Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Admitere in parte actiune civila de partaj. Cerere de interventie

Admitere in parte actiune civila de partaj. Cerere de interventie

  Publicat: 22 Oct 2012       4492 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Prin sentinta civila nr. 1482/20.02.2009 a Judecatoriei Galati au fost admise in parte actiunea civila de partaj formulata de reclamanta T.S.C. in contradictoriu cu paratul S.V. si cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant S.V. in contradictoriu cu reclamanta-parata T.S.C. precum si cererea de interventie accesorie formulata de T.T. si T.G., in sustinerea reclamantei T.S.C. si in consecinta:

Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Viciu al unei hotarari,
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-a constatat ca partile au dobandit prin contributie egala de 50% fiecare masa bunurilor comune compusa din cota de 40% imobilul situat in Galati, str. Zidarilor, nr.12, bl. R8, ap.26 compus din 2 camere si dependinte si bunuri mobile.
S-a constatat ca reclamanta are o cota de 60% bun propriu din imobil.
S-a atribuit reclamantei imobilul in litigiu si a fost obligata aceasta catre parat la plata sumei de 21.360 lei reprezentand contravaloarea cotei acestuia de 20% din imobil. S-a atribuit paratului lotul nr. 1 de bunuri mobile si reclamantei lotul nr. 2, constatandu-se ca partile nu au pretentii cu privire la compensarea contravalorii bunurilor mobile pana la limita cotei ce li se cuvine fiecaruia.
Instanta de fond a compensat cheltuielile de judecata avansate de parti.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel paratul reclamant, criticand-o pentru motive vizand nelegalitatea si netemeinicia acesteia.
In esenta, apelantul a sustinut ca instanta de fond a facut o eronata apreciere a probelor administrate in cauza, gresit retinand ca reclamanta are o cota de 80% din imobil, gratificata fiind de sora si parintii sai.
A contestat, totodata, si valoarea imobilului retinuta de catre prima instanta, valoare indicata de consilierul expert fara a se lua in considerare valoarea stabilita de expertul principal desemnat in cauza.
Prin decizia civila nr. 57 din 01.03.2010 a Tribunalului Galati a fost admis apelul declarat de paratul reclamant si a fost schimbata in parte sentinta civila nr. 1482/20.02.2009 a Judecatoriei Galati in sensul ca s-a constatat ca partile au dobandit prin contributie egala de 50% fiecare imobilul situat in Galati, str. Zidarilor nr. 12, bl. R.8, ap.26, in valoare de 106.800 lei.
A fost obligata reclamanta catre parat la plata sumei de 53.400 lei, reprezentand contravaloarea cotei acestuia de 1 din imobil.
A fost respinsa cererea de interventie formulata de T.T. si T.G. ca nefondata.
Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei si au fost inlaturate cele contrare.
Decizia Tribunalului Galati a fost atacata cu recurs de reclamanta parata si intervenientii criticand-o pe motive de nelegalitate si netemeinicie.
In esenta, recurentii au sustinut ca instanta de apel a facut o apreciere nerealista a probelor administrate in cauza, ceea ce a condus la pronuntarea unei hotarari nedrepte in raport cu realitatea existenta in familia partilor.
Au solicitat admiterea recursului si modificarea in tot a deciziei atacate in sensul respingerii apelului declarat de parat si mentinerii hotararii instantei de fond .
Recursurile au fost considerate inadmisibile pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 302 indice 1 alin. 1 lit. c Cod procedura civila, cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor iar, potrivit art. 306 alin. 3 Cod procedura civila, indicarea gresita a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea acestora face posibila incadrarea lor intr-unul dintre motivele prevazute de art. 304 Cod procedura civila.
In speta, Curtea a constatat ca recurentii nu s-au conformat exigentelor art. 302 indice 1 alin. 1 lit. c Cod procedura civila, neindicand motivele de nelegalitate din art. 304 Cod procedura civila pe care isi intemeiaza recursul si nici critici care sa poata fi incadrate din oficiu in vreunul din cazurile de modificare sau de casare prevazute de art. 304 Cod procedura civila.
Din cuprinsul cererii de recurs deduse judecatii s-a constatat ca toate aspectele invocate de recurenti vizeaza, in realitate, netemeinicia deciziei atacate rezultand din aprecierea eronata a probelor administrate in cauza, recurentii indicand probele care nu au fost luate in considerare sau au fost gresit apreciate si facand propria lor analiza si reapreciere, cu concluzia finala ca hotararea primei instante este legala si temeinica si de aceea trebuie mentinuta.
Or, dispozitiile art. . 302 indice 1 alin. 1 lit. c Cod procedura civila sunt exprese si stabilesc clar ca in recurs nu pot fi invocate decat motive de nelegalitate a hotararii atacate, reaprecierea probelor administrate in cauza - care este, in mod evident, un aspect de netemeinicie a hotararii - neputand forma obiect de analiza in recurs, aceasta neincadrandu-se in niciunul dintre cazurile de casare sau modificare reglementate de art. 304 Cod procedura civila.
Astfel, avand in vedere ca recursul nu poate fi analizat in afara cadrului restrictiv al art. 304 Cod procedura civila, iar criticile formulate de recurenti nu se circumscriu acestui cadru legal, Curtea a respins recursurile declarate de reclamanta si de catre intervenienti ca inadmisibile. (Red. I.A.B.)
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 22 din data 17.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Bun mobil    Masa bunuri comune    Consilier expert    Tribunalul Galati    Judecatoria Galati    Cerere de interventie    Partaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Noul Cod Civil: Dreptul de uzufruct (Art. 693-702)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN