Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Recalculare punct de pensie

Recalculare punct de pensie

  Publicat: 05 Nov 2012       3749 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Prin actiunea formulata si inregistrata la Tribunalul Galati sub nr. 854/121/2009, reclamantul M.N. a solicitat in contradictoriu cu parata C.J.P. GALATI, recalcularea punctului de pensie .

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Dovada scrisa prin care
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Regula a CE privind disponibilitatea in timp a sumelor alocate unui program operational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Motivandu-si in fapt actiunea, a aratat ca drepturile sale de pensie, nu au fost calculate avand in vedere disp. art. 23 alin. 1 litera ``a`` din Legea nr. 19/2000.


De asemenea, a mai precizat ca fostul angajator SC ``U.E.`` SA Galati, i-a eliberat adeverinta nr. 150/3701/11.09.2008, din care rezulta ca a fost angajat in functia de tehnician proiectant, in perioada 14.09.1964 - 01.04.1997, perioada care nu a fost luata in considerare de catre parata la calculul drepturilor de pensie .


In sustinerea actiunii, s-a folosit de proba cu inscrisuri .


Parata in termen legal a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii.


A aratat ca potrivit disp. 87 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare, poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, termen pe care reclamantul l-a depasit, avand in vedere ca ultima decizie a fost emisa la data de 01.07.2007.


La termenul din 26.03.2009, instanta a respins ca nefondata exceptia tardivitatii formularii actiunii, dat fiind faptul ca recalcularea drepturilor de pensie se poate face ori ce cate ori apar inscrisuri noi.


Pe fondul cauzei, a invederat ca principiul contributivitatii consacrat de Legea nr. 19/2000, potrivit caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, nu era prevazut si de Legea nr. 3/1977, in temeiul caruia reclamantul a fost pensionat.


Astfel, elementele de calcul a pensiei reclamantului stabilite incepand cu data de 01.04.1996, respectiv vechimea totala in munca si media salariului de baza si a sporurilor permanente, nu erau si elemente de calcul pentru contributia de asigurari sociale de stat, drepturile sale de pensie nefiind stabilite pe temeiul proportionalitatii contributiilor la fondul asigurarilor sociale pentru pensii.


Parata a mai precizat, ca, punctajul mediu anual al reclamantului, a fost recalculat ori de cate ori acesta a prezentat acte noi potrivit dispozitiilor legale, iar cu privire la solicitarea de a i se valorifica perioada cat a lucrat in acord global, a sustinut ca acesta este un mod de retribuire si nu un spor cu caracter permanent.


In anexa la OUG nr. 4/2005, sunt mentionate anumite drepturi salariale din Legea nr. 57/1974, care sunt sporuri permanente in intelesul Legii nr. 49/1992, si nu toate drepturile acordate in temeiul acestei legi, pentru care unitatea avut de asemenea, obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale de stat .


In combaterea sustinerilor reclamantului, s-a folosit de proba cu inscrisuri .


Prin sentinta civila nr. 553/30.03.2009 Tribunalul Galati a admis actiunea formulata de reclamantul M.N. in contradictoriu cu parata C.J.P. Galati.


A fost obligata parata sa recalculeze pensia cuvenita reclamantului cu luarea in calcul a veniturilor brute la care a cotizat in perioada in care a prestat activitate la SC ``U.E.`` SA Galati.


In motivare, instanta retine urmatoarele:


Reclamantul M.N., este beneficiarul unei pensii pentru munca depusa si limita de varsta, incepand cu data de 30.04.1996.


La data de 11.09.2008, acesta a obtinut adeverinta nr. 150/3701 emisa de SC ``U.E.`` SA Galati, in care sunt consemnate veniturile brute pe care le-a realizat in perioada 1964 - 1997, precum si contributiile calculate si virate la fondul de asigurari sociale.


Reclamantul s-a adresat paratei in vederea valorificarii drepturilor recunoscute prin actul sus-aratat, insa aceasta prin adresa nr. 45918/1180/02.02.2009, i-a comunicat, ca nu exista temei legal pentru luarea in considerare a celor consemnate de catre SC ``U.E.`` SA Galati.


Potrivit disp. art. 164 din Legea nr. 19/2000, pentru perioadele de stagiu realizate anterior datei de 01.04.2001, la determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca a€¦ sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.


Reclamantul, dupa emiterea deciziei de pensionare, a obtinut acte doveditoare, respectiv adeverinta nr. 150/3701 emisa de SC ``U.E.`` SA Galati, din care rezulta ca a contribuit la fondul pentru pensie suplimentara, drepturi care nu au fost valorificate la calculul pensie, aspect de altfel recunoscut de parata prin raspunsul inregistrat sub nr. 45918/1180/02.02.2009.


Fata de aceste considerente, instanta a admis actiunea si a obligat parata sa recalculeze pensia reclamantului cu luarea in considerare a veniturilor brute la care a cotizat in perioada in care a prestat activitate la SC ``U.E.`` SA Galati.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata C.J.P. Galati considerand-o nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:


- adeverinta nr. 150/3701/11.09.2008 depusa de catre reclamant nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea constitui temeiul recalcularii punctajului mediu anual, venitul brut precizat in adeverinta nu este descompus in salariile si sporurile aferente ce il constituie;


- la stabilirea punctajului mediu anual realizat de o persoana in sistemul public de pensii, corespunzatoare perioadelor lucrate pana la data de 1 aprilie 2001 se au in vedere, potrivit art. 164 al. 1 din Legea nr. 19/2000, salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca;


- referitor la raspunsul inregistrat sub nr. 45918/1180/2.02.2009 al C.J.P. Galati, aceasta s-a limitat la valorificarea veniturilor brute din adeverinta in cauza si nu la contributia la pensie suplimentara care, de altfel, a fost valorificata la calculul drepturilor de pensie asa cum a contribuit reclamantul in procent de 2% si 3% si cum este specificat de angajator in actele doveditoare.


In consecinta, a solicitat admiterea recursului, modificarea hotararii recurate in sensul respingerii actiunii formulate de reclamant ca nefondata.


In drept a invocat disp. art. 304 pct. 9 Cod pr. civila.


Intimatul, prezent in instanta, a solicitat respingerea recursului, mentinerea hotararii instantei de fond ca fiind legala si temeinica.


Analizand hotararea recurata din prisma criticilor formulate de recurenta cat si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, in conf. cu disp. art. 3041 C.pr.civ., curtea a apreciat ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:


Astfel, reclamantul s-a adresat C.J.P. Galati pentru recalcularea punctajului mediu anual, in baza adeverintei nr. 150/3701/11.02.2008 eliberata de SC ``U.E.`` SA Galati cuprinzand veniturile brute, salariile realizate in perioada 14.09.1964 - 01.04.1997.


Asa cum corect a considerat C.J.P. Galati, potrivit art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a legii, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel:


a) salariile brute pana la data de 01.07.1077;


b) salariile nete, de la data de 01.07.1977 pana la data de 01.01.1991;


c) salariile brute, de la data de 1.01.1991.


Respectand aceste cerinte, intimata a valorificat corect datele din fisa de pensie .


La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alineatul 1 se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca .


La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alineatul 1 se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.


Prin OUG nr. 4/2005 s-au prevazut sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, fiind enumerate in anexa.


Sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare prev. la al. (2) se dovedesc prin inscrisurile din carnetele de munca sau prin adeverinte intocmite conform legii, eliberate de angajator, care poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.


Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri trebuie sa cuprinda:


- denumirea unitatii;


- perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;


- functia, meseria sau specialitatea exercitata;


- denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;


- perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;


- adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii, cu mentiunea expresa ca, nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001;


- formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp pe baza de tarife sau cote procentuale, etc.


Adeverinta nr. 150/3701/11.09.2008 nu respecta cerintele OUG nr. 4/2005, in ceea ce priveste denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata si, de aceea nu a putut fi valorificata, cuprinzand doar venituri brute care, in mod evident contineau si sporuri valorificate deja de C.J.P. Galati (de exemplu, sporul de vechime).


Mai mult, sporul pentru acord permanent nici nu putea fi luat in calcul de recurenta potrivit mentiunii exprese a legii (OUG nr. 4/2005).


Legea nr. 280/2007 nu are nici o relevanta in cauza intrucat reglementeaza, in art. 1 punctul 3 din lege, baza de calcul a contributiei datorate in prezent, nu pentru perioadele anterioare, intrucat nu poate retroactiva.


Referirea reclamantului la art. 1 din Decretul nr. 389/1972 nu contribuie la schimbarea aspectelor cauzei: contributia de 15% era datorata de angajator (nu de salariat) la totalul salariilor brute realizate de salariati. Oricum, pentru drepturile solicitate de reclamant exista mentiuni exprese in lege cu privire la modul in care trebuie dovedite si valorificate.


Nu impartasim punctul de vedere exprimat de instanta de fond care a avut in vedere doar principiul contributivitatii si nu a facut aplicarea exceptiilor prevazute de OUG nr. 4/2005, de la aceasta regula .


Or, C.J.P. Galati trebuie sa faca aplicarea dispozitiilor legale mentionate si nu putea lua in calcul intregul venit brut doar pe principiul contributivitatii ci avea obligatia de a verifica daca aceste venituri se si incadreaza in prevederile OUG nr. 4/2005 pentru a putea fi valorificate la determinarea punctajului anual.


In consecinta, recurenta nu are nici o culpa in nevalorificarea adeverintei nr. 150/3701/2008, aceasta nu a facut altceva decat sa respecte legea in vigoare.


Contrar sustinerilor intimatului reclamant, Decizia nr. 1005/07.10.2008 a Curtii Constitutionale prin care s-a respins ca fiind inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a prev. art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale nu are nici o relevanta in cauza deoarece exceptia a fost analizata in alt temei legal decat OUG nr. 4/2005, avut in vedere la solutionarea prezentei cauze .


In consecinta, hotararea instantei de fond este nelegala fiind aplicabil motivul de recurs prev. de art. 304 punct 9 C.pr.civ. si in temeiul disp. art. 312 alineatele 1, 2 si 3 C.pr.civ., a fost admis recursul declarat de recurenta C.J.P. Galati.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.894 din data 05.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Drepturi de pensie    Punctaj mediu anual    Legea 19/2000    Tribunalul Galati    Carnet de munca    Pensionar    Pensie    Exceptia tardivitatii formularii actiunii    Recalculare drepturi de pensie    Principiul contributivitatii    Persoana fizica    Persoana juridica    Legea 3/1977    Salariu de baza    Salariat    Angajator    Angajat    OUG 4/2005    Legea 57/1974    Legea 280/2007    Decretul 389/1972    Legea 49/1992
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim