Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Eliberare adeverinta cu privire la date referitoare la calitatea de salariat a fostilor angajati din societati desfiintate

Eliberare adeverinta cu privire la date referitoare la calitatea de salariat a fostilor angajati din societati desfiintate

  Publicat: 26 Oct 2012       2789 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 241/13.04.2010 pronuntata de catre Tribunalul Vrancea, a fost admisa exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive invocata de parata D.J.A.N. Vrancea.

Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


A fost admisa actiunea civila formulata de reclamantul I.I. impotriva paratelor C. J. P. si D.J.A.N. Vrancea, avand ca obiect ``obligatia de a face``.


A fost obligata parata C.J.P. sa elibereze reclamantului adeverinta solicitata.


A fost respinsa exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive invocata de parata C.J.P.


Impotriva acestei sentinte civile a declarat recurs parata C.J.P., considerand-o nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:


Prima instanta a ignorat apararile sale si probele administrate facand astfel o aplicare gresita a prevederilor O.U.G. nr. 39/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1996.


Prima instanta a dat o interpretare contrara dispozitiilor art. 16 din acest act normativ pronuntand astfel o hotarare nelegala intrucat nu mai are competenta legala pentru a elibera si certifica prin astfel de adeverinte extrase referitoare la stagii de cotizare in cazul desfiintarii unui creator de documente.


In consecinta, a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei recurate si, in rejudecare, respingerii actiuni ca nefondata.


In drept a intemeiat recursul pe dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila.


Prin decizia civila nr. 1021/01.09.2010, Curtea de Apel Galati a respins ca nefondat recursul avandu-se in vedere urmatoarele considerente.


In primul rand, nu este incident in cauza motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 8 Cod procedura civila, acesta referindu-se la interpretarea gresita a unui act juridic dedus judecatii, schimbarea naturii ori a intelesului lamurit si vadit neindoielnic al acestuia. Textul se refera la un act juridic in intelesul unui inscris si nu la un act juridic in intelesul unui act normativ, asa cum gresit interpreteaza recurenta.


In ceea ce priveste motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca nu poate fi retinut intrucat hotararea pronuntata este data cu aplicarea corecta a actelor normative raportat la situatia de fapt, instanta a argumentat solutia data si a aratat motivele pentru care nu a retinut apararea paratei recurente.


Relevant in cauza este raspunsul pe care recurenta parata l-a adresat reclamantului, inregistrat sub nr. 3084/09.02.2010 si depus la fila 3 din dosarul de fond, raspuns prin care aceasta comunica reclamantului faptul ca documentele solicitate de acesta se afla in posesia sa. Justificarea refuzului de a elibera documentele necesare doar prin faptul ca institutia recurenta nu mai are competenta legala de a elibera aceste documente, desi le detine, dovedeste reaua-credinta a acesteia.


Reclamantul s-a adresat inclusiv intimatei D.J.V.A.N. pentru obtinerea documentelor necesare calcularii drepturilor de pensie insa aceasta institutie se afla in imposibilitate de a le elibera pentru simplul fapt ca nu le detine.


Potrivit dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 16/1996, creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza si le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a implinit termenul prevazut la art. 13, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.


Intr-adevar, art. 18 alin. 1 din Legea nr. 16/1996 modificata prin O.U.G. nr. 39/2006 aprobata cu modificari prin Legea nr. 474/2006 prevede ca documentele cu valoare practica in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurari sociale ale cetatenilor vor fi preluate de directiile judetene ale Arhivelor Nationale insa, potrivit alineatului 2, aceste documente se preiau dupa infiintarea in cadrul directiilor a unor structuri specializate, cu asigurarea, in conditiile legii, a resurselor umane si logistico-financiare necesare.


De asemenea, alineatul 3 prevede ca documentele respective, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau in conditiile alineatului 2 pe baza de inventar si proces-verbal de predare-preluare.


Din lecturarea acestor texte legale, rezulta ca interpretarea corecta este in sensul ca urmeaza sa fie preluate documentele de catre intimata S.J.V. al Arhivelor Nationale doar in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute prin alineatele 2, 3, 4 ale art. 18, si nu cum gresit interpreteaza recurenta.


Pana la infiintarea structurilor specializate prevazute de lege, documentele se afla in continuare in posesia recurentei care are competenta legala si obligatia de a le elibera.


Fata de aceste considerente, nu pot fi retinute argumentele recurentei si, in consecinta se va respinge recursul ca nefondat in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1021 din data 01.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Obligatia de a face    Angajat    Angajator    Salariat    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Legea 474/2006    OUG 39/2006    Legea 16/1996    Drepturi de pensie    Persoana fizica    Persoana juridica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim