Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Administrator judiciar provizoriu. Procedura simplificata insolventa

Administrator judiciar provizoriu. Procedura simplificata insolventa

  Publicat: 31 Oct 2012       2398 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Prin sentinta comerciala nr. 113/12.02.2009 Tribunalul Vrancea, sectia comerciala,contencios administrativ si fiscal a admis cererea formulata de creditoarea D.G.F.P. Vrancea si a dispus inceperea procedurii simplificate a debitoarei S.C. „K. T.” SRL; a numit administrator judiciar pe „M. R. L.” Iasi I.P.U.R.L. cu atributiile prevazute de art.25 din Legea nr. 85/2006, cu o retributie neta lunara de 800 lei si un onorariu de succes de 6% din sumele atrase la masa credala.
Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca creditoarea D.G.F.P. Vrancea are o creanta in suma de 30.651 lei, care este certa lichida si exigibila si ca sunt intrunite conditiile legale pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei S.C. „K.T” S.R.L. , care nu a contestat starea de insolventa.

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-a mai retinut ca creditoarea nu a depus la dosar vreun inscris prin care sa opteze pentru un anumit practician, urmand ca desemnarea lichidatorului sa se faca dintre practicienii care au depus oferta la dosar.
Impotriva mentionatei hotarari, in termen legal, creditoarea D.G.F.P. Vrancea a declarat recurs, invocand, in esenta, ca prin cererea introductiva, creditorul fiscal a propus desemnarea ca lichidator judiciar a practicianului in insolventa ``K`` I.P.U.R.L. Focsani si stabilirea unui onorariu fix de 3000 de lei pentru intreaga procedura si un onorariu procentual de 6% din sumele atrase la masa credala.
Procedand la desemnarea unui alt practician, judecatorul sindic, a incalcat grav dispozitiile art. 11 lit. c din Legea nr. 85/2006 care prevede in mod expres ca in vederea desemnarii lichidatorului provizoriu, judecatorul va avea in vedere cererea depusa in acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii si doar in situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui lichidator, numirea se va face de catre judecatorul sindic din randul practicienilor care au depus oferte in dosarul cauzei.
A mai aratat recurenta ca prin hotararea atacata instanta de fond a desemnat in mod definitiv lichidatorul care va administra procedura de lichidare, nesocotind astfel atributiile Adunarii Creditorilor in confirmarea lichidatorului provizoriu desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.
Judecatorul sindic a nesocotit si disp. art. 19 alin. 2 din legea insolventei prin aceea ca a stabilit prin sentinta recurata o retributie de 800 lei net lunar si un onorariu de succes de 6% din sumele atrase la masa credala, dar fara a mentiona ca acest onorariu se va suporta din fondul de lichidare, daca nu este confirmat de Adunarea Creditorilor.
Pentru motivele expuse in mod succint mai sus, recurenta a solicitat modificarea in parte a sentintei recurate, in sensul desemnarii in calitate de lichidator provizoriu a practicianului in insolventa ``K`` I.P.U.R.L. Focsani, cu un onorariu global de 3000 lei si un onorariu de succes de 6% .
Recursul nu este fondat;
Verificand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, Curtea constata ca prima instanta a procedat la numirea lichidatorului judiciar cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 si ca a pronuntat o hotarare temeinica si legala care va fi mentinuta.
In temeiul dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic are obligatia desemnarii motivate, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferte de serviciu in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor. Ulterior, conform art. 17 alin. 1 lit. b din aceeasi lege la propunerea comitetului creditorilor administratorul sau lichidatorul judiciar poate fi confirmat sau inlocuit in cadrul adunarii creditorilor convocata in acest scop. In acest sens sunt si dispozitiile art. 19 alin. 2 din legea mentionata mai sus, potrivit carora, la recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator sau lichidator, stabilindu-i si remuneratia.
Potrivit alineatului introdus la art. 19 din Legea 85/2006 prin O.U.G. nr. 173/2008, creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sa confirme administratorul provizoriu sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.
Faptul ca judecatorul sindic nu a specificat in dispozitivul sentintei recurate imprejurarea ca administratorul desemnat este provizoriu nu este in masura sa impieteze asupra exercitarii de catre creditorul majoritar a prerogativei acordate de lege in privinta deciziei unilaterale de schimbarea a administratorului judiciar si de stabilire a remuneratiei acestuia.
In privinta remuneratiei, Curtea apreciaza ca nu se poate efectua o comparatie intre remuneratia dorita de creditoare recurenta si cea stabilita pentru administratorul ales de judecatorul sindic, de vreme ce, nu se cunoaste, ab initio, durata efectiva a procedurii. Astfel, in conditiile unei temporizari a procedurii de lichidare ar fi mai
dezavantajoasa pentru creditori remuneratia de 800 lei lunar decat cea globala de 300 lei.
Nu poate fi primita nici critica recurentei referitoare la nespecificarea de catre judecatorului fondului a sursei pentru retributia administratorului judiciar, acoperirea onorariului acestuia neputandu-se face decat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Astfel, prin art. 4 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 se stabileste expres ca toate cheltuielile aferente proceduriia€¦vor fi suportate din averea debitorului.
Numai in eventualitatea lipsei disponibilitatilor banesti in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidarea€¦( alin. 4).
Asadar, plata din fondul de lichidare este subsidiara si nu poate fi dispusa de judecatorul sindic din faza deschiderii procedurii cand nu se poate anticipa situatia patrimoniului debitoarei.
In considerarea celor mai sus expuse, Curtea constata ca, dand o dezlegare corecta cauzei deduse judecatii, instanta de fond a pronuntat o hotarare legala si temeinica si, in temeiul disp. art. 312 alin. 1 teza II C.proc. civ., va respinge recursul creditoarei DGFP Vrancea , ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 284 din data 13.05.2009)


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Vrancea    Administrator judiciar    OUG 173/2008    Creditor    Debitor    Legea 85/2006    Insolventa    Lichidator provizoriu    Masa credala    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichida
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim