Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatare incasare spor de vechime in munca pentru calcul pensie

Constatare incasare spor de vechime in munca pentru calcul pensie

  Publicat: 26 Oct 2012       3826 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea formulata si inregistrata la Tribunalul Braila sub nr. 311/113/2.02.2009, reclamanta B.M. a chemat in judecata pe parata C.J.P. Braila pentru a se constata ca in perioada 1 aprilie 1992 – 1 februarie 1993 a incasat spor de vechime in munca de 20% si in perioada 1 februarie 1993 – 5 decembrie 1994 si 1 aprilie 1997 – 1 decembrie 1999 a incasat spor de vechime in munca de 25%.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dovada scrisa prin care
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Hotararea de constatare a acestui drept ii este necesara pentru a fi avuta in vedere lacalcularea pensiei.


Reclamanta a sustinut in actiune ca a fost angajata la SC R. SA Braila, societate care s-a desfiintat. Arhiva de personal a fost predata la C.J.P. Braila, dar pentru perioada aratata anterior, in arhiva societatii angajatoare nu exista date privind incasarea sporului de vechime.


Parata, prin intampinare a cerut sa se constate canu are calitate procesuala pasiva.


Ulterior, reclamanta si-a restrans actiunea, cerand sa se constate incasareasporului de vechimein perioada 1 aprilie 1992 - 31 ianuarie 1993 si 1 februarie 1993 - 5 decembrie 1994.


In cauza s-au administrat probe cu acte si martori .


Prin sentinta civila nr. 1038/21.12.2009 Tribunalul Braila a respins ca nefondataexceptia lipsei calitatii procesuale pasiveformulata de intimata C. J.P. Braila, a admis actiunea restransa formulata de contestatoarea B.M. si a constatat ca in perioada 1 aprilie 1992 - 31 ianuarie 1993 si 1 februarie 1993 - 5 decembrie 1994 contestatoarea a beneficiat de sporul de vechime prevazut de lege corespunzator vechimii efective in munca .


In motivare instanta retine urmatoarele:


Reclamanta a fost angajata cucontract individual de muncala SC R. SA Braila (societate care, anterior a purtat si alte denumiri).


In baza incheierii pronuntata de judecatorul delegat in dosarul nr. 5607/2001 al Tribunalului Braila s-a dispus inchiderea procedurii de faliment si radierea societatii comerciale R. SA Braila din evidenta O.R.C. Braila. Ca urmare, arhiva cu datele personale ale salariatilor a fost predata initial la SC C. SRL Braila, care la randul ei a predat-o ulterior C.J.P. Braila.


Din actele prezentate la dosar (copie de pe cartea de munca), coroborate cu declaratiile martorilor audiati, tribunalul a retinut ca reclamanta a incasat sporul de vechime in procentul prevazut de lege, dar el nu a fost evidentiat in cartea de munca, iar atestarea lui printr-o adeverinta din partea angajatorului nu mai este posibila, ca urmare a radierii din evidenta O.R.C., astfel cum s-a motivat anterior.


In temeiul art. 291 Codul muncii in referire la art. 111 Cod procedura civila, partea care are interes poate sa ceara instantei sa constate existenta sau inexistenta unui drept .


Avand in vedere situatia de fapt si de drept expusa, tribunalul a admis actiunea restransa si a constatat ca in perioada 1 aprilie 1992 - 31 ianuarie 1993 si 1 februarie 1993 - 5 decembrie 1994, reclamanta a incasat spor de vechime prevazut de lege, corespunzator vechimii in munca .


Cu privire la exceptia invocata de parata instanta a respins-o, intrucat, desi nu exista raporturi juridice intre reclamanta si C.J.P. Braila, hotararea urmeaza sa-i fie opozabila.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata C.J.P. Braila considerand-o nelegala si netemeinica.


In motivarea recursului se arata ca potrivit art. 14 dinDecretul nr. 92/1976nu se pot reconstitui salariile primite sau alte drepturi salariale ci doar perioada in care o persoana a desfasurat activitate in baza unui contract de munca .


Recalcularea se face prin determinarea punctajelor anuale unde se utilizeaza salariile brute sau nete si sporurile cu caracter permanent care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte.


In drepta invocat dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.


Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii instantei de fond ca fiind legala si temeinica.


Examinand hotararea recurata prin prisma criticilor formulate de recurenti cat si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept in conformitate cu dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila, curtea apreciaza ca recursul este nefondat pentruurmatoarele considerente:


In ceea ce priveste lipsa calitatii procesuale pasive apreciem ca solutia instantei de fond este legala si temeinica pentruurmatoarele considerente:


Astfel, in baza incheierii pronuntata de judecatorul delegat in dosarul nr. 5607/2001 al Tribunalului Braila s-a dispus inchiderea procedurii de faliment si radierea societatii comerciale R. SA Braila din evidenta O.R.C. Braila.


Arhiva cu datele personale ale salariatilor din cadrul SC R. SA Braila a fost predata initial la SC C. SRL Braila.


La data de 01.06.2006 SC C. SRL Braila a predat statele de plata ale salariatilor din cadrul SC R. SA Braila, C.J.P. Braila incheindu-se un proces-verbal de predare-primire (aspect recunoscut si de catre recurenta).


Sustinerea recurentului ca arhiva SC R. SA Braila nu se mai afla in posesia sa si a fost predata incepand cu data de 01.04.2008 la SC A. D. SRL punctul de lucru al acestuia nu este probata prin nici un mijloc de proba .


Ca urmare, calitatea procesuala pasiva este justificata de necesitatea ca hotararea sa fie opozabila si persoanei care detine arhiva si unde reclamanta si-a desfasurat activitatea .


Pe fondul cauzei, curtea apreciaza ca hotararea instantei de fond este data cu aplicarea si interpretarea corecta a legii.


Astfel, din copia carnetului de munca rezulta ca in perioada 01.04.1992 - 05.12.1994 reclamanta si-a desfasurat activitatea in cadrul R. SA Braila.


Din actele depuse la dosar (copie de pe carnetul de munca) coroborate cu declaratiile martorilor audiati de instanta de fond, rezulta ca intimata-reclamanta a incasat sporul de vechime in procentul prevazut de lege, iar atestarea lui printr-o adeverinta emisa de angajator nu mai este posibila, ca urmare a radierii SC R. SA Braila din evidenta O.R.C. Braila.


Prin dispozitiileO.U.G. nr. 4/2005s-a prevazut ponderea recalcularii sporurilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat .


In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. 23 si anexaO.U.G. nr. 4/2005, sporul de vechime in munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, a facut parte din baza de calcul a pensiilor se utilizeaza la determinarea punctajului mediu avand anual.


Este adevarat ca, potrivit legii, sporul de vechime utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel inregistrat in carnetul de munca sau dovedit cu adeverinte.


Insa, in speta, din probele administrate rezulta ca sporul de vechime in munca nu a fost evidentiat in carnetul de munca iar eliberarea unei asemenea adeverinte pe perioada solicitata nu a fost posibila datorita degradarii arhivei sau statele de plata fiind incomplete sau lipsa .


O atare situatie de fapt nu-i poate fi insa imputabila intimatei-reclamante iar mijloacele de proba converg asupra faptului ca a beneficiat de un atare spor de vechime pe intreaga perioada si nu doar fractionat, potrivit evidentelor.


Asa cum a retinut si prima instanta, calificarea juridica a actiunii este data de dispozitiile art. 111 Cod procedura civila, in scopul constatarii existentei unui drept salarial necesar in procesul de recalculare a pensiei din sistemul public.


In consecinta, in cauza dedusa judecatii nu devin aplicabile dispozitiile art. 14 dinDecretul nr. 92/1976care se refera strict la reconstituirea activitatii depusa pe baza unui contract de munca functie de meserie sau specialitate.


A considera ca intimata-reclamanta nu este indreptatita legal la recunoasterea dreptului sau ar insemna excluderea sa in mod nejustificat de la beneficiul legii, cu consecinta si asupra dreptului la un proces echitabil reglementat de art. 6 din C.E.D.O.


In concluzie, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, a fost respins ca nefondat recursul declarat de parata C.J.P. Braila.Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.293 din data 16.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Braila    OUG 4/2005    Contract individual de munca    CEDO    Dreptul la un proces echitabil    Salariu brut    Salariu net    Drepturi salariale    Decretul 92/1976    Faliment    Radiere societate    Societate comerciala    Carte de munca    Spor de vechime in munca    Exceptia lipsei calitatii procesual pasiva    Pensionar    Pensie    Angajat    Angajator    Salariu de baza    Salariat    Calitate procesual pasiva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN