reabilitarea psiho-socio-economica a celui astfel tratat, asa incat masurile reparatorii modice gandite de legiuitor dupa caderea regimului comunist nu pot fi interpretate restrictiv, adica in defavoarea celor afectati direct. O interpretare extensiva este in masura sa compenseze in mica masura efectele opresiunii resimtite de cel stramutat, dezradacinat si, astfel, umilit, redandu-i astfel demnitatea de cetatean european aflat in centrul atentiei initiatorilor demersurilor de proteguire a drepturilor fundamentale. In acest sens este si tendinta exprimata in jurisprudenta dezvoltata de instanta de contencios european al drepturilor omului, judecata in echitate castigand teren in defavoarea interpretarii stricte a textului de lege, motivul cheie fiind acela al protejarii si apararii unor drepturi concrete si efective, iar nu teoretice si iluzorii.
Fata de cele aratate mai sus, curtea a concluzionat in sensul celor retinute de judecatorul fondului, si anume ca reclamantul este indreptatit si la indemnizatia pentru persoana cu domiciliu obligatoriu, mentinand sentinta recurata, dand astfel eficienta disp. art. 312 alin. 1 C.proc.civ.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.339 din data 19.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Decretul-Legea 118/1990    Persoana cu domiciliu obligatoriu    Indemnizatie    Regim comunist    Pensie    Persoana stramutata    Tribunalul Braila    Prejudiciu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN