din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4281 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale

  Publicat: 30 Jan 2020       4329 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.

Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Principiul nondiscriminarii reprezinta o categorie filozofica si morala, exprimand vocatia imanenta a unei persoane la existenta, patrimoniu si demnitate umana, independent de oricare dintre elementele care o particularizeaza - somatic, etno-cultural - in cadrul unei societati/comunitati constituite.[1]


Potrivit art. 26 din Codul Civil, drepturile si libertatile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute, ocrotite si garantate prin lege. De asemenea, potrivit art. 72 din Codul Civil, orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale, fiind interzisa orice atingere adusa onoarei si reputatiei unei persoane, fara consimtamantul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute de lege.


De asemenea, potrivit art. 4 alin. (1)Codul_Muncii in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii. In acceptiunea alin. (3) ``constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii``.


Din coroborarea textelor legale mentionate, de exemplu, rezulta faptul ca tratamentul inegal la care este supus un cadru medical, constand in efectuarea unui numar de garzi mai mare decat cele la care sunt obligate celelalte cadre medicale reprezinta o incalcare a drepturilor legale de care beneficiaza si au ca efect discriminarea directa a acestuia.


Ordonanta nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, prevede, in cadrul art. 1 alin. (1) faptul ca ``in Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege``. Mai mult, in cadrul art. 2 se prevede ca ``principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi: [...] e) drepturile economice, sociale si culturale, in special: (i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si satisfacatoare, la protectia impotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare``.


Ordonanta mai sus mentionata statueaza in mod clar si neechivoc definitia notiunii de discriminare, precizandu-se in mod concret in cadrul art. 2 faptul ca ``prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice``.


Dispozitiile actului normativ invocat se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum si institutiilor publice cu atributii in ceea ce priveste, printre altele, conditiile de incadrare in munca .


Conform art. 27 alin. (1) din Ordonanta nr. 137 din 31 august 2000, ``persoana care se considera discriminata poate formula in fata instantei de judecata o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si nu este conditionata de sesizarea Consiliului. (2)Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani si curge de la data savarsirii faptei sau de la data la care persoana interesata putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. (3)Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului. (4)Persoana interesata va prezenta fapte pe baza carora poate fi prezumata existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca nu a avut loc o incalcare a principiului egalitatii de tratament. In fata instantei se poate invoca orice mijloc de proba, respectand regimul constitutional al drepturilor fundamentale, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice. [...] (6)Hotararea pronuntata de instanta de judecata se comunica Consiliului.``


Jurisprudenta nationala


``Pornind de la definitia data de legiuitor notiunii de AAAA�discriminareAAAA� in art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000, se prevede ca tratamentul diferit trebuie sa aiba la baza unul dintre criteriile prevazute de textul legal si sa se refere la persoane aflate in situatii comparabile, dar care sunt tratate in mod diferit din cauza apartenentei lor la una din categoriile prevazute in art. 2 alin. (2). Asadar, pentru a ne gasi in situatia unei fapte de discriminare trebuie sa avem doua situatii comparabile la care tratamentul aplicat sa fi fost diferit``.


Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 443 din data de 16.11.2009


``Practica Curtii Europene a Drepturilor Omului este constanta in a aprecia ca ca diferenta de tratament devine discriminare numai daca intervine in cazuri similare``.


Tribunalul Alba, Sentinta administrativa/2010 din data de 21.01.2010


``Instanta de apel a retinut ca actiunea formulata de catre reclamant este o actiune in raspundere civila delictuala, iar fundamentul acestei forme de raspundere juridica il reprezinta ideea repararii unui prejudiciu patrimonial sau moral produs prin fapta ilicita si culpabila al unei anume persoane juridice. Reclamantul si-a intemeiat actiunea si pe dispozitiile ce reglementeaza raspunderea civila delictuala, iar faptul ca acesta face referire si la dispozitiile O.G. 137/2000, nu schimba natura juridica a actiunii formulate. Chiar dispozitiilor art. 21 din acest act normativ prevad dreptul persoanelor discriminate de a pretinde despagubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun.


S-a mai retinut, ca instanta investita cu o astfel de actiune de drept comun trebuie sa analizeze in ce masura exista fapta de discriminare (fapta ilicita constand in actiunea de discriminare), prejudiciul material sau moral, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia celui care a cauzat prejudicial``.


C. Ap. Bucuresti, sectia a IV-a civila, Decizia nr. 838 din 24 aprilie 2007


In ceea ce priveste aplicabilitatea acestei din urma decizii la speta de fata, se pot observa urmatoarele:


1. Existenta discriminarii - numarul de garzi al domnului D. a fost de aproximativ 7 garzi lunar, pe cand numarul de garzi efecutate de ceilalti colegi a fost de 2, respectiv 3 garzi lunar.


2. Existenta prejudiciului material si moral - dl. D. a dezvoltat probleme cardiace si a suferit de sindromul burn-out (cunoscut si sub numele de sindromul epuizarii psihice si fizice), ceea ce a condus la afectarea grava si ireversibila a starii de sanatate a acestuia, cu toate consecintele ce decurg din aceasta situatie, incluzand si sumele de bani necesare insanatosirii. Prejudiciul moral include inclusiv afectarea demnitatii persoanei ca urmare a tratamentului inegal la care a fost supusa.


3. Raportul de cauzalitate este indiscutabil in situatia prezenta, faptul discriminarii avand consecinte concrete asupra starii fizice si psihice a reclamantului.


4. Vinovatia persoanei care a cauzat prejudiciul - din simpla analiza a desfasurarii evenimentelor, pornind de stabilirea si repartizarea unui numar inegal de garzi intre cadrele medicale aflate in situatii asemanatoare si finalizand cu reaua - credinta si indiferenta aratata de conducerea spitalului fata de sesizarea verbala si notificarea scrisa a domnului D.


Opinii doctrinare si practica judiciara formulata la nivelul Uniunii Europene


Esenta oricarei forme de discriminare o constituie diferenta de tratament care se aplica unei persoane . In consecinta, prima caracteristica a discriminarii rezida din tratamentul nefavorabil la care este supus o anumita persoana .


Tratamentul nefavorabil este un factor relevant in stabilirea discriminarii atunci cand este nefavorabil prin comparatie cu cel aplicat unei alte persoane aflate intr-o situatie similara. Prin urmare, este necesar un ``termen de comparatie``, respectiv o persoana aflata in circumstante similare, diferenta principala dintre cele doua persoane fiind ``criteriul protejat``. Nu este necesar ca regula sau practica aplicata sa faca referire in mod explicit la ``criteriul protejat``, atata timp cat se refera la un alt factor care este indisociabil de ``criteriul protejat``.


Tratamentul diferentiat al persoanelor aflate in situatii similare [...] este discriminatoriu daca nu are o justificare obiectiva si rezonabila; cu alte cuvinte, daca nu urmareste un obiectiv legitim sau daca nu exista o relatie rezonabila de proportionalitate intre mijloacele intrebuintate si obiectivul avut in vedere.[2]


DIRECTIVA 2000/78/CE A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca


Potrivit art. 2 alin. (1) din directiva mai sus mentionata, prin principiul egalitatii de tratament se intelege ``absenta oricarei discriminari directe sau indirecte, bazate pe unul din motivele mentionate la articolul 1``.


In acceptiunea art. 1 din acelasi act normativ, se prevede faptul ca acesta are drept obiectiv ``stabilirea unui cadru general de combatere a discriminarii pe motive de apartenenta religioasa sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca, in vederea punerii in aplicare, in statele membre, a principiului egalitatii de tratament``.


In ceea ce priveste descrierea conceptului de discriminare, in cadrul art. 2 se statueaza ca ``discriminarea directa se produce atunci cand o persoana este tratata intr-un mod mai putin favorabil decat este, a fost sau va fi tratata intr-o situatie asemanatoare o alta persoana, pe baza unuia dintre motivele mentionate la articolul 1``, iar o ``discriminare indirecta se produce atunci cand o dispozitie, un criteriu sau o practica aparent neutra poate avea drept consecinta un dezavantaj special pentru persoane de o anumita religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumita varsta sau de o anumita orientare sexuala, in raport cu alta persoana, cu exceptia cazului in care: (i) aceasta dispozitie, acest criteriu sau aceasta practica este obiectiv justificata de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv nu sunt adecvate si necesare sau (ii) in cazul persoanelor cu un anumit handicap, angajatorul sau oricare persoana sau organizatie care intra sub incidenta prezentei directive, are obligatia, in temeiul legislatiei nationale, sa ia masuri adecvate in conformitate cu principiile prevazute la articolul 5, cu scopul de a elimina dezavantajele care rezulta din aceasta dispozitie, acest criteriu sau aceasta practica``.


Potrivit art. 3 din aceeasi directiva, ``in limitele competentelor conferite Comunitatii, prezenta directiva se aplica tuturor persoanelor, atat in sectorul public, cat si in cel privat, inclusiv organismelor publice, in ceea ce prive te: (a) conditiile de acces la incadrare in munca, la activitati nesalariate sau la munca, inclusiv criteriile de selectie si conditiile de recrutare, oricare ar fi ramura de activitate si la toate nivelurile ierarhiei profesionale, inclusiv in materie de promovare; (b) accesul la toate tipurile si la toate nivelurile de orientare si de formare profesionala, de perfectionare si de recalificare, inclusiv dobandirea unei experiente practice; (c) conditiile de incadrare si de munca, inclusiv conditiile de concediere si de remunerare; (d) afilierea la angajarea intr-o organizatie a lucratorilor sau patronatului, sau orice organizatie ai carei membri exercita o anumita profesie, inclusiv avantajele obtinute de acest tip de organizatie``.


Autor avocat Andreea-Cristina Deaconu, MCP Cabinet avocati - specializati in litigii si conflicte de munca, relatii comerciale si protectia datelor cu caracter personal.


[1] Mihai Giugariu, Principiul non-discriminarii intre contribuabili. Arta non-discriminarii fiscale, in Revista Curierul judiciar nr. 9/2003, p. 96.
[2] CEDO, Cauza Burden/Regatul Unit [GC] (13378/05), 29 aprilie 2008, punctul 60.
Citeşte mai multe despre:    dicriminare    discriminare directa    dicriminare indirecta    tratament inegal    conditii inegale de munca    conditii de incadrare si de munca    avocat dicriminare    conditii de munca echitabile si satisfacatoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de nevoia angajatorului de a se prezenta in mod neutru fata de clienti sau pentru a preveni conflicte sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Hartuire la locul de munca. refuz acordare concediu fara plata
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020