Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere intervenit intre persoane juridice si autoritati publice. Actiune pauliana

Acord de mediere intervenit intre persoane juridice si autoritati publice. Actiune pauliana

  Publicat: 13 Mar 2013       5306 citiri        Secţiunea: Mediere  


Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe petenta Administratia Finantelor Publice Alba lulia in contradictoriu cu intimatii I.A.G., Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, S.C. R. S.R.L., Oficiul Registrului Comertului Alba si intervenienta S.C. R.C. S.R.L., avand ca obiect actiune pauliana.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Parte dintr-un proces
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept special conferit de lege ca garantie creditorilor chirografari, in temeiul principiului dupa care debitorul raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate in cadrul unui raport juridic civil cu toate bunurile mobile si imobile prezente si viitoare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta in fata instantei consilier juridic I.N., pentru petenta Administratia Finantelor Publice Alba lulia, intimatul I.A.G., consilier juridic M.V., cu imputernicire de reprezentare juridica pentru intimatul O.C.P.I. Alba, mandatara intimatului S.C. R. S.R.L., av. Scutea Doina, si mandatara intervenientei S.C. R.C. S.R.L., av. D.D., lipsind intimata O.R.C. Alba.`


Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:


Se constata ca la dosar s-a inregistrat cerere la care intimatii I.A.G. si I.C. anexeaza un acord de mediere.


Mandatara intimatei S.C. R. S.R.L. solicita repunerea cauzei pe rol.


Instanta admite cererea formulata de mandatara intimatei S.C. R. S.R.L. de repunere pe rol a cauzei, avand in vedere inscrisurile noi depuse la dosar, respectiv acordul de mediere.


Reprezentantul petentei, consilier I.N., depune la dosar o precizare de actiune, in sensul ca s-au facut dezmembrari asupra imobilului in litigiu.


Mandatara intervenientei S.C. R.C. S.R.L. depune la dosar concluzii scrise, prin care invoca exceptia de nulitate a incheierii de sedinta de la termenul de judecata din 10.12.2008.


Mandatara intimatei S.C. R. S.R.L. invoca exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Oficiului Registrului Comertului, aratand ca din eroare acesta a fost citat.


Atat intimatul I.A.G., cat si reprezentantii partilor, solicita un acord de mediere in baza art. 271 din Codul de procedura civila coroborat cu Legea medierii, respectiv solicita a se pronunta o hotarare de expedient.


TRIBUNALUL,


Prin actiunea civila formulata de petenta Administratia Finantelor Publice, inregistrata la aceasta instanta sub dosar nr. 3880/107/2007, s-a solicitat ca, in contradictoriu cu intimatii I.A.G., S.C. R. S.R.L., Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Oficiul Registrului Comertului Alba, prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna: revocarea (desfiintarea) actelor de instrainare a bunurilor mobile si imobile ale paratului intimat I.A.G., facute in dauna petentei, in calitate de creditor, respectiv contractele de vanzare-cumparare incheiate de acesta, prin care au fost instrainate imobilele inscrise in C.F. nr. 29286 si 33331 Alba-lulia si actele aditionale (de cesionare parti sociale) ale S.C. R. S.R.L (nr. Registrului Comertului Alba -JO1/649/2002), cu consecinta revenirii bunurilor in patrimoniul acestuia in calitate de debitor si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea actiunii, se arata ca paratul de ordin 1 figureaza in evidentele petentei (in calitate de organ de executare) cu obligatii de plata in favoarea D.G.F.P. Alba in suma de 212.353.803.799 ROL si pentru care au fost dispuse masuri asiguratorii in baza art. 129 din Codul de procedura fiscala. Se mai sustine ca, prin actele de instrainare a bunurilor, paratul I.A.G. a avut un scop ilicit, de a-si provoca o stare de insolvabilitate, iar la ramanerea definitiva a hotararii penale, bugetul statului ar fi prejudiciat cu o suma de peste 200 miliarde lei vechi.


La termenul de judecata din data de 10.12.2007 petenta si-a precizat actiunea, aratand ca solicita introducerea in cauza in calitate de parati intimati si a urmatoarelor persoane: H.I.C. si H.M.E., in calitate de cumparatori ai imobilelor instrainate, dar si a sotiei paratului de ordin 1 I.C..


La termenul din data de 12.12.2008 cauza a fost repusa pe rol din cauza depunerii unei cereri de interventie in interes propriu de catre intervenienta S.C. R.C. S.R.L., care a solicitat ca, in contradictoriu cu paratii Administratia Finantelor Publice, I.A.G., I.C., H.I.C. si H.M.E., dupa admiterea in principiu a cererii sa se dispuna: sa se constate ca intervenienta este promitent cumparator de buna-credinta al imobilului apartament nr. 10 situat administrativ in Alba-lulia, str. Motilor, inscris in CF nr. 33331 Alba-lulia, potrivit antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1509/2005 de catre B.N.P. D.A.D.; sa se constate ca, potrivit antecontractului de mai sus, intervenienta exercita atributele dreptului de proprietate asupra imobilului apartament mentionat la punctul 1; obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata .


in motivarea actiunii, se sustine ca, in baza antecontractului de mai sus, fiind de buna-credinta a achitat pretul imobilului de mai sus in integralitate insa paratii de ordin 2 si 3 si-au respectat doar partial obligatiile ce le incumba respectiv au predat folosinta si cheile apartamentului, dar nu si pe cea vizand predarea actului apt de intabulare in favoarea cumparatoarei.


Se mai arata ca Administratia Finantelor Publice nu are o garantie reala - gaj sau ipoteca - de natura sa asigure creanta lor impotriva debitorului, ci numai un drept de gaj general asupra bunurilor prezente si viitoare ale debitorului.Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Cauza a fost suspendata la data de 28.11.2007, in baza art. 244 din Codul de


procedura civila, pana la solutionarea dosarului penal in care paratul de ordin 1 are calitate de inculpat si in care D.G.F.P. Alba s-a constituit parte civila cu suma pentru care se solicita desfiintarea actelor de executare .


Incheierea de suspendare a fost mentinuta prin decizia nr. 123/2008 a Curtii de Apel Alba lulia, pronuntata in dosar nr. 3880/107/2007, fiind respins recursul paratului I.A.G..


Dosarul a fost repus pe rol si, la termenul din data de 10.12.2008, s-a disjuns capatul de cerere privind revocarea actelor aditionale de cesionare a partilor sociale, formandu-se un nou dosar, care a fost transpus la sectia comerciala, pentru primul capat partile obligandu-se in fata instantei ca vor tranzactiona.


Dupa o noua suspendare a pricinii, in data de 14.01.2009, partile au recurs la procedura medierii reglementata de Legea nr. 192/2006, ca modalitate facultativa de solutionare a conflictului dedus judecatii pe cale amiabila, cu ajutorul mediatorului A.M. din cadrul Centrului de Mediere Alba.


in sedinta publica din 18.02.2009, partile, prin reprezentanti, au depus la dosar Acordul de mediere incheiat la data de 06.02.2009.


In conditiile in care conflictul vizand actiunea principala a fost solutionat pe calea medierii, in temeiul art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 raportat la art. 271 din Codul de procedura civila, instanta ia act de acordul de mediere al partilor si consfinteste invoiala acestora dupa cum urmeaza: "in urma acestui acord am stabilit urmatoarele:


1.1.A.G. si I.C., atat in nume propriu, cat si in calitate de administrator al S.C. R. S.R.L., precum si H.I.C. si H.M.E., suntem de acord cu revocarea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2258/15.10.2007 de catre B.N.P. S.R.M..


2.Partile sunt de acord ca, in urma revocarii contractului mentionat la pct. 1, dreptul de proprietate asupra imobilelor inscrise in C.F. nr. 33331, Alba lulia, C.F. nr. 29286, Alba lulia, C.F. nr. 39776, C.F. nr. 39777, C.F. nr. 39778, C.F. nr. 39779, C.F. nr.39780, C.F. nr.39781, C.F. nr. 39782, C.F. nr.39783, C.F. nr.39784, C.F. nr.39785, C.F. nr.39786, C.F. nr. 39787, C.F. nr.39788, C.F. nr.39789, C.F. nr.39790, toate in Alba lulia sa fie intabulat in Cartea funciara in favoarea lui I.A.G. si sotia I.C., in cota de 1/1 parti, cu titlu de bun comun.


3.Administratia Finantelor Publice, cu sediul in Alba lulia, str. Primaverii nr. 10, jud. Alba, reprezentata prin jurist I.N., conform procurii de reprezentare nr. 12831/ 6.02.2009 este de acord cu radierea notarii procesului din dosar nr. 3880/107/2007 al Tribunalului Alba din C.F. 33.331, Alba lulia si C.F. nr. 29286, Alba lulia, C.F. nr. 39776, C.F. nr. 39777, C.F. nr. 39778, C.F. nr. 39779, C.F. nr.39780, CF. nr.39781, C.F. nr. 39782, C.F. nr.39783, C.F. nr.39784, C.F. nr.39785, C.F. nr.39786, C.F. nr. 39787, C.F. nr.39788, C.F. nr.39789, CF. nr.39790.


Administratia Finantelor Publice, cu sediul in Alba lulia, str. Primaverii nr. 10, jud. Alba, reprezentata prin jurist I.N., conform procurii de reprezentare nr. 12831/ 6.02.2009 declara ca respecta dreptul de proprietate al S.C. R.C. S.R.L., cu sediul in Sebes, reprezentata prin administrator C.G., cu privire la imobilul apartament cu nr. 10, inscris in C.F. 33331, Alba lulia, de sub A+11 si A+16, nr.


4.2/ 2/2/1/X si nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/X si pod aferent apartament nr. 10, nr. top.2661/ 2/3/1//2/2/2/1/XV, nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/XV.


5.Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, reprezentat prin jurist M.V., conform procurii de reprezentare nr.13/6.02.2009, este de acord cu toate operatiunile de carte funciara mentionate in prezentul acord de mediere.


6.I.A.G. si I.C. recunosc ca au incheiat cu S.C. R.C. S.R.L., cu sediul in Sebes, reprezentata prin administrator OG., un antecontract de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. 1509/28.04.2005 de catre B.N.P. D.A.D., avand ca obiect imobilul apartament cu nr. 10, inscris in OF. 33331, Alba lulia, de sub A+11 si A+16, nr. top.2661/2/3/1//2/2/2/1/X si nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/X si pod aferent apartament nr. 10, nr. top.2661/2/3/1//2/2/2/1/XV, nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/XV.


7.Partile in conflict convin ca hotararea judecatoreasca, prin care se va lua act de prezentul acord de mediere, sa tina loc de act apt de intabulare cu privire la dreptul de proprietate al S.C. R.C. S.R.L. asupra imobilului identificat la pct. 6., cu titlu de vanzare-cumparare si solicita instantei sa dispuna intabularea imobilului in Cartea Funciara.


8.S.C. R.C. S.R.L., prin administrator C.G., solicita restituirea taxei judiciare de timbru platita pentru investirea acesteia.


9.Administratia Finantelor Publice, cu sediul in Alba lulia, str. Primaverii nr. 10, jud. Alba, reprezentata prin jurist I.N., conform procurii de reprezentare nr. 12.831/ 6.02.2009 renunta la judecata doar in contradictoriu cu paratul Oficiul Registrului Comertului Alba, mentionand ca pretentiile formulate vizavi de acesta fac obiectul dosarului civil nr. 10/107/2009 al Tribunalului Alba, ca efect al disjungerii".PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:la act de acordul de mediere incheiat in prezenta mediatorului A.M. intre petenta Administratia Finantelor Publice, cu sediul in Alba lulia, reprezentata prin jurist I.N. si intimatii I.A.G., S.C. R. S.R.L. cu sediul in Alba lulia, reprezentata prin I.C, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, cu sediul in Alba lulia, reprezentat prin jurist M.V., intervenienta in interes propriu S.C. R.C. S.R.L., reprezentata prin administrator C.G., paratii H.I.C. si H.M.E., I.C, si consfinteste invoiala lor, dupa cum urmeaza:


"in urma acestui acord am stabilit urmatoarele:


1.I.A.G. si I.C, atat in nume propriu, cat si in calitate de administrator al S.C. R. S.R.L., precum si H.I.C. si H.M.E., suntem de acord cu revocarea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2258/15.10.2007 de catre B.N.P. S.R.M..


2.Partile sunt de acord ca, in urma revocarii contractului mentionat la pct. 1, dreptul de proprietate asupra imobilelor inscrise in C.F. nr. 33331, Alba lulia, OF. nr. 29286, Alba lulia, C.F. nr. 39776, C.F. nr. 39777, C.F. nr. 39778, C.F. nr. 39779, C.F. nr.39780, C.F. nr.39781, C.F. nr. 39782, C.F. nr.39783, C.F. nr.39784, C.F. nr.39785, C.F. nr.39786, OF. nr. 39787, C.F. nr.39788, C.F. nr.39789, C.F. nr.39790, toate ir Jba lulia sa fie intabulat in Cartea funciara in favoarea lui I.A.G. si sotia I.C, in ta de 1/1 parti, cu titlu de bun comun.


3 Administratia Finantelor Publice, cu sediul in Alba lulia, str. Primaverii nr. 10, jud. )a, reprezentata prin jurist I.N., conform procurii de reprezentare nr. 12831/ 6.02.2C este de acord cu radierea notarii procesului din dosar nr. 3880/107/2007 al Tribu lului Alba din C.F. 33.331, Alba lulia si C.F. nr. 29286,


Alba lulia, C.F. nr. 39776,`-. nr. 39777, C.F. nr. 39778, C.F. nr. 39779, C.F. nr.39780, CF. nr.39781,


4.top.2661/ 2/3/1//2/2/2/1/XV, nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/XV.


5.Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, reprezentat prin jurist M.V., conform procurii de reprezentare nr. 13/6.02.2009, este de acord cu toate operatiunile de carte funciara mentionate in prezentul acord de mediere.


6.I.A.G. si I.C. recunosc ca au incheiat cu S.C. R.C. S.R.L., cu sediul in Sebes, reprezentata prin administrator OG., un antecontract de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. 1509/28.04.2005 de catre B.N.P. D.A.D., avand ca obiect imobilul apartament cu nr. 10, inscris in C.F. 33331, Alba lulia, de sub A+11 si A+16, nr. top.2661 /2/3/1//2/2/2/1/X si nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/X si pod aferent apartament nr. 10, nr. top.2661/2/3/1//2/2/2/1/XV, nr. top.2662/2/3/1//2/2/2/1/XV.


7.Partile in conflict convin ca hotararea judecatoreasca, prin care se va lua act de prezentul acord de mediere, sa tina loc de act apt de intabulare cu privire la dreptul de proprietate al S.C. R.C. S.R.L. asupra imobilului identificat la pct. 6., cu titlu de vanzare-cumparare si solicita instantei sa dispuna intabularea imobilului in Cartea Funciara.


8.S.C. R.C. S.R.L., prin administrator C.G., solicita restituirea taxei judiciare de timbru platita pentru investirea acesteia.


9.Administratia Finantelor Publice, cu sediul in Alba lulia, str. Primaverii nr. 10, jud. Alba, reprezentata prin jurist I.N., conform procurii de reprezentare nr. 12.831/ 6.02.2009 renunta la judecata doar in contradictoriu cu paratul Oficiul Registrului Comertului Alba, mentionand ca pretentiile formulate vizavi de acesta fac obiectul dosarului civil nr. 10/107/2009 al Tribunalului Alba, ca efect al disjungerii".


Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica azi 18.02.2009.

Pronuntata de: Tribunalul Alba, Sectia civila, Sentinta civila nr. 355 din 18.02.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Alba    Acord de mediere    Hotarare de expedient    Legea 192/2006    Actiune pauliana
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Actiune in anularea unui incident de plata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 217 din 3 februarie 2016

Revocarea din functie a administratorului societatii. Efecte asupra actelor incheiate de acesta in numele societatii, anterior revocarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1463 din 22 septembrie 2016

Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Infractiuni prevazute in legi speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 3484 din 11 noiembrie 2013

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia+sectia comerciala Decizie 2112 (03.11.2005)Articole Juridice

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro