Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Administrator judiciar provizoriu. Procedura simplificata insolventa

Administrator judiciar provizoriu. Procedura simplificata insolventa

  Publicat: 31 Oct 2012       2057 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Prin sentinta comerciala nr. 113/12.02.2009 Tribunalul Vrancea, sectia comerciala,contencios administrativ si fiscal a admis cererea formulata de creditoarea D.G.F.P. Vrancea si a dispus inceperea procedurii simplificate a debitoarei S.C. „K. T.” SRL; a numit administrator judiciar pe „M. R. L.” Iasi I.P.U.R.L. cu atributiile prevazute de art.25 din Legea nr. 85/2006, cu o retributie neta lunara de 800 lei si un onorariu de succes de 6% din sumele atrase la masa credala.
Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca creditoarea D.G.F.P. Vrancea are o creanta in suma de 30.651 lei, care este certa lichida si exigibila si ca sunt intrunite conditiile legale pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei S.C. „K.T” S.R.L. , care nu a contestat starea de insolventa.

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-a mai retinut ca creditoarea nu a depus la dosar vreun inscris prin care sa opteze pentru un anumit practician, urmand ca desemnarea lichidatorului sa se faca dintre practicienii care au depus oferta la dosar.
Impotriva mentionatei hotarari, in termen legal, creditoarea D.G.F.P. Vrancea a declarat recurs, invocand, in esenta, ca prin cererea introductiva, creditorul fiscal a propus desemnarea ca lichidator judiciar a practicianului in insolventa ``K`` I.P.U.R.L. Focsani si stabilirea unui onorariu fix de 3000 de lei pentru intreaga procedura si un onorariu procentual de 6% din sumele atrase la masa credala.
Procedand la desemnarea unui alt practician, judecatorul sindic, a incalcat grav dispozitiile art. 11 lit. c din Legea nr. 85/2006 care prevede in mod expres ca in vederea desemnarii lichidatorului provizoriu, judecatorul va avea in vedere cererea depusa in acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii si doar in situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui lichidator, numirea se va face de catre judecatorul sindic din randul practicienilor care au depus oferte in dosarul cauzei.
A mai aratat recurenta ca prin hotararea atacata instanta de fond a desemnat in mod definitiv lichidatorul care va administra procedura de lichidare, nesocotind astfel atributiile Adunarii Creditorilor in confirmarea lichidatorului provizoriu desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.
Judecatorul sindic a nesocotit si disp. art. 19 alin. 2 din legea insolventei prin aceea ca a stabilit prin sentinta recurata o retributie de 800 lei net lunar si un onorariu de succes de 6% din sumele atrase la masa credala, dar fara a mentiona ca acest onorariu se va suporta din fondul de lichidare, daca nu este confirmat de Adunarea Creditorilor.
Pentru motivele expuse in mod succint mai sus, recurenta a solicitat modificarea in parte a sentintei recurate, in sensul desemnarii in calitate de lichidator provizoriu a practicianului in insolventa ``K`` I.P.U.R.L. Focsani, cu un onorariu global de 3000 lei si un onorariu de succes de 6% .
Recursul nu este fondat;
Verificand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, Curtea constata ca prima instanta a procedat la numirea lichidatorului judiciar cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 si ca a pronuntat o hotarare temeinica si legala care va fi mentinuta.
In temeiul dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic are obligatia desemnarii motivate, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferte de serviciu in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor. Ulterior, conform art. 17 alin. 1 lit. b din aceeasi lege la propunerea comitetului creditorilor administratorul sau lichidatorul judiciar poate fi confirmat sau inlocuit in cadrul adunarii creditorilor convocata in acest scop. In acest sens sunt si dispozitiile art. 19 alin. 2 din legea mentionata mai sus, potrivit carora, la recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator sau lichidator, stabilindu-i si remuneratia.
Potrivit alineatului introdus la art. 19 din Legea 85/2006 prin O.U.G. nr. 173/2008, creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sa confirme administratorul provizoriu sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.
Faptul ca judecatorul sindic nu a specificat in dispozitivul sentintei recurate imprejurarea ca administratorul desemnat este provizoriu nu este in masura sa impieteze asupra exercitarii de catre creditorul majoritar a prerogativei acordate de lege in privinta deciziei unilaterale de schimbarea a administratorului judiciar si de stabilire a remuneratiei acestuia.
In privinta remuneratiei, Curtea apreciaza ca nu se poate efectua o comparatie intre remuneratia dorita de creditoare recurenta si cea stabilita pentru administratorul ales de judecatorul sindic, de vreme ce, nu se cunoaste, ab initio, durata efectiva a procedurii. Astfel, in conditiile unei temporizari a procedurii de lichidare ar fi mai
dezavantajoasa pentru creditori remuneratia de 800 lei lunar decat cea globala de 300 lei.
Nu poate fi primita nici critica recurentei referitoare la nespecificarea de catre judecatorului fondului a sursei pentru retributia administratorului judiciar, acoperirea onorariului acestuia neputandu-se face decat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Astfel, prin art. 4 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 se stabileste expres ca toate cheltuielile aferente proceduriia€¦vor fi suportate din averea debitorului.
Numai in eventualitatea lipsei disponibilitatilor banesti in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidarea€¦( alin. 4).
Asadar, plata din fondul de lichidare este subsidiara si nu poate fi dispusa de judecatorul sindic din faza deschiderii procedurii cand nu se poate anticipa situatia patrimoniului debitoarei.
In considerarea celor mai sus expuse, Curtea constata ca, dand o dezlegare corecta cauzei deduse judecatii, instanta de fond a pronuntat o hotarare legala si temeinica si, in temeiul disp. art. 312 alin. 1 teza II C.proc. civ., va respinge recursul creditoarei DGFP Vrancea , ca nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 284 din data 13.05.2009)


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Vrancea    Administrator judiciar    OUG 173/2008    Creditor    Debitor    Legea 85/2006    Insolventa    Lichidator provizoriu    Masa credala    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichidaComentează: Administrator judiciar provizoriu. Procedura simplificata insolventa
Alte Speţe

RIL privind acordarea indemnizatiei de instalare prevazuta de art. 26 alin. (4) din OUG nr. 27/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 24/2018

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Clauza compromisorie alternativa. Determinarea instantei competente material sa solutioneze cauza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 318 din 11 februarie 2016

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016

Lipsa motivarii hotararii instantei de apel. Recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1225 din 28 iunie 2016

Lipsa motivarii hotararii instantei de apel. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1225 din 28 iunie 2016Articole Juridice

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN