Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Cauza Daniel Constantin vs. Romania. Revizuire ca urmare a deciziei CEDO

Cauza Daniel Constantin vs. Romania. Revizuire ca urmare a deciziei CEDO

  Publicat: 24 Oct 2012       2776 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Prin sentinta civila nr. 11/R/8 decembrie 2009 a Judecatoriei Braila (dosar nr. 7140/196 din 8 decembrie 2009) s-a admis cererea de revizuire a sentintei civile nr. 78751/2002 a Judecatoriei Braila formulata de revizuientul C.D.I. in contradictoriu cu Statul Roman prin Ministerul Finantelor, a schimbat sentinta in sensul ca a respins cererea reclamantului ca nefondata.
Pe fond, a retinut ca obligarea revizuientului prin sentinta civila nr. 9319/22 decembrie 1999 a Judecatoriei Braila (dosar nr. 12727/1999) la plata unei pensii de intretinere lunare de 150.000 lei pentru cei doi copii minori, in vederea executarii careia (petentul sustine ca a fost silit sa vanda casa proprietatea mamei sale), nu era stinsa atunci cand acesta a achitat vreuna din prestatii .

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice


Pe baza probei cu acte administrata in aceasta faza procesuala prin decizia civila nr.88/21.04.2010 pronuntata de Tribunalul Braila s-a admis apelul formulat de apelantul C.D.I., impotriva sentintei civile nr. 11R/06.12.2009 pronuntata de Judecatoria Braila in contradictoriu cu intimatul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Bucuresti, si s-a desfiintat sentinta civila cu privire la judecarea in fond a actiunii ce formeaza obiectul dosarului nr. 5057/2002 al Judecatoriei Braila cu trimiterea cauzei la aceeasi instanta spre rejudecare.


S-a avut in vedere fata de art. 326 Cod procedura civila, ca la rejudecarea in fond cu ocazia admiterii cererii de revizuire, instanta s-a pronuntat pe fondul cauzei, dar fara a da in prealabil posibilitatea reclamantului sa administreze probe. In nici o incheiere instanta nu da cuvantul partilor la probe. Aceasta in conditiile in care reclamantul a cerut despagubiri materiale si morale.


S-a apreciat ca pronuntarea hotararii fara respectarea drepturilor partilor de a administra probe in dovedire si in aparare echivaleaza cu nepronuntarea asupra fondului cauzei si face incidente dispozitiile art. 297 Cod procedura civila.


Prin decizia civila nr. 367/R/20.10.2010 Curtea de apel Galati a admis recursul astfel declarat, a casat decizia civila data in apel si a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului pentru judecarea pe fond a apelului, (unde a fost inregistrata sub nr. 6964/113/2010).


Pentru a se pronunta astfel instanta de recurs a apreciat, fata de cele retinute in fond de catre prima instanta ca nu este incidenta nici una din cele doua situatii prevazute de art. 297 alin 1 Cod procedura civila .


Se retine totodata ca in situatia in care se aprecia ca reclamantului i s-a incalcat dreptul la aparare, ca nu i s-a dat posibilitatea sa administreze probe in dovedirea actiunii, consecinta era nulitatea hotararii cu retinerea cauzei spre rejudecare fata de caracterul devolutiv al apelului .


Prin decizia civila 68/23.03.2011 a Tribunalului Braila s-a respins ca nefondat apelul formulat de revizuient.


Prin decizia civila nr. 434/R din 19.09.2011 a Curtii de Apel Galati s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamant, precum si cererea de interventie in interesul recurentului formulata de mama sa.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca hotararea CEDO a constatat ca prin anularea ca netimbrata a actiunii s-a incalcat dreptul de acces la justitie a reclamantului.


A retinut in motivare ca reparatia cea mai potrivita ce poate fi facuta este redeschiderea, la cererea sa, a procedurii interne, in timp util si cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 1 din Conventie .


Prin urmare, hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului nu obliga in nici un fel instantele romane sa admita actiunea si sa acorde daune morale si materiale, asa cum a inteles reclamantul, ci obliga instantele sa analizeze fondul pretentiilor, in timp util si cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 2 din Conventie .


S-a apreciat ca decizia civila nr. 68/23.03.2011 a Tribunalului Braila a analizat in detaliu toate sustinerile reclamantului si le-a inlaturat motivat, facand trimiteri concrete la situatia de fapt si la probele ce au format convingerea instantei. In plus, instanta de apel a avut un rol activ solicitand reclamantului probe pentru dovedirea imprejurarii ca apartamentul mamei sale a fost vandut pentru achitarea unei pensii de intretinere, la care sustine ca a fost in mod gresit obligat.


In calea extraordinara a recursului, Curtea de Apel poate verifica doar aspecte ce tin de nelegalitatea hotararii, nu si de netemeinicie, fiind tinuta de motivele limitativ prev. de disp. art. 304 Cod procedura civila.


Situatia de fapt retinuta de instantele de fond este, in esenta, urmatoarea:


Prin sentinta civila nr. 9319/22.12.1999 a Judecatoriei Braila, definitiva si irevocabila prin neapelare, reclamantul a fost obligat catre mama copiilor la plata sumei de 150.000 lei rol, cate 75.000 lei rol pentru fiecare dintre cei doi minori ( A-M ns. 29.06.1994 si L-A ns. 6.08.1993).


Reclamantul apreciaza ca aceasta sentinta este gresita, deoarece copiii se aflau, in realitate, in ingrijirea bunicii materne.


Curtea considera ca acest punct de vedere nu poate fi primit, din mai multe considerente:


- O hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila se impune intocmai ca si legea si nu poate face obiectul de analiza ulterioara a unei instante, care sa constate ca hotararea este gresita.


Pentru a indrepta o sentinta nelegala sau netemeinica, reclamantul avea la dispozitie caile ordinare de atac: apelul si recursul.


Din verificarile efectuate de Tribunalul Braila a rezultat ca reclamantul a fost legal citat pe tot parcursul dosarului 7140/196/1999, la adresa din str. M.M., bl. 5, ap. 16 si ca s-a mutat ulterior in str. G. nr. 22 in luna a VII 2000. Acest aspect rezulta cu certitudine si din contractul de vanzare cumparare nr. 1273/8.06.2000, in care figureaza aceeasi adresa la momentul vanzarii.


Prin urmare, este culpa exclusiva a reclamantului ca nu s-a prezentat in fata instantei de fond pentru lamurirea situatiei si ca nu a promovat caile legale de atac, desi avea aceasta posibilitate, intrucat a fost legal citat, pe tot parcursul procesului.


Mai sustine reclamantul ca a aflat abia in anul 2001 ca ambii copiii erau dati in plasament la bunica materna. Instanta considera ca un parinte diligent avea obligatia morala de a se interesa de copiii sai si nu considera credibil faptul ca un tata ar putea sa lase sa treaca doi ani fara sa incerce sa-si vada copiii.


In plus si in situatia in care ar fi aflat la acel moment de existenta hotararilor nr. 52,53/19.05.1999 ale Comisiei pentru Protectia Copilului tot avea o cale pentru ``indreptarea`` hotararii.


Astfel, potrivit disp. art. 322 pct. 5 c.pr.civ. o hotarare poate face obiectul revizuirii daca, dupa pronuntarea ei, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor.


Deci, in conditiile in care mama copilului, cu rea credinta, ar fi promovat actiunea de stabilire pensie, desi stia ca minorii sunt in plasament, reclamantul avea un termen de o luna pentru a promova revizuire, intemeiata pe disp. art. 322 pct. 5 c.pr.civ. In realitate, reclamantul nu a promovat nicio cale de atac ordinara sau extraordinara impotriva hotararii ce-l nemultumeste.


In concluzie, la acest moment, reclamantul nu mai poate formula critici impotriva sentintei civile 9319/22.12.1999 a Judecatoriei Braila, pronuntata de instanta, in baza probelor pe care le-a avut la dosar.


- Inechitatea procedurii in fata Judecatoriei Braila, in dosarul 7140/196/1999, in care s-a pronuntat sentinta civila 9319/22.12.1999 a fost analizata si de Curtea Europeana a Drepturilor Omului care a retinut ca reclamantul nu a intentat recurs impotriva acestei decizii, astfel ca aceasta cerere era inadmisibila, prin neepuizarea cailor de recurs interne.


In plus, nici un element al raspunderii delictuale nu e indeplinit in cauza:


- Nu s-a dovedit prejudiciul (reclamantul se plange de pierderile banesti suferite de mama sa si nu de el; afectiunile inimii si ale sistemului nervos dateaza din anul 2003, data ulterioara evenimentelor invocate);


- Nu s-a dovedit fapta ilicita, plata unor sume nedatorate.


Reclamantul ramane tatal celor doi copii. Faptul ca acestia erau dati in plasament in familia largita, mama copiilor sau statul, nu-l exonereaza de plata pensiei de intretinere. Difera doar titularul dreptului. Astfel, potrivit disp. art. 21 alin. 1 din OUG 26/1997, parintii datoreaza contributie lunara de intretinere, in conditiile stabilite de Codul familiei si in situatia in care minorii erau dati in plasament. De altfel, prin sentinta civila 5445/2000 ambii parinti au fost obligati la 200.000 lei lunar pentru cei doi minori.


- Nu s-a dovedit raportul de cauzalitate intre plata pensiei de intretinere si vanzarea apartamentului mamei sale sau afectarea starii de sanatate a reclamantului.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 434 din data 19.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Braila    Judecatoria Braila    Raspundere delictuala    Prejudiciu    Plasament    OUG 26/1997    Cerere de interventie    Minor    Contract de vanzare-cumparare    CEDO    Pensie de intretinere    Dreptul de acces la justitie    Dreptul la aparare    Revizuient    Statul Roman    Ministerul Finantelor    Revizuire    Despagubiri materiale    Despagubiri morale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN