din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2155 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca

  Publicat: 02 Jul 2021       1243 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti � Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, la data de 05.09.2019 sub dosar nr. x, reclamantul S.L. al Salariatilor din A. A. C.R.- SLSAAR a solicitat ca instanta sa dispuna paratei A. A. C.R.(AACR) sa constatate incetarea de drept a contractului individual de munca al dlui. G.I., fost, pana la data de 12.07.2019, director al Directiei Securitate si Cibernetica din AACR.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Puterile publice existente in stat.
Puterile publice existente in stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

In motivare, partea reclamanta a aratat ca prin Decizia nr. 3539/12.07.2019 s-a dispus de catre Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a reintegrarea dlui. a. I.in functia avuta anterior concedierii, angajatorul fiind obligat sa procedeze la reintegrarea sa, cu reinfiintarea functiei, deci si a Directiei Securitate a. , precum si desfiintarea Directiei Securitate a. si Cibernetica, instanta de munca aratand ca securitatea cibernetica este componenta inexistenta, alaturata fortat si ilegal securitatii aeronautice. Or, partea parata refuza reintegrarea dlui. a. , respectiv constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca al dlui. G., desi S. a solicitat aceste lucruri.


In drept, s-a indicat Legea contenciosului administrativ.


La data de 20.01.2020, parata A. A. C.R.(AACR) a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata .


In motivare, parata a invocat exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Bucuresti, dat fiind ca actiunea face parte din categoria conflictelor de munca, date fiind disp. art. 269 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si art. 208, art. 210 din Legea nr. 62/2011.


Totodata, parata a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a partii reclamante, dat fiind ca actiunea nu a fost formulata in numele unui membru de sindicat.


De asemenea, partea parata a invocat si exceptia lipsei de interes, rap. la art. 33 C.


In drept, s-au indicat Codul de procedura c., Legea nr. 62/2011.


In dovedire, a fost invocata proba cu inscrisuri .


Analizand probele administrate, Curtea retine urmatoarele cu privire la exceptia necompetentei materiale, ce se impune a fi solutionata cu prioritate potrivit art. 248 C.:


Prin cererea de chemare in judecata, partea reclamanta S.L. al Salariatilor din A. A. C.R.- SLSAAR a solicitat ca instanta sa dispuna paratei A. A. C.R.(AACR) sa constatate incetarea de drept a contractului individual de munca al unei terte persoane, respectiv dl. G.I., director al Directiei Securitate a. si Cibernetica din AACR.


Potrivit art. 96 C.(Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura c., republicata) ``Curtile de apel judeca: 1. in prima instanta, cererile in materie de contencios administrativ si fiscal, potrivit legii speciale; (a��) ``.


Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (forma in vigoare la data introducerii cererii de chemare in judecata) prevede ca ``(1) Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 3.000.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel. (a��).``. [s. n. ]


Din lectura atenta a textelor legale mentionate se constata ca in materia contenciosului administrativ activitatea de judecata in prima instanta revine, in principiu, tribunalelor si curtilor de apel, a caror competenta materiala este delimitata potrivit celor doua criterii identificate chiar de legiuitor in continutul normei juridice, respectiv (1) criteriul rangului autoritatii publice (locala sau centrala) si (2) criteriul valoric (pana la 3.000.000 de lei, inclusiv, sau mai mari de 3.000.000 de lei).


Totusi, procesul de fata are ca obiect solicitarea de incetare a unui contract individual de munca, incheiat de partea parata cu o terta persoana .


Or, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) prevede ca: ``Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.`` (art. 266) ; ``Pot fi parti in conflictele de munca: a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca; b) angajatorii-persoane fizice si/sau persoane juridice - , agentii de munca temporara, utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile prezentului cod; c) sindicatele si patronatele; d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor speciale sau al Codului de procedura c.`` (art. 267) ; ``(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii. (2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul .`` (art. 269).


Potrivit art. 208 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social ``Conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal.``.


Asadar, competenta materiala de judecata a actiunii, avand ca finalitate incetarea unui contract individual de munca, revine Tribunalului ca instanta de jurisdictie a muncii, din moment ce partea reclamanta urmareste analiza masurii in care acel raport juridic de dreptul muncii mai produce sau nu efecte juridice in urma Deciziei nr. 3539/12.07.2019 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale.


Chiar daca partea reclamanta a invocat Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ca temei al actiunii formulate, totusi, fata de disp. art. 22 alin. 4 C., procesul priveste jurisdictia muncii, iar nu un act administrativ unilateral sau asimilat, de esenta caruia este, potrivit art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, exercitarea regimului de putere publica. Astfel, in legatura cu executarea unui contract individual de munca, angajatorul nu se gaseste in situatia regimului de putere publica, ci a aplicarii reglementarilor specifice de dreptul muncii.


Fata de cele aratate in precedent, retinand si disp. art. 129 alin. 2 pct. 2, respectiv art. 132 alin. 1 C., texte potrivit carora ``Necompetenta este de ordine publica: (a��) 2. in cazul incalcarii competentei materiale, cand procesul este de competenta unei instante de alt grad (a��) ``, respectiv ``Cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competenta acesteia, din oficiu sau la cererea partilor, ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreasca competenta ori, daca este cazul, un alt organ cu activitate jurisdictionala competent ``, Curtea va admite exceptia de necompetenta materiala invocata din oficiu si va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, instanta in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul reclamantei potrivit art. 269 alin. 2 din Legea nr. 53/2003.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


HOTARASTE:


Admite exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIIi-a C. administrativ si fiscal, invocata de parata.


Declina competenta materiala de solutionare a cauzei ce priveste pe reclamantul S.L. al Salariatilor din A. A. C.R.- SLSAAR cu sediul in mun. Bucuresti, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 38- 40, sector 1, citat la D.F.in Snagov, in contradictoriu cu parata A. A. C.R., cu sediul in Bucuresti, 38- 40, in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020


Citeşte mai multe despre:    Legea 554/2004    Contencios administrativ    Codul muncii    jurisdictia muncii    contract individual de munca    Legea 53/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020

Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Contract de asociere in participatiune. Interpretarea dispozitiilor contractuale. Modul de calcul al cuantumul penalitatilor de intarziere datorate ca urmare a intarzierii la plata sumei minime garantate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 125/20.03.2019

Actiune in constatarea nulitatii hotararii adoptate de consiliul judetean. Conflict de interese. Calitate procesuala activa. Regimul juridic al nulitatii in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 84 din 31 ianuarie 2019

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati