Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere constatare nulitate act de vanzare-cumparare. Nedovedirea calitatii de proprietari de catre tertii reclamanti

Cerere constatare nulitate act de vanzare-cumparare. Nedovedirea calitatii de proprietari de catre tertii reclamanti

  Publicat: 11 Mar 2013       3347 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pe rol judecarea recursului civil declarat de recurenta reclamanta X impotriva sentintei civile nr.727 din 30.01.2012 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu in dosarul nr..


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Gheorghe Pogea s-a nascut in anul 1955. A absolvit Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor (metalurgie) din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti in 1981 si este doctor in stiinte si ingineria materialelor.
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Dovada scrisa prin care
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Cauza care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Dovada scrisa prin care
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit recurenta reclamanta X intimata reclamanta Y si intimatul parat Z reprezentat de procurator K.


Procedura de citare legal indeplinita.


Dupa efectuarea referatului oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, invedereaza ca prin serviciul registratura s-a depus din partea recurentei reclamante chitanta nr.214431 din 19.04.2012 privind achitarea taxei de timbru de 15 lei si 1,50 lei timbru judiciar iar din partea intimatului parat Z s-a depus intampinare.


Constatand recursul in stare de judecata, tribunalul a trecut la solutionare, avand in vedere ca s-a solicitat judecarea recursului si in lipsa .TRIBUNALUL


Asupra recursului de fata ;


Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nra., reclamanta X a chemat in judecata pe paratul Z solicitand instantei ca, prin sentinta ce va pronunta, sa se constate nulitatea vanzarii bunurilor imobile ( terenuri ) ce constituie obiectul contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 4098/03.07.2000 de BNP Calina Marcel Horatiu, invocand un caz tipic de nulitate absoluta, in virtutea cunoscutului adagiului clasic ``Frauda corupe totul`` si aratand ca respectivul contract s-a incheiat in frauda dreptului proprietarului Baleanu Elena, cu complicitatea si riscul cumparatorului Pufan I. Gheorghe .


In motivare, reclamanta a aratat ca la data de 3 iulie 2000 s-a incheiat contractul de vanzare cumparare cu numarul mentionat mai sus, prin care paratul a. a cumparat de a. imobilele situate in extravilanul comunei Samarinesti, jud Gorj, in suprafata totala de 2916 mp teren arabil si pasune, din care 756 mp teren arabil, situat in pct. numit ``La Modorani`` , tarlaua 30, parcela 3, cu vecini la E- DE 983, la V- mostenitorii lui R. I., la S- mostenitorii lui R. I. si la N- mostenitorii lui B. A.; 1080 mp teren arabil situat in pct. numit ``La Modorani``, tarla 30, parcela 4, cu vecini la E- DE 979, la S- mostenitorii lui B. D. G., la V- DE 983 si la N- mostenitorii lui C. P. I.; 1080 mp teren pasune situat in pct. la Modorani, tarlaua 29, parcela 3, cu vecini la Est - P. G., la V- DE 979, la S- mostenitorii lui B. D. G.si la N- mostenitorii lui A. G..


Aceeasi reclamanta a precizat ca vanzarea cumpararea s-a facut pe riscul cumparatorului si ca adeverinta provizorie cu nr. 707 din 24 mai 2000 nu poate face dovada dreptului de proprietate al vanzatorului asupra terenurilor mentionate mai sus.


Reclamanta a mai aratat ca terenurile ce fac obiectul contractului de vanzare cumparare sunt proprietatea sa si va dovedi cu inscrisuri .


In drept reclamanta a invocat dispozitiile dreptului civil si a solicitat judecarea cauzei in lipsa .


In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar inscrisuri dupa cum urmeaza: copia contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 4098/3 iunie 2000, la BNP Calina Marcel Horatiu, adeverinta partiala eliberata pe numele de GV.


Paratul a formulat intimpinare prin care a aratat ca intelege sa invoce exceptia lipsei de competenta teritoriala a Judecatoriei Tg Jiu, pe motiv ca locuieste in comuna Samarinesti, jud. Gorj, precum si lipsa calitatii procesuale active a reclamantei, deoarece aceasta a decedat in luna august 2011, iar cererea de chemare in judecata nu se putea face prin mandatar acesta devenind nul o data cu decesul .


In drept, paratul si-a intemeiat intimpinarea pe prevederile art. 115 si urmatoarele CPC si art. 118 pct. 3 indice 1 CPC.


In dovedirea celor sustinute in intimpinare a depus la dosar, in xerocopie, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 4098/3 iulie 2000 la BNP Calina Marcel Horatiu, adeverinta partiala eliberata pe numele GV si plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, impreuna cu fisa bunului imobil, precum si incheierea nr. 889 emisa in dosarul de carte funciara nr. 889/2000,


Prin sentinta civila nr. a, pronuntata in dosarul nr. a., s-a admis exceptia netimbrarii cererii invocata din oficiu de instanta si anulata ca netimbrata actiunea civila formulata de reclamanta X , domiciliata in comuna Samarinesti, jud. Gorj, impotriva paratului Z, domiciliat in comuna Samarinesti, jud. Gorj.


Impotriva acestei sentinte s-a declarat recurs de catre recurentele reclamante X si XX in calitate de mostenitoare ale autoarei L decedata la data de 5 august 2011, iar prin decizia civila nr. a./22.11.2011 pronuntata in dosarul nra al Tribunalului Gorj, s-a admis recursul declarat de recurentii reclamanti impotriva sentintei civile nr. a, casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare, urmand ca reclamantele sa fie legal citate, cu mentiunea depunerii taxei de timbru in cuantumul stabilit prin incheierea pronuntata cu ocazia solutionarii cererii de reexaminare formulata in cauza, dupa care sa fie administrate probatorii in vederea unei justei solutionari pe fond a cauzei.


La rejudecare s-a format dosarul nr. a., au fost citate partile, reclamantele cu mentiunea de a timbra cu suma de 26 lei si 1,5 lei timbru judiciar, acestea au facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru, cu chitanta depusa la fila 7 dosar si au depus timbru judiciar de 1,5 lei.


Prin sentinta civila nra din 30.01.2012 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu in dosarul nra.. a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei X a fost respinsa exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Tg Jiu, invocata de catre parat.


A fost respinsa actiunea formulata de reclamanta, in prezent decedata si continuata de mostenitoarele acesteia X si XX impotriva paratului Z.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a analizat cu prioritate exceptiile invocate de parat prin intimpinare, in raport de disp. art. 137 CPC, si a constatat ca exceptia necompetentei teritoriale invocata de parat este neintemeiata fata de dispozitiile din decizia de casare, unde se mentioneaza ca dupa achitarea taxei de timbru de catre reclamante vor fi administrate probatorii in vederea solutionarii pe fond a cauzei.


In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei invocata de parat, s-a constatat ca aceasta este neintemeiata intrucat la data introducerii actiunii, respectiv 4 iulie 2011, reclamanta se afla in viata si a semnat personal cererea de chemare in judecata, deci nu a fost introdusa prin mandatar, aceasta decedand ulterior, respectiv la 5 august 2011.


Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca in cauza nu sunt indeplinite dispozitiile art. 948 - 966 CC, deoarece actul autentic la care se refera reclamanta si pe care l-a incheiat paratul cu numitul GV nu s-a incheiat in frauda legii si a avut la baza adeverinta de proprietate eliberata pe numele paratului pentru suprafata de 2916 mp teren, cumparatorul intelegand sa dobandeasca acest teren pe riscul sau in ceea ce priveste lipsa titlului de proprietate .


Reclamanta in cuprinsul actiunii a mai sustinut ca terenurile ce fac obiectul contractului de vanzare cumparare incheiat intre parat si numitul a sunt proprietatea sa, dar mostenitoarele nu au dovedit acest lucru si chiar daca ar fi dovedit, acesta nu este un motiv de nulitate absoluta, ci de fapt un motiv de anulare act care nu poate fi cerut decat de partile contractante.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta mostenitoare X care a criticat sentinta primei instante pentru nelegalitate invocandu-se incalcarea dispozitiilor art.304 punct 8 si 9 cod procedura civila.


In dezvoltarea motivelor de recurs a sustinut ca in baza contractului de vanzare cumparare GV decedat la 18.06.2009 in calitate de tata al recurentei reclamante a instrainat suprafata de 2916 m.p. din care 756 m.p. teren arabil situat in punctul la M. in tarlaua 30 parcela 3 , vanzatorul instrainand terenul reclamantei decedata la 05.08.2011, mama recurentei si fosta sotie a vanzatorului, terenul fiind proprietatea defunctului sau tata a lui MB si bunic matern al recurentei reclamante.


Analizand motivele de recurs se retine ca recursul este nemotivat cu urmatoarea motivare :


Astfel, prin adeverinta de proprietate partiala ( fila 7 dosar instanta fond ) lui Z i se reconstituie provizoriu proprietatea pentru suprafata de 0,2916 ha. In baza acestei adeverinte el este pus in posesie si instraineaza terenul lui PG, care isi intabuleaza dreptul de proprietate in cartea funciara potrivit incheierii 889/05.12.2000 ( fila 18 dosar instanta fond ).


S-a sustinut prin cererea de chemare in judecata dar si in recurs ca actul de vanzare cumparare a fost incheiat in frauda legii , ca vanzatorul a instrainat un teren care nu-i apartinea, insa recurenta in cursul actiunii civile nu a facut vreo dovada ca ele sunt proprietarele terenului , ca li s-a reconstituit lor dreptul de proprietate de pe urma defunctului lor tata BM, tatal lui GE bunic matern al recurentei reclamante.


Pe cale de consecinta, recursul urmeaza sa fie respins ca nefondat, solutia primei instante fiind temeinica si legala sub toate aspectele.


Vazand si dispozitiile art.312 cod procedura civila,PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE


Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurenta reclamanta X impotriva sentintei civile nra. din 30.01.2012 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu in dosarul nra..


Irevocabila.


Pronuntata in sedinta publica de la 02 Mai 2012, la Tribunalul Gorj.

Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia I civila, Decizia nr. 1477 din 02.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Adeverinta de proprietate partiala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017