Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Obligare deschidere rol fiscal, incasare impozit pentru suprafata teren

Obligare deschidere rol fiscal, incasare impozit pentru suprafata teren

  Publicat: 05 Nov 2012       8811 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Prin cererea de chemare in judecata, inregistrata la Judecatoria Galati reclamantele - in temeiul disp. art. 1075 Cod civil - au chemat in judecata civila pe paratul Consiliul Local al Municipiului Galati, prin Primar, pentru ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna obligarea acestuia sa deschida rol fiscal si sa incaseze de la sus-numitele impozitul pentru suprafata de 400 mp teren situata in Galati, strada Brailei nr. 144.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Dovada scrisa prin care
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care primeste un legat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In temeiul disp. art. 1 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata, ``orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termen legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cazata``.


Alin. 1 al art. 18 din aceeasi lege prevede ca ``instanta, solutionand cererea la care se refera art. 8 alin. 1, poate, dupa caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris``.


Terenul a fost inregistrat in evidenta fiscala a Consiliului Popular a Municipiului Galati din anul 1971 pe numele mamei reclamantelor, numita X, in calitate de mostenitoare a numitului T. M.


Pentru aceasta suprafata de teren, numita X a fost platitoare de impozit pana in anul 1985 si l-a stapanit in continuare, liber de constructii pana la 20 septembrie 2002, cand a decedat.


Terenul mentionat se afla in posesia reclamantelor, care au indeplinit procedura prealabila prin notificarea din 30 ianuarie 2009.


Contrar sustinerilor paratului din concluziile scrise, prin actele depuse la dosar, reclamantele au facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului in litigiu.


Astfel, prin sentinta civila nr. 6135 din 29 septembrie 2006, pronuntata in dosarul civil nr. 5631/C/2004, Judecatoria Galati a retinut dreptul de proprietate al reclamantelor asupra terenului situat in Galati, str. B nr. 144 in calitate de mostenitoare ale defunctilor X si Y.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Consiliul Local Galati, prin Primarul Municipiului Galati, cu urmatoarea motivare:


Nu s-a dat curs cererii reclamantelor, motivat de faptul ca acestea, nu au facut dovada dreptului de proprietate, asupra terenului situat in str. B. nr.144.


Prin ``titlul de proprietate, se intelege actul juridic, jurisdictional sau administrativ, cu efect constitutiv, translativ sau declarativ de proprietate care genereaza o prezumtie relativa de proprietate in favoarea persoanei care il invocaa€¦``


In schimb certificatul de mostenitor sau de legatar nu constituie titlu, singura lor functie fiind aceea de a atesta calitatea de mostenitor si intinderea drepturilor succesorale ale persoanei in cauza.


Aceasta suprafata de teren de 400 m.p. situata in Galati, str. B nr.144, a apartinut bunicului, Y, din anul 1942. La data de 31 octombrie 1951, bunicul a decedat iar in urma dezbaterii succesiunii a avut loc eliberarea certificatului de mostenitor nr.768 din 05 oct.1971, unde unica mostenitoare figureaza fiica, X cu o cota de 1/1.


Dupa emiterea certificatului de mostenitor, X a platit impozit pentru terenul din anul 1971 pana in anul 1985, cand terenul a trecut in proprietatea statului unde potrivit celor afirmate urma sa se construiasca o statie de pompare.


Dupa decesul numitei X, reclamantele s-au prezentat la notarul public unde li s-a eliberat certificatul de mostenitor nr.67 din 25 iulie 2003, unde nu s-a putut include terenul de 400 m.p. din str. B nr. 144, pentru ca organele Administratiei Financiare au refuzat sa prezinte act din care sa rezulte ca acest teren face parte din masa succesorala, sustinand ca din anul 1975 nu se mai plateste impozit pe teren .


Asa cum au aratat prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, reclamantii au formulat notificare potrivit Legii nr.10/2001, prin executorul judecatoresc Y, solicitand in cadrul procedurii administrative restituirea in natura, a imobilului din str. B nr.144.


In vederea solutionarii notificarii nr.516 din 26.04.2001, Serviciul revendicari a solicitat reclamantelor sa faca dovada si sa depuna actul de proprietate si actul normativ de trecere in proprietatea statului.


Reclamantele, atat in faza administrativa cat si prin actiunea in constatare nu au depus toate diligentele in solutionarea cauzei dar in baza celor afirmate si depuse solicita sa se constate dreptul de proprietate in conditiile in care situatia juridica nu este clara.


In urma precizarilor depuse prin care au adus la cunostinta instantei ca imobilul aflat in litigiu face obiectul Legii nr.10/2001, iar instanta nu se poate subroga in drepturile comisiei instituite de legea speciala. In situatia in care instanta ar pronunta o hotarare, ar lipsi de eficienta orice dispozitie emisa de comisia speciala abilitata sa solutioneze notificarile depuse in baza Legii nr.10/2001.


Prin concluziile scrise, depuse la dosarul cauzei, intimatele-reclamante au solicitat respingerea recursului ca nefondat.


Curtea analizand actele dosarului constata:


Instanta de fond a retinut corect situatia de fapt, situatie pe care nici recurenta nu a contestat-o.


Problema esentiala a acestui litigiu, este aceea daca reclamantele-intimate, ca mostenitoare legale a defunctei X, sunt sau nu proprietarele terenului in suprafata de 400 m.p., pentru a putea beneficia de rol fiscal, in baza caruia sa plateasca darile aferente catre stat .


S-a ajuns la aceasta cerere cu un asemenea obiect, ca urmare a respingerii prin sentinta civila nr.6136/2006 a Judecatoriei Galati a actiunii de constatarea dreptului de proprietate, al reclamantelor prin uzucapiunea mare, cu motivarea ca reclamantele sunt de drept proprietarele terenului in litigiu si ca atare are la dispozitie o eventuala actiune in obligatia de a face, in sensul obligarii Municipiului Galati prin organele sale de a-i deschide rol fiscal si de a fi obligata sa le incaseze impozitul pe teren .


Interpretand eronat cauza dedusa judecatii, recurenta, dupa ce da o definitie eliptica a titlului de proprietate, pleaca de la premisa corecta ca certificatul de mostenitor nu reprezinta titlu de proprietate, dar si de la cea gresita, precum ca terenul in litigiu a trecut in proprietatea statului in anul 1985, pentru a ajunge evident la concluzia total gresita ca reclamantele au la dispozitie cel mult notificarea facuta de acestea in baza Legii nr.10/2001, pentru care nu s-au depus diligentele necesare din partea acestora pentru a fi solutionata, iar instanta nu se poate subroga in drepturile (mai bine zis atributiunile) comisiei instituite in baza respectivei legi.


Am spus ca definitia titlului de proprietate, data de recurenta este eliptica, pentru ca s-a omis a se specifica ca mostenirea reprezinta un mod de translatie a dreptului de proprietate, iar mostenirea care este un atribut al persoanelor cu vocatie succesorala nu se poate confunda cu certificatul de mostenitor care este un act constatator al acesteia.


Ca atare evident ca certificatul de mostenitor in sine, nu constituie titlu de proprietate, dar constata translatia dreptului de proprietate, de la defunctul proprietar pe baza unui titlu valid la persoanele mostenitoare ale defunctului cum este si cazul reclamantelor-intimate.


In anul 1985, autoarea reclamantelor X, nu a incetat sa mai fie proprietara terenului in litigiu numai pentru faptul ca in acel an urma sa se construiasca pe acel teren o statie de pompare. Ca in multe alte cazuri similare, s-a inceput o expropriere pentru utilitate publica, numai ca aceasta nu a fost finalizata si nu exista nici un decret de expropriere in acest sens. Or, nu se poate sustine ca acest teren a trecut pur si simplu pe proprietatea statului, fara sa se faca nici cea mai mica dovada in acest sens.


Justitiabilii nu pot fi indusi in eroare cu alegatii de genul `` terenul a trecut in proprietatea statului`` sau `` in situatia in care instanta ar pronunta o hotarare ar lipsi de eficienta orice dispozitie emisa de comisia speciala abilitata sa solutioneze notificarile depuse in baza Legii nr.10/2001.


Este clar ca reclamantele sunt proprietarele de drept a suprafetei de teren in litigiu, ca mostenitoare a defunctei lor mame - X, care la randul ei a posedat titlu de proprietate valabil, pentru acest teren si ca atare, au tot dreptul sa figureze in rolul fiscal la unitatile speciale ale autoritatii parate, pentru a se putea plati impozitul aferent.


Pentru refuzul de a incasa impozitul pe teren, care practic atrage majorari si penalitati de intarziere, autoritatea recurenta se face vinovata si nu reclamantele.


In concluzie, pe baza celor mai sus expuse si pe temeiul disp.art. 312 Cod proc. civila, Curtea a respins recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.901 din data 29.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Legea 554/2004    Legea 10/2000    Judecatoria Galati    Masa succesorala    Instanta de contencios-administrativ    Contencios-administrativ    Judecatoria Galati    Legatar    Succesiune    Succesor    Mostenire    Mostenitor    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Vocatie succesorala    Prezumtie relativa de proprietate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T