Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de restituire in natura a imobilelor

Cerere de restituire in natura a imobilelor

  Publicat: 26 Oct 2012       1271 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Braila, petentii M.E.T. si Z.A. au contestat Dispozitia nr. 46280 din 19 octombrie 2004 emisa de Primaria municipiului Braila, prin care li s-au respins cererile de restituire in natura a imobilelor situate in Braila - 2 ochiuri magazie si 212 m.p. teren, si in Braila - 2 ochiuri magazie si 255 m.p. teren .

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.


Tribunalul Braila a admis contestatia si a obligat Institutia Primarului municipiului Braila sa emita Dispozitie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 10/2001 cu privire la notificarile nr. 196/2002 si nr. 195/2002, inregistrate sub nr. 12573/15.02.2002 si respectiv nr. 12572/15.02.2002 si fac obiectul dosarelor aflate pe rolul Comisiei Locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, formulate de notificatorii M.E.T.si Z.A., privind imobilele situate in municipiul Braila - 2 ochiuri de magazie si 212 m.p. teren si Braila - 2 ochiuri de magazie si 255 m.p. teren ce au apartinut autorului P.M., fosta P., care a dobandit imobilele notificate in baza actului de partaj voluntar inregistrat la Tribunalul Br.


A obligat pe reclamanti la plata diferentei de onorariu de expertiza in suma de 200 lei RON in contul Biroului local de expertize judiciare, tehnice si contabile de pe langa Tribunalul Braila, pentru expertul V.T.


A respins actiunea formulata de reclamantii M.E.T. si Z.A., in contradictoriu cu Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice Braila, pentru lipsa calitatii procesuale pasive.


Pentru a pronunta aceasta hotarare a retinut ca detinatorii actuali ai unei parti din imobil sunt persoane fizice si legea nu exonereaza institutia notificata de obligatia de a se pronunta printr-o dispozitie motivata asupra notificarilor.


Instanta nu se poate substitui institutiei notificate si nu poate stabili, in lipsa unei dispozitii, masurile reparatorii.


Impotriva acestei hotarari au formulat apel contestatorii M.E.T. si Z.A., considerand-o nelegala si netemeinica pentru urmatoarele considerente;


In mod gresit instanta a obligat Institutia Primarului Braila sa emita dispozitie in temeiul Legii nr. 10/2001 privind restituirea magaziilor situate in Braila.


In realitate o astfel de dispozitie chiar daca nu poarta acest nume a fost emisa de Primarie sub nr. 46280 din 19 octombrie 2004, prin care au fost solutionate notificarile nr. 195/2002 si 196/2002 in mod nefavorabil.


Au considerat ca instanta trebuia sa dispuna restituirea in natura a imobilului din str. Mare, constructie si teren in suprafata de 255 m.p. si sa dispuna plata despagubirilor pentru imobilul din str. Mare, in suprafata de 212 m.p. - constructie si teren, constructia fiind demolata si in prezent existand o constructie.


Intimata Institutia Primarului municipiului Braila a solicitat respingerea apelului intrucat raspunsul comunicat notificarilor prin adresa nr. 46280 din 19 octombrie 2004, nu constituie o dispozitie in sensul Legii nr. 10/2001, astfel ca nici pana la data pronuntarii sentintei civile, nu s-a pronuntat o dispozitie.


Verificand legalitatea si temeinicia hotararii apelate prin prisma motivelor de apel invocate Curtea a constatat apelul fondat, pentru urmatoarele considerente;


Potrivit dispozitiilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicata, in termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 23, unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in natura .


Prin adresa emisa intimata, analizand notificarile depuse in anul 2002, a comunicat reclamantilor ca in conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, urmeaza sa se adreseze instantei de judecata, intrucat unitatea detinatoare nu a fost identificata.


Potrivit dispozitiilor art. 28 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, in cazul in care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indreptatita poate chema in judecata statul, prin Ministerul Finantelor Publice in termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevazut la alin.1, daca nu a primit comunicarea din partea Primariei, sau de la data comunicarii, solicitand restituirea in natura sau, dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent in formele prevazute de lege.


Reclamantii considerandu-se persoane indreptatite la masuri reparatorii au urmat procedura prevazuta de legea nr. 10/2001, primind de la intimata adresa contestata.


Procedura solutionarii notificarii prevazuta de art. 21 din legea nr. 10/2001 are caracter necontencios, dar obligatoriu potrivit art. 109 alin. 2 cod procedura civila, insa nesolutionarea sau temporizarea solutionarii cererii, deschide celui vatamat accesul la jurisdictia civila pentru a fi finalizata.


Astfel, instanta de fond, in mod gresit nu a solutionat cauza pe fond dispunand reluarea procedurii administrative de verificare cu privire la imobilele notificate in conditiile in care Comisia instituita in aplicarea Legii nr. 10/2001 si-a exprimat optiunea.


Este adevarat ca instanta nu se poate substitui institutiei notificate, insa in speta de fata, unitatea notificata a dispus cu privire la notificari, ca urmare a verificarilor sale, iar instanta de judecata este obligata sa se pronunte cu privire la legalitatea si temeinicia masurilor dispuse conform art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001.


Fata de considerentele expuse mai sus Curtea a admis apelul si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond .

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 155 din data 21.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Braila    Legea 10/2001    Onorariu de expertiza    Statul Roman    Ministerul Finantelor Publice    Lipsa calitatii procesual pasive    Persoana fizica    Masuri reparatorii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN