Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Actiune in anulare a deciziei Consiliului de administratie. Admisibilitate

Actiune in anulare a deciziei Consiliului de administratie. Admisibilitate

  Publicat: 26 Oct 2012       4435 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Potrivit art.132 alin.2 din Legea nr.31/1990 pot fi atacate in justitie numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv, nu si hotararile consiliului de administratie, iar, potrivit art.132 alin. (4), membrii consiliului de administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Tribunalul Iasi, Sectia comerciala si contencios administrativ, investit prin declinare de competenta, prin sentinta nr.66 din 7 aprilie 2008, a admis cererea formulata de reclamantul C.M.V. in contradictoriu cu parata Cooperativa de Credit Z. Tg. Frumos si, in consecinta, a anulat Hotararea Consiliului de Administratie din 15 martie 2007 de revocare a reclamantului din functia de presedinte al consiliului, dispunand repunerea acestuia in situatia anterioara.

Instanta de fond a retinut in motivarea sentintei ca institutiile de credit, conform art.102 alin.(1) din OUG 99/2004, se constituie si functioneaza in conditiile prevazute de legislatia societatilor comerciale si, potrivit art.1401 alin.(3) din Legea nr.31/1990, daca presedintele a fost numit de Adunarea Generala, poate fi revocat de aceasta, asa incat revocarea reclamantului din functia de presedinte al Consiliului de administratie de acest consiliu este nelegala.

Curtea de Apei Iasi, Sectia comerciala, prin decizia nr.8 din 26 ianuarie 2009, a respins apelul declarat de parata impotriva sentintei pe care a mentinut-o ca legala si temeinica.

Drept urmare, a fost inlaturata critica paratei cu privire la nelegalitatea sentintei, sub aspectul nulitatii procesului-verbal nr.35 din 15 martie 2007, prin care reclamantul a fost revocat din functia de presedinte al Consiliului de administratie, precum si critica privind inadmisibilitatea cererii, retinand ca instanta a fost legal investita cu solutionarea actiunii de constatare a nulitatii hotararii Consiliului de administratie al Cooperativei de Credit Z. din 15 martie 2007.

Impotriva deciziei mentionate a declarat recurs parata Cooperativa de Credit Z. pentru motivele prevazute de art.304 pct.7,8 si 9 C. proc. civ., in a caror dezvoltare a aratat ca:

- reclamantul a fost ales de Adunarea Generala din 11 martie 2006 in calitate de administrator, iar nu in calitate de presedinte al consiliului de administratie, cum gresit se arata in decizia atacata;

- la aceeasi data, 11 martie 2006, consiliul de administratie si-a ales presedintele, iar in a 2-a sesiune a adunarii generale s-a luat act de alegerea facuta de consiliul de administratie;

- critica cu privire la inadmisibilitatea cererii a fost gresit inlaturata, intrucat dispozitia de repunere a reclamantului in functie, infrange vointa adunarii generale, acesta nemaiavand nici calitatea de administrator, conform hotararii adunarii generale din 13 aprilie 2007, care nu a fost contestata.

Recursul este fondat.

Reclamantul a investit instanta de fond cu o actiune in nulitatea hotararii consiliului de administratie prin care acesta a fost revocat din calitatea de presedinte al consiliului de administratie.

Potrivit art.132 alin.l din Legea nr.31/1990 pot fi atacate in justitie numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv, nu si hotararile consiliului de administratie, iar, potrivit art.132 alin. (4), membrii consiliului de administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.

In alta ordine de idei, in cauza, reclamantul a fost ales in calitate de presedinte al consiliului de administratie, nu de adunarea generala, cum gresit s-a retinut in hotararea atacata, ci de Consiliul de administratie, iar potrivit art.1401 alin.3 din Legea nr.31/1990 presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie, deci ad nutum.

In raport de prevederile legale mentionate actiunea reclamantului, de constatare a nulitatii hotararii consiliului de administratie din functia de administrator in care 1-a ales, este inadmisibila.

Solutia se impune cu atat mai mult cu cat calitatea de presedinte al Consiliului de administratie nu poate supravietui calitatii de administrator conform art.1401 alin.2, iar recurentul reclamant prin hotararea Adunarii Generale din 13 aprilie 2004 a pierdut aceasta calitate, situatie pe care acesta o confirma.

Drept urmare, decizia atacata, de confirmare a sentintei prin care s-a constatat nulitatea hotararii consiliului de administratie in speta, si s-a dispus repunerea reclamantului in situatia anterioara fiind nelegala in raport de prevederile art.304 pct.9 C. proc. civ., Inalta Curte a admis recursul declarat, a modificat decizia atacata, a admis apelul declarat impotriva sentintei pe care a schimbat-o in tot in sensul ca a respins actiunea .

In baza art.274 C. proc. civ. a fost obligat intimatul la 2.539,3 lei cheltuieli de judecata catre recurenta parata.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 542 din 11 februarie 2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apei Iasi    Tribunalul Iasi    Consiliu de administratie    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Tardivitatea modificarii cererii introductive. Distinctie neta cerere precizatoare - cerere modificatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I civila, pronuntata in Sedinta publica din 20 August 2015

Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr.447/2016 din 10.05.2016

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunilor disciplinare aplicate salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 466/2016 din data de 11.05.2016

Greva. Actiune in pretentii. Invocarea fortei majore
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4916 din 11 decembrie 2012

Acord de mediere. Somatie de plata
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi, Sectia comerciala si contencios administrativ, Incheierea nr. 6 din 25 martie 2011

Plata concediului de odihna, a diferentei de diurna si restituirea garantiei retinute de societate reprezentand contravaloarea a doua amenzi primite in calitate de conducator al autovehiculului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 324 din data 19.02.2010

Plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 202 din data 21.01.2011

Anularea partiala a deciziei de sanctionare disciplinara. Inlocuirea desfacererii contractului individual de munca cu sanctiunea reducerii salariului de baza cu 10% pe o perioada de o luna
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 324 din data 04.02.2011

Lipsa in gestiune. Incalcarea atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului. Contracte de imprumut intocmite fictiv
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 125 din data 14.01.2011