Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Daune cominatorii. Restituire in natura teren

Daune cominatorii. Restituire in natura teren

  Publicat: 31 Oct 2012       2889 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Prin actiunea inregistrata sub nr.805/2005, reclamanta C.A. a chemat in judecata paratul Primarul Municipiul Galati, solicitand sa fie obligat sa emita, sub sanctiunea platii de daune cominatorii de cate 300.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, o dispozitie de restituire in natura a terenului in suprafata de 419,82 mp situat in Galati, str. Bucurestii Noi nr.166 si de acordare de despagubiri pentru constructia existenta pe acesta.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca, in calitate de mostenitoare a numitului U.D. a notificat in termen legal paratul solicitand restituirea in natura a imobilului care a fost expropriat in baza Decretului nr.679/1963.
Paratul i-a comunicat oferta de plata echivalenta a sumei de 112.042.002 lei, care reprezenta valoarea suprafetei de 164,445 m.p.
Reclamanta a considerat inacceptabila oferta, apreciind ca se impune restituirea in natura a terenului, de vreme ce acesta nu a fost folosit in scopul pentru care s-a dispus exproprierea si acordarea de despagubiri pentru constructia care nu mai exista in prezent.
Prin sentinta civila nr.714 din 08.06.2006 Tribunalul Galati a admis contestatia, a anulat dispozitia nr.1565/SR din 14.04.2005 emisa de Primarul Municipiului Galati si a obligat paratul sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor documentatia privind imobilul, in vederea emiterii dispozitiei referitoare la acordarea titlurilor de despagubire .
Prima instanta, pentru a da aceasta solutie, a retinut ca terenul in litigiu este afectat de constructii, astfel incat, in conformitate cu dispozitiile art.11 din Legea nr.10/2001, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent pentru intregul imobil.
Curtea de Apel Galati, prin decizia civila nr.220/A din 21 mai 2007 a admis apelul, a schimbat in tot sentinta in sensul ca a admis contestatia, a dispus anularea dispozitiei nr.1565/SR din 14.04.2005 emisa de Primarul Municipiului Galati.
S-a dispus restituirea in natura catre reclamanta a suprafetei de 419,82 mp. teren situat in Galati, pe fosta strada B.N. nr.166, actualmente in cartierul T, identificat intre punctele A B C D pe schita anexa la raportul de expertiza efectuat de expert I.H., ce face parte integranta din aceasta hotarare .
A constatat ca reclamanta are dreptul la masuri reparatorii in echivalent, in cuantum de 11.700 lei pentru constructiile aflate pe teren si care au fost demolate, conform raportului de expertiza tehnica intocmit de expert Cocos Eduard Tudorel.
A obligat reclamanta sa ramburseze despagubirea in cuantum de 944,59 lei primita la momentul exproprierii, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare la momentul executarii hotararii.
Curtea de Apel a apreciat ca solutia instantei de fond este nelegala, ea bazandu-se exclusiv pe o proba incompleta, concluziile raportului de expertiza fiind preluate automat fara a se observa, de exemplu, ca planul de situatie intocmit ca anexa la raport nu ofera nici un fel de detaliu cu privire la pozitionarea imobilului in litigiu in raport cu constructiile invecinate si nici cu privire la constructiile si celelalte utilitati de care terenul ar fi afectat.
S-a retinut ca instanta de fond nu a dat dovada de rol activ si nu a insistat in dezlegarea pricinii sub toate aspectele, luand in considerare o proba incompleta si total neconcludenta cauzei.
Instanta de apel a considerat necesara completarea in apel a probatoriilor cu o noua expertiza topometrica, care sa stabileasca situatia exacta a terenului.
Fata de concluziile raportului de expertiza, lucrare necontestata de nici una din parti, instanta a retinut ca terenul revendicat de reclamanta poate fi restituit in natura, in conditiile art.10 alin.1 din Legea nr.10/2001.
Referitor la constructia ce a apartinut autorului reclamantei, demolata la momentul exproprierii, instanta a constatat ca reclamanta are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent, in cuantum de 11.700 lei, potrivit art.10 pct.8 din Legea nr.10/2001, in raport cu concluziile raportului de expertiza intocmit la fond de expertul C.E.T.
Cum autorul reclamantei a beneficiat la momentul exproprierii de o despagubire in cuantum de 944,59 lei, in temeiul art.11 pct.2 din aceeasi lege, reclamanta a fost obligata la restituirea acesteia, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare la momentul executarii hotararii.
Prin decizia civila nr.2242/2008 Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a admis recursul, s-a casat decizia recurata si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceiasi instanta.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele :
Curtea de Apel a apreciat ca fiind necesara completarea in apel a probatoriilor cu o noua expertiza topometrica, care sa stabileasca situatia exacta a terenului in litigiu.
Aceasta expertiza a fost efectuata de expertul H.I. si a fost insusita de instanta, care si-a bazat solutia pe aceasta.
Solutia instantei de apel este gresita, ea intemeindu-se pe o expertiza superficiala, care nu formuleaza nici o concluzie clara, afirmandu-se doar ca terenul poate fi restituit in natura reclamantei.
Sustinerile din acest raport de expertiza sunt in totala contradictie cu cele ale expertizei efectuate la prima instanta, iar curtea de apel nu si-a exercitat rolul activ si nu a lamurit diferentele dintre acestea.
In mod evident, situatia de fapt nu este pe deplin lamurita; in timp ce parata sustine ca pe terenul in litigiu s-au construit blocuri si s-au efectuat lucrari de sistematizare, depunand acte in acest sens, Planul Urbanistic Zonal, HG nr.562/2002 etc, expertul H.I. arata ca pe fostul amplasament exista 9 garaje, iar de aici concluzioneaza ca terenul poate fi restituit in natura reclamantei.
In rejudecarea cauzei dupa casare, instanta conform indrumarilor din recurs a dispus efectuarea unei expertize topometrice avand ca obiectiv stabilirea amplasamentului terenului solicitat de contestatoare in functie de actul sau de proprietate din 1943 si extrasul din planul urbanistic zonal. Dupa stabilirea acestui amplasament, Primaria a sustinut ca la deplasarea la fata locului ca pe teren exista stalpi de iluminat public precum si capace de vizita apartinand Societatii Apa-Canal. A depus la dosar o plansa fotografica, precum si relatii de la Apa Canal, precum si de la Electrica SA - Sucursala de Distributie Galati.
Prin decizia civila nr. 321/A a Curtii de Apel Galati s-a admis apelul declarat de reclamanta, s-a schimbat in parte sentinta civila nr. 741/2006 a Judecatoriei Galati in sensul ca s-a admis in parte actiunea si s-a dispus anularea partiala a dispozitiei, stabilindu-se valoarea echivalenta a imobilului imposibil de restituit in natura de 292.382.546 lei in loc de 112.042.002 lei.
In motivarea deciziei instanta a retinut ca terenul este afectat de amenajari subterane care fac imposibila restituirea sa in natura .
Expertul topometric, in baza planului releveu al imobilului, realizat in anul 1978, precum si a planului de zona privind proiectul de sistematizare si construire a cartierului Tiglina II, a stabilit vechiul amplasament al imobilului. Terenul a fost identificat in zona blocului B.3, in cartierul Tiglina II, intr-o zona ocupata de garaje (f.33-36 dosar apel). Amplasamentul este asemanator cu acela identificat de expertul I.H. in dosarul de apel 3682/44/2006.
In cauza s-au efectuat 3 expertize topometrice : 2 in apel si una la fond, aceasta din urma neputand fi luate in considerare deoarece expertul a identificat terenul doar in baza indicatiilor reclamantei si nu in baza planurilor releveu pe care apelanta nu le obtinuse de la Arhivele Nationale la acel moment (f.126-129 dosar fond).
Terenul asa cum a fost el identificat de expertul B.E. este ocupat de un numar de 9 garaje, alei betonate de acces la garaje si o suprafata de 20 m., hasurate cu rosu in schita anexa ce reprezinta teren aferent parcare si alee acces bloc B.3.
In principiu, garajele sunt constructii provizorii, usor demontabile care nu ar impiedica restituirea in natura a terenului (art.10 alin.3 din Legea nr.10/2001). Insa din plansa fotografica depusa de primarie (f.54) si din situatia retelelor de apa si canalizare furnizata de Apa Canal Galati (f.69-70) se observa ca pe terenul identificat de expert este situata reteaua de canalizare, precum si o gura de scurgere, iar alte doua sunt amplasate in imediata apropiere, fara respectarea distantei de protectie de 5 m. de o parte si de alta a conductelor.
Potrivit art.10 pct.3 din H. 250/2007 este obligatorie verificarea destinatiei actuale a terenului si a suprafetei acestuia, pentru a nu afecta caile de acces (existenta pe terenul respectiv a unor strazi, trotuare, parcari amenajate) precum si existenta si utilizarea unor amenajari subterane: conducte de alimentare cu apa, gaze, petrol, electricitate si altele.
In speta, desi experta a refuzat sa figureze in expertiza traseul retelelor edilitare, actele emise de Apa-Canal Galati probeaza faptul ca terenul este afectat de amenajari subterane care impiedica restituirea sa in natura .
Instanta a apreciat insa ca apelul este fondat doar sub aspectul intinderii suprafetei preluate.
Motivele de apel vizau restituirea in natura a intregii suprafete de 419,82 mp expropriata in temeiul Decretului nr.679/1963 de la autorul reclamantei U.D. Este adevarat ca aceasta restituire in natura nu e posibila din motivele aratate anterior, dar aceasta nu inseamna ca reclamanta sa nu primeasca nici macar despagubiri pentru intreaga suprafata preluata. Ori din dispozitia 1565/2005 (f.69 dosar 3682/44/2006) rezulta ca i s-a recunoscut dreptul doar pentru 165,445 mp. (f.28, f.34, f.35 dosar fond). Din motivele de apel rezulta clar ca a contestat si intinderea suprafetei preluate, care este de 419,82 m.p.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 321 din data 13.11.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Mostenire    Mostenitor    Decretul 679/1963    Tribunalul Galati    Daune cominatorii    Legea 10/2001    Expertiza topometrica    Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu