Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de revizuire. Exceptia inadmisibilitatii

Cerere de revizuire. Exceptia inadmisibilitatii

  Publicat: 31 Oct 2012       5018 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea formulata M.S. a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 103/R/10.02.2009 a C.A. Gl, in baza art. 322 pct. 4 cod procedura civila.

Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen.,partea speciala, activitatea procedurala prin care urmarirea penala este intrerupta,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei, alcatuind continutul cap. II, t. VI, art. 260, C. pen., partea speciala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii revizuienta a sustinut ca prin decizia civila nr.103/R din 10 februarie 2009, C.A. Gl., nu a tinut seama de faptul ca martorul R.E.D. a dat o declaratie mincinoasa, prin care a aratat ca a asistat la o discutie telefonica dintre parat si reclamanta, ocazie cu care a auzit-o pe reclamanta ca a cerut ca pret, suma de 30.000 dolari USD.
In urma plangerii formulate impotriva acestui martor, Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, a emis Ordonanta din 17 noiembrie 2008, in care s-a retinut savarsirea de catre acesta a marturiei mincinoase, fapta prevazuta de art.260 alin.1 cod penal.
A mai aratat revizuienta ca desi s-a depus aceasta ordonanta la dosarul de recurs, C.A.GL., nu a luat-o in considerare, respingand recursul.
Pe parcursul solutionarii cererii de revizuire, revizuienta prin procuristul O.S. a depus adresa nr.1762/P/2009 a Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, din care rezulta ca la data de 7 august 2009 s-a formulat plangere penala impotriva numitului P. T. care a fost inaintata I.P.J. Vrancea, pentru a se efectua cercetari sub aspectul comiterii infractiunii prevazute de art.25 raportat la art.260 cod penal.
A mai depus si adresa nr.1/147/2009 emisa de Inspectoratul Judetean de politie Vrancea, din care rezulta ca plangerea respectiva a fost inregistrata sub nr.6929/2009 si se afla in curs de solutionare.
In raport de aceste adrese, revizuienta a solicitat suspendarea judecatii, conform art.244 pct.2 cod procedura civila.
Avand in vedere continutul celor 2 adrese cat si dispozitiile art.244 pct.2 cod procedura civila potrivit caruia se poate dispune suspendarea judecatii cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza a se da, Curtea, a constatat ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile cerute de acest text si a respins cererea de suspendare.
Intimatii P. T. si P. I. prin aparatorul ales, au solicitat respingerea revizuirii ca inadmisibila deoarece nu exista o hotarare judecatoreasca de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa iar motivele din cererea de revizuire nu se inscrie in nici unul din textele speciale ale revizuirii.
Exceptia inadmisibilitatii revizuirii este n e f o n d a t a.
Potrivit art.322 pct.4 cod procedura civila, revizuirea unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul se poate cere, daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii ori daca un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta in acea cauza.
Curtea a apreciat ca lipsa unei hotarari judecatoresti de condamnare nu vizeaza admisibilitatea cererii de revizuire, asa cum sustin intimatii ci vizeaza fondul cauzei.
Ca o astfel de cerere de revizuire in conditiile lipsei unei hotarari de condamnare este admisibila reiese si din interpretarea continutului art.324 pct.3 teza 2 cod procedura civila care stabileste ca in lipsa unei astfel de hotarari, termenul de revizuire curge de la data cand partea a luat cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora.
In speta, prin Ordonanta nr.1166/P/17.11.2008 a Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala pentru infractiunea prevazute de art.260 alin.1 cod penal a invinuitului R. E. D. si aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ in suma de 1500 lei, conform art.11 pct.1 lit. b si art.10 lit. b cod procedura penala in referire la art.18 1 cod penal.
Respingerea exceptiei inadmisibilitatii revizuirii se bazeaza si pe decizia Curtii Constitutionale nr.66/31 CM 2008, care a constatat ca dispozitiile art. 322 pct. 4 cod procedura civila (in forma actuala prin care s-a inlaturat posibilitatea stabilirii savarsirii infractiunilor de catre instanta de revizuire) contravin normelor si principiilor prevazute de art. 1 alin.3, art.21 si respectiv art. 24 din Constitutia Romaniei.
Revizuirea este o cale extraordinara de atac procedural pentru inlaturarea erorilor de fapt care ar putea fi cuprinse in hotararile definitive si irevocabile.
Ca atare, dreptul la un proces echitabil prevazut de art. 21 din Constitutia Romaniei si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru Apararea Drepturilor si Libertatilor fundamentale, impun admisibilitatea unei astfel de cereri si in lipsa unei hotarari judecatoresti de condamnare.
Cererea de revizuire insa este n e f o n d a t a.
Este adevarat ca prin Ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, indicata mai sus s-a constatat ca martorul a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa prin aceea ca a declarat in fata instantei civile ca a asistat la o discutie telefonica intre P. T. si M. S. cu privire la stabilirea pretului de vanzare a apartamentului in litigiu, acesta fiind de 30.000 dolari USD, desi in realitate nu participase la aceasta discutie telefonica aspectele fiind cunoscute din relatarile familiei.
Daca pentru existenta infractiunii de marturie mincinoasa este suficient sa se constate ca a fost alterat adevarul prin afirmatii mincinoase, in schimb, pentru ca marturia mincinoasa sa poata constitui temei pentru revizuirea unei hotarari definitive si irevocabile trebuie sa se constate ca acea marturie mincinoasa a servit la pronuntarea hotararii, ca in considerentele hotararii ea a constituit una din probele care au format convingerea instantei.
Ori, din analiza deciziei de recurs nr.103/R din 10 februarie 2009 a Curtii de Apel Galati, rezulta ca instanta nu a retinut declaratia martorului si nici nu a facut vorbire de aceasta.
In considerentele deciziei de recurs s-a mentionat ca intre parti a intervenit o conventie de vanzare cumparare a apartamentului in litigiu, ca desi paratii au preluat bunul inca din anul 2001 iar reclamanta a primit suma de 9000 dolari USD, cu titlu de parte din pret, partile nu au stabilit in mod concret care este valoarea apartamentului.
S-a mai retinut ca prin expertiza efectuata in apel s-a determinat pretul apartamentului la momentul incheierii conventiei, ca fiind de 83.997 lei si ca recurenta nu a contestat aceasta valoare si nici nu a solicitat sa se determine pretul la momentul perfectarii actului.
Asadar, declaratia martorului R.E.D. nu a stat la baza solutiei data de instanta de recurs.
Mai mult decat atat, ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, care a constituit obiectul prezentei revizuiri a fost depusa si in dosarul de recurs.
Avand in vedere ca in cadrul solutionarii revizuirii se analizeaza aspecte de fapt necunoscute si care nu au putut fi luate in considerare la pronuntarea hotararii a carei revizuire se cere (ceea ce nu este in cazul de fata) cat si faptul ca declaratia martorului nu a stat la baza formarii convingerii instantei de recurs in pronuntarea solutiei, Curtea, urmeaza a respinge cererea de revizuire ca nefondata.




Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.491 din data 28.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea    Inspectoratul Judetean de politie Vrancea    Exceptia inadmisibilitatii    Cerere de revizuire
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie



Articole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN