Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Acordare daune. Neindeplinire obligatii contractuale. Contract de asociere in participatiune

Acordare daune. Neindeplinire obligatii contractuale. Contract de asociere in participatiune

  Publicat: 30 Oct 2012       5570 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Prin actiunea inregistrata sub nr. 110/2006 la Curtea de Arbitraj a CCIA Galati, reclamanta SC „R.” SRL Galati a solicitat obligarea in solidar a paratilor H. C. si H. G. la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune, rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin contractul de asociere in participatiune.

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cauza de ineficacitate a actului juridic civil, constand in lipsirea actului juridic de orice efecte,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Despre acte juridice care nu mai au putere legala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sunt raporturi juridice care apar in cursul desfasurarii procesului penal si sunt reglementate de norme procesual penale.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acelasi lucru cu Despagubire.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


La data de 20.07.2005 a incheiat cu cei doi parati un contract de asociere in participatiune prin care au convenit ca acestia sa puna la dispozitie un spatiu situat in municipiul Galati, ce consta in acel moment intr-o baraca proprietatea celor doi parati, in timp ce reclamanta urma sa amenajeze, sa imbunatateasca spatiul respectiv contribuind cu materiale si manopera pentru ca acesta sa poata fi folosit pentru o activitate de alimentatie publica. Spatiul respectiv a fost amenajat corespunzator, iar partile urmau sa beneficieze de profit conform prevederilor contractuale.


Reclamanta a mai aratat ca, ulterior, in ceea ce o priveste, din anumite considerente, a inteles sa subinchirieze spatiul catre SC ``A. C.`` SRL Galati - aceasta din urma subrogandu-se in toate drepturile si obligatiile sale, ce rezultau din contractul de asociere in participatiune. La scurt timp, pe parcursul solutionarii de catre Judecatoria Galati a cererii de evacuare pe cale de ordonanta presedintiala a SC ``A. C.`` SRL Galati din imobilul respectiv - paratii au instrainat spatiul respectiv catre SC ``A. C.`` SRL Galati prin act de vanzare cumparare, spatiul fiind instrainat cu imbunatatirile aduse de reclamanta, imbunatatirile avand o valoare de 10.000 lei.


In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 969 din Codul civil si art. 250 si urm. din Codul comercial.


La termenul din 22.02.2007, paratii au depus intampinare si cerere reconventionala cu nerespectarea dispozitiilor 37-39 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj cu precizarea ca aceasta sa fie considerata nota de sustineri si intampinare.


Prin cererea reconventionala paratii au solicitat anularea contractului in participatiune, incheiat la data de 20.07.2005.


In motivarea cererii reconventionale, paratii au aratat ca, desi reclamanta incheiase cu ei un contract de asociere in participatiune, fara consimtamantul lor, la data de 23.01.2006, a inchiriat spatiul respectiv unei alte societati comerciale, ceea ce facea imposibila desfasurarea activitatii, respectiv derularea contractului de asociere in participatiune.


In subsidiar, in motivarea intampinarii prin care au solicitat respingerea actiunii au aratat ca reclamanta nu avea dreptul sa subinchirieze spatiul respectiv. De asemenea, paratii au mai aratat ca au fost nevoiti sa instraineze spatiul deoarece locatarii din vecinatatea spatiului au formulat plangeri la organele in drept .


S-a sustinut, de asemenea, ca reclamanta este culpabila de incalcarea contractului de asociere in participatiune, astfel incat nu datoreaza acesteia daune.


In cauza s-a efectuat o expertiza judiciara cu obiective formulate de ambele parti litigante.


Prin Hotararea nr. 110/2006, Curtea de Arbitraj a admis in parte actiunea reclamantei si a obligat paratii la plata sumei de 9917,09 lei cu titlu de daune si cheltuieli de judecata .


Pentru a pronunta aceasta hotarare Curtea de Arbitraj a retinut ca paratii si-au incalcat obligatia privind asocierea in participatiune pe termen de 5 ani cat si faptul ca spatiul in discutie a fost vandut cu imbunatatirile aduse de reclamanta, ceea ce i-a sporit valoarea.


Paratii au formulat actiune in anulare impotriva Hotararii nr.110/2006, actiune ce a fost inregistrata pe rolul tribunalului sub nr. 5400/121/2007.


Prin sentinta comerciala nr. 2106/28.09.2008, Tribunalul Galati a admis actiunea si a anulat Hotararea arbitrala nr. 110/2006, retinand ca aceasta a fost atacata dupa expirarea termenului prevazut de art. 3533 din Codul de procedura civila respectiv 5 luni de la constituirea arbitrajului. A mai retinut ca instanta de arbitraj nu s-a pronuntat asupra cererii reconventionale privind anularea contractului de asociere in participatiune.


Impotriva sentintei comerciale nr. 2106/2007 a declarat recurs reclamanta criticand-o ca fiind nelegala.


Curtea de Apel Galati, prin decizia comerciala nr. 110/18.06.2008 a casat sentinta recurata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.


Curtea a retinut ca dispozitiile art. 3533 din Codul de procedura civila nu poate fi interpretat decat prin raportare la dispozitiile aliniatului final al aceluiasi articol, in sensul ca trecerea timpului nu poate constitui un motiv de caducitate a arbitrajului, afara de cazul in care una din parti a notificat celelalte parti si tribunalul arbitral, pana la primul termen de infatisare, ca intelege sa invoce caducitatea.


In ceea ce priveste celalalt motiv de anulare intemeiat pe dispozitiile art. 364 lit. f din Codul de procedura civila, instanta a retinut ca acesta subzista, fiind corect analizat, actiunea in anulare fiind legala sub acest aspect, dar eliptica din perspectiva dispozitiilor art. 366 alin. 1 din Codul de procedura civila( Tribunalul a admis actiunea in anulare a hotararii arbitrale, fara a se pronunta si asupra fondului, in limitele conventiei arbitrale - n.s.).


In rejudecare actiunea in anulare a fost inregistrata sub nr. 4978/121/2008.


Prin sentinta civila nr. 2745/8.10.2008 pronuntata in cauza de Tribunalul Galati s-a admis actiunea in anulare si s-a dispus, pe cale de consecinta, anularea hotararii arbitrale nr. 110/2006 pronuntata de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.


Astfel, a fost admisa in parte actiunea reclamantei.


Paratii au fost obligati la plata catre reclamanta a sumei de 9917,09 lei cu titlu de daune si a sumei de 5117 lei reprezentand cheltuieli de judecata .


A fost admisa in parte si cererea reconventionala, fiind obligata reclamanta sa plateasca paratilor suma de 192,28 lei reprezentand participare la beneficiu .


Totodata, s-a respins capatul de cerere din cererea reconventionala privind constatarea nulitatii contractului de asociere in participatiune, ca nefondata.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:


Potrivit clauzelor contractului de asociere in participatiune, paratii s-au obligat sa puna la dispozitie spatiul comercial proprietatea lor, situat in Galati, str. M. I. nr. 44, in suprafata de 44 mp.


Reclamanta potrivit contractului s-a obligat sa execute lucrari de igienizare, sa aduca fondul de marfa, sa asigure desfasurarea activitatii de alimentatie publica, precum si sa doteze spatiul cu aparatura necesara desfasurarii activitatii si sa suporte cheltuielile generate de utilitati in vederea desfasurarii unei activitati cu specific de alimentatie publica.


In temeiul art. 4 din contract, reclamanta a efectuat cheltuieli in amenajarea spatiului respectiv. Asa cum s-a retinut in raportul de expertiza, reclamanta a evidentiat in contabilitate cheltuielile cu materiale si lucrari efectuate pentru intretinerea, repararea si modernizarea spatiului.


Cum reclamanta nu a facut dovada ca s-a inteles cu paratii sa procedeze la amenajarea spatiului anterior incheierii contractului, se poate lua in calcul doar valoarea lucrarilor efectuate dupa data incheierii lui, respectiv suma de 9917,09 lei.


Potrivit punctului de vedere al expertului, in evidenta contabila tinuta de reclamanta nu s-au inregistrat decat operatiuni care privesc asocierea paratilor in sensul ca, prin vanzarea facuta de parati, nu rezulta o alta configurare a spatiului ca urmare a imbunatatirilor realizate de reclamanta.


Cum contractul de asociere in participatie incheiat la data de 20.07.2005 intre partile litigante pe o perioada de 5 ani a incetat din vina paratilor prin instrainarea spatiului comercial, este evident ca din culpa acestora nu s-a mai derulat activitatea comerciala.


Cum reclamanta a subinchiriat in 23.01.2006 spatiul catre SC ``A. C.`` SRL Galati, careia i-a fost vandut spatiul chiar de catre parati, nu se poate retine ca din vina sa nu s-a putut derula activitatea de participatie, neexistand clauza care sa interzica subinchirierea.


In privinta cererii reconventionale sunt intemeiate pretentiile paratilor privind acordarea cotei de 1% din profit, dar nu poate fi primita solicitarea de constatare a nulitatii contractului.


Eroarea nu poate produce nulitate cand cade asupra persoanei cu care s-a contractat, afara numai cand considerarea persoanei in cauza este motivul determinant al incheierii conventiei.


De asemenea, eroarea nu poarta asupra identitatii cocontractantului, ci asupra calitatii de reprezentant legal a persoanei care a angajat paratii in raporturi juridice .


Or, persoanele care se angajeaza in relatii comerciale trebuie sa dea dovada de diligente sporite, paratii fiind in culpa in sensul ca se puteau interesa la ORC despre firma respectiva, avand posibilitatea sa afle ca numitul V. M. nu era administrator al SC ``R.`` SRL la data de 20.07.2005.


Impotriva susmentionatei sentinte, in termen legal, s-a declarat apel de catre paratii-reclamanti, care au criticat-o pe motive de nelegalitate si netemeinicie, sub urmatoarele aspecte:


Desi, prin cererea de arbitrare, reclamanta a solicitat obligarea in solidar a paratilor la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de daune, rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale, Tribunalul Galati a obligat paratii la suma de 9917,09 lei cu titlu de daune, reprezentand cheltuielile cu materiale si lucrari efectuate pentru intretinerea, repararea si modernizarea spatiului comercial.


Spatiul in litigiu a fost instrainat in aceeasi configuratie, asa cum l-au stapanit paratii si cum de altfel l-au cumparat, fiind in suprafata de 36,74 mp. construit din zidarie, acoperit cu placa din beton si format dintr-o sala propriu-zisa si un grup sanitar.


Culpa in nerespectarea dispozitiilor contractului nu apartine paratilor care au instrainat imobilul determinati fiind de conduita reclamantei.


La momentul vanzarii imobilul nu mai era demult in folosinta reclamantei. Aceasta a subinchiriat imobilul fara acordul scris al paratilor proprietari, iar motivarea instantei ca nu exista clauza contractuala in acest sens, contravine dispozitiilor legale in materia exercitarii dreptului de proprietate si anume ca dreptul de dispozitie este exercitat doar de proprietar si nu de alte persoane .


Cererea reconventionala a paratilor trebuia admisa deoarece angajarea societatii comerciale in contractul de asociere in participatiune a fost facuta printr-o persoana care nu era abilitata sa semneze in numele societatii, fiind incalcate dispozitiile art. 948 Cod civil privind capacitatea de a contracta.


Pentru motivele expuse mai sus, paratii au solicitat admiterea recursului, modificarea hotararii primei instante in sensul respingerii actiunii ca nefondata si a admiterii cererii reconventionale, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata .


Recursul de fata este nefondat, pentru cele ce se vor arata in continuare:


Examinand hotararea recurata prin prisma motivelor invocate de reclamanta dar si din oficiu, conform art. 3041 C. proc.civ., Curtea, o apreciaza ca fiind una legala si temeinica , a carei mentinere se impune cu prisosinta, criticile recurentei neconfirmandu-se.


Astfel, desi recurenta-reclamanta sustine ca instanta de fond ar fi dat altceva decat s-a cerut de catre reclamanta, se constata ca instanta de fond a confirmat, practic, sub aspectul cuantumului pretentiilor, solutia instantei arbitrale, solutie ce nu a fost criticata sub acest aspect prin actiunea in anulare.


In cererea de arbitrare, reclamanta a solicitat acordarea daunelor ``rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin contractul de asociere in participatiune`` dar cand expliciteaza, sub forma motivelor de fapt, aceasta cerere, specifica faptul ca : `` .. in virtutea acestei conventii, subscrisa a efectuat o serie de investitii care au transformat baraca existenta pe terenul Primariei intr-o cladire apta de a gazdui o activitate economica a€¦.``, pentru a conchide in sensul ca : ``consideram ca partea contractului de asociere in participatiune trebuie sa despagubeasca atat pentru lucrarile executate, cat si pentru cheltuielile ocazionate cu promovarea prezentei``.


Astfel, nu se regaseste in cererea de arbitrare vreo alta referire la despagubiri de alta natura si, prin urmare, nu se poate vorbi de vreo ipoteza de nelegalitate a solutiei instantei de fond, ipoteza care sa poata fi subsumata temeiului de reformare prevazut de art. 304 pct. 6 C. proc.civ. (``instanta a acordat mai mult decat s-a cerut, sau ceea ce nu s-a cerut``).


Al doilea motiv de recurs, privitor la nedovedirea imbunatatirilor pretins efectuate de catre parati, este, de asemenea, nefondat, deoarece s-a probat efectuarea de imbunatatiri la spatiul in litigiu; imbunatatirile avute in vedere de catre instanta fiind doar cele ulterioare datei perfectarii contractului de asociere in participatiune.


De altfel, chiar paratul H. C. a confirmat prin raspunsurile la interogatoriul propus de reclamanta ca ``imobilul era amenajat; in baza contractului reclamanta a realizat imbunatatiri`` - fapt ce corespunde clauzelor contractuale privitoare la aportul reclamantei, art. 7 impunandu-i acesteia efectuarea ``cheltuielilor ocazionate de igienizare, organizarea fluxului tehnologic a cosmetizarii spatiului``.


Asemenea imbunatatiri s-au regasit, cu siguranta in pretul de vanzare al spatiului, profitandu-le paratilor care nu puteau fi, insa, exonerati de obligatia de dezdaunare a reclamantei, cu atat mai mult cu cat suma acordata de instanta a fost cea calculata de expertiza instrumentata la instanta de arbitraj (fila 91 dosar arbitraj).


Conform contractului de asociere in participatiune, reclamanta a dobandit posesia si folosinta spatiului in litigiu cu obligatia de a efectua toate cheltuielile aferente, inclusiv procurarea fondului de marfa si de a imparti profitul cu reclamanta, paratii asumandu-si drept unica obligatie `` aducerea in folosinta a spatiului comercial``.


In conditiile in care, prin contractul de asociere nu i s-a interzis reclamantei ``subinchirierea spatiului`` un atare act nu este lovit de nulitate, mai ales ca nu poate fi considerat act de dispozitie ( astfel cum gresit a sustinut recurenta).


Buna-credinta a reclamantei rezulta si din aceea ca nu s-a erijat nici un moment in proprietarul spatiului, in contractul de subinchiriere specificandu-se faptul ca H.C. era proprietar al spatiului (art. 9.5 contract).


Desi contractul de asociere in participatiune nu incetase, paratii au procedat la randul lor, la scoaterea spatiului comercial din ecuatia afacerii demarate cu reclamanta, procedandu-se de aceasta data chiar la efectuarea unui act de dispozitie (instrainarea) incheiat cu aceeasi persoana juridica careia reclamanta ii subinchiriase spatiul.


In consecinta, nu poate fi primita nici critica recurentei referitoare la nerespectarea dispozitiilor contractuale de catre paratii-reclamanti prin ``instrainarea imobilului care nu le apartinea``.


Nici pozitia recurentei privitoare la nulitatea contractului de asociere in participatiune ( prin confirmarea pozitiei paratilor-reclamanti), din perspectiva nesocotirii dispozitiilor art. 948 lit. a Cod civil nu poate fi primita.


In virtutea respectivei dispozitii legale, este imperios necesar ca subiectele implicate in raporturi juridice civile sa aiba si capacitatea de a contracta, adica abilitatea de a incheia acte juridice.


In aceasta materie, regula este a capacitatii, incapacitatea fiind exceptionata, dispozitiile legale ce instituie astfel de exceptii fiind de stricta interpretare.


Exceptiile se refera, desigur, la persoanele fizice care pot fi minore, puse sub interdictie ori se afla in vreuna din situatiile calificate expres de legiuitor ``incapacitati speciale``.


Persoana juridica (constituita intotdeauna de catre persoane fizice avand capacitate de exercitiu) este prezumata a avea capacitate de a contracta pe toata durata fiintarii sale.


Ceea ce sustine recurenta tine de specificul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice, acela ca vointa subiectului colectiv de drept civil este, in fapt, vointa uneia sau a unor persoane din colectivul persoanei juridice, ceea ce in drept este cunoscut ca fiind institutia reprezentarii legale a persoanei juridice de catre organele sale de conducere .


Problema erorii asupra reprezentantului legal al reclamantei a fost corect transata de instanta de fond, neputand fi calificata drept o ``error in personam`` propriu-zisa de natura a atrage nulitatea relativa a actului.


Faptul ca adevaratul reprezentant legal al reclamantei a confirmat tacit actul la a carui incheiere nu a participat este in masura a inlatura anulabilitatea actului.


Avand in vedere ca nici o critica a recurentei (intemeiata in drept sau nu) nu este confirmata de verificarea operata de instanta de recurs, urmeaza a face aplicarea, in speta, dispozitiilor art. 312 alin.1 C. proc.civ. referitoare la respingerea recursului.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.265 din data 04.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Contract de asociere    Cerere de arbitrare    Participatiune    Persoana juridica    Persoana fizica    Drept civil    Error in personam    Nulitate relativa    Contract de asociere in participatiune    Curtea de Arbitraj    Contract in participatiune    Judecatoria Galati    Evacuare pe cale de ordonanta presedintiala    Evacuare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de asociere in participatiune. Interpretarea dispozitiilor contractuale. Modul de calcul al cuantumul penalitatilor de intarziere datorate ca urmare a intarzierii la plata sumei minime garantate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 125/20.03.2019

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019Articole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN

Impozite pentru asociatii si fundatii
Sursa: EuroAvocatura.ro