Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Procedura medierii. Cauza de suspendare a cursului perimarii

Procedura medierii. Cauza de suspendare a cursului perimarii

  Publicat: 04 Mar 2013       2657 citiri        Secţiunea: Mediere  


Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Pe rol, judecarea recursului formulat de parata REGIA DE TERMOFICARE C, impotriva sentintei nr. 4/29 iunie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l D o l j - Sectia Comerciala in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI A.I. D. C.

Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Parte dintr-un proces
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire


La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns Cons. jr. M. E. pentru recurenta-parata REGIA DE TERMOFICARE C si Av. M.E. pentru intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI A.I. D. C.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care :


Cons. jr. M. E. pentru recurenta-parata REGIA DE TERMOFICARE C depune motivele de recurs, Ordinul de Plata nr. 1605/19.11.2008 in suma de 4 lei reprezentand plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar de 0,15 lei precum si delegatia de reprezentare nr. 497/16.01.2009.


Av. M.E. pentru intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI A.I. D. C, depune imputernicirea avocatiala nr. (...)/8 octombrie 2009.


Curtea, din oficiu pune in discutia partilor exceptia tardivitatii declararii recursului .


Cons. jr. M. E. pentru recurenta-parata REGIA DE TERMOFICARE C pune concluzii de respingere a exceptiei tardivitatii recursului .


Av. M. E. pentru intimata solicita respingerea recursului ca tardiv introdus .C U R T E A :


Asupra recursului de fata, constata urmatoarele :


Prin sentinta nr. 4/29 iunie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l D o l j - Sectia Comerciala in dosarul nr(...) s-a constatat perimat apelul declarat de apelant REGIA DE TERMOFICARE C impotriva sentintei nr. 19405/21.12.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a C r a i o v a in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimat ASOCIATIA DE PROPRIETARI A.I. D. - C.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:


Prin cererea formulata si inregistrata la data de 29.01.2007, pe rolul J u d e c a t o r i e i C r a i o v a, reclamanta Asociatia de Proprietari A I D. a chemat in judecata pe parata REGIA DE TERMOFICARE C pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 8600 lei, reprezentand despagubiri cu titlu de plata nedatorata pe perioada 01.12.2005-01.11.2006, cu cheltuieli de judecata .


Prin sentinta nr. 19405/21.12.2007 J u d e c a t o r i a C r a i o v a a admis actiunea precizata formulata de reclamanta ASOCIATIA DE PROPRIETARI A.I. D. - C impotriva paratei REGIA DE TERMOFICARE C. A fost obligata parata sa plateasca reclamantei suma de 146.872,74 lei cu titlu de pretentii. A fost obligata parata sa plateasca reclamantei suma de 6693 lei cheltuieli de judecata constand in taxa de timbru judiciar, onorariu expert si onorariu avocat.


Impotriva sus mentionatei sentinte a declarat recurs parata RA TERMOFICARE, iar prin incheierea de sedinta din data de 16.06.2008 s-a calificat calea de atac exercitata de RA TERMOFICARE ca fiind apel.


Prin incheierea de sedinta din data de 17.11.2008, T r i b u n a l u l D o l j a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 242 alin.1 pct. 1 C.proc.civila.


Avand in vedere ca in conformitate cu dispozitiile art. 248 Cod procedura civila orice cerere de chemare in judecata, contestatie, recurs, revizuire si orice cerere de reformare sau revocare se perima de drept chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni, iar potrivit dispozitiilor art. 252 C. pr.civila perimarea se poate constata si din oficiu, a fost admisa exceptia perimarii apelului, invocata.


In speta de la data de 17.11.2008 cand cauza a fost suspendata au trecut mai mult de 6 luni, in care timp cererea a fost lasata in nelucrare fara ca partea interesata sa fi facut o cerere de judecare a procesului. Cererea de repunere pe rol din data de 20.05.2009 a fost formulata dupa expirarea perioadei de 6 luni prevazute de lege, cand a intervenit perimarea, neavand astfel nici un efect.


In aceasta situatie, s-a constatat din oficiu ca apelul este perimat.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata REGIA DE TERMOFICARE C, criticand-o sub aspectul nelegalitatii si al netemeiniciei.


Recurenta, in dezvoltarea motivelor de recurs arata ca, prin incheierea de sedinta din data de 17.11.2008, T r i b u n a l u l D o l j a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 242 alin.1 pct. 1 C.proc.civila, avand in vedere solicitarea partilor de incercare a solutionarii litigiului prin procedura medierii.


Precizeaza ca s-a incheiat contractul de mediere nr. 1./24.04.2009 si in sedinta de mediere din data de 10.06.2009 s-a programat o noua sedinta pentru data de 19.09.2009.


Astfel, considera recurenta ca solutia instantei este nelegala, intrucat in cauza nu opereaza perimarea deoarece in conformitate cu prevederile art. 250 alin. 3 C.pr.civ. perimarea se suspenda pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in judecata din pricina unor imprejurari mai presus de vointa sa, iar o astfel de imprejurare o constituie , in opinia sa chiar procedura de mediere.


De asemenea, recurenta mai invoca prevederile art. 62 alin.2 din Legea 192/2006, potrivit caruia cursul perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.


In sedinta publica din data de 8 octombrie 2009, Curtea din oficiu, a invocat exceptia tardivitatii declararii recursului prevazuta de dispozitiile art. 301 coroborat cu art. 253 alin.2 C.pr.civ.


Analizand exceptia invocata, Curtea o gaseste intemeiata avand in vedere urmatoarele considerente:


Potrivit dispozitiilor 253 alin.2 C.pr.civ., hotararea prin care instanta constata perimarea este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare.


In speta, sentinta prin care T r i b u n a l u l D o l j - Sectia Comerciala a constatat perimat apelul a fost pronuntata in sedinta publica din data de 29 iunie 2009, iar recursul a fost declarat de catre parata REGIA DE TERMOFICARE C la data de 14 iulie 2009 ( asa cum rezulta din primirea existenta pe cererea de recurs -fila 2 dosar recurs), peste termenul legal impus de dispozitiile legale invocate mai sus.


Fata de cele invocate, Curtea, in raport de prevederile 158 alin. (3) C.pr. civ , va respinge ca tardiv recursul.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D E :


Respinge ca tardiv recursul formulat de parata REGIA DE TERMOFICARE C, cu sediul in C,(...), judetul D, impotriva sentintei nr. 4/29 iunie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l D o l j - Sectia Comerciala in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI A.I. D. C, cu sediul in C, str. (...) B, (...)B parter, judetul D .


Decizie irevocabila.


Pronuntata in sedinta publica de la 08 Octombrie 2009.


Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala, Decizia nr. 1141 din 08.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Craiova    Contract de mediere    Suspendare    Perimare    Legea 192/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 293/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 854/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati